Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

bard [27. 07. 2016 18:39] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +=====  Dovednosti ​ =====
 +Bard je svými dovednostmi zaměřen na boj, podporu v boji, odolání magii a na magii samotnou, respektive na sesílání kouzel ze svitků.
 +
 +
 +====  Hlavní dovednosti ​ ====
 +[[dovednosti_a_staty:​Zápasení]] 100, [[dovednosti_a_staty:​Sečné zbraně]] 100, [[dovednosti_a_staty:​Tyčové zbraně]] 100, [[dovednosti_a_staty:​Hole]] 100, [[dovednosti_a_staty:​Bodné zbraně]] 100, [[dovednosti_a_staty:​Drtivé zbraně]] 100, [[dovednosti_a_staty:​Sekery]] 100, [[dovednosti_a_staty:​Střelné zbraně]] 100, [[dovednosti_a_staty:​Hudebnictví]] 100, [[dovednosti_a_staty:​Kartografie]] 100
 +
 +  * I když má v hlavních dovednostech uvedeny všechny bojové dovednosti, vybírá si na začátku jen jednu z nich
 +
 +
 +====  Podpůrné dovednosti ​ ====
 +[[dovednosti_a_staty:​Písemnictví]] 100, [[dovednosti_a_staty:​Kradení]] 100, [[dovednosti_a_staty:​Všímavost]] 100, [[dovednosti_a_staty:​Plížení]] 70, [[dovednosti_a_staty:​Pasti]] 70, [[dovednosti_a_staty:​Zámky]] 70, [[dovednosti_a_staty:​Zálesáctví]] 70, [[dovednosti_a_staty:​Znalost zvěrě]] 70, [[dovednosti_a_staty:​Magická odolnost]] 70
 +
 +
 +====  Vedlejší dovednosti ​ ====
 +[[dovednosti_a_staty:​Taktika]] 60, [[dovednosti_a_staty:​Přesnost]] 60, [[dovednosti_a_staty:​Uhýbání]] 60, [[dovednosti_a_staty:​Anatomie]] 60, [[dovednosti_a_staty:​Léčení]] 60, [[dovednosti_a_staty:​Jezdectví]] 60, [[dovednosti_a_staty:​Znalost jedů]] 40
 +
 +
 +====  Trénovatelné dovednosti ​ ====
 +[[dovednosti_a_staty:​Hornictví]] 60, [[dovednosti_a_staty:​Dřevorubectví]] 60, [[dovednosti_a_staty:​Rybolov]] 60
 +
 +
 +=====  Perky  =====
 +  * Všeobecné perky jsou pro barda za normální cenu perků.
 +
 +  * Tulácké perky jsou pro barda za normální cenu perků.
 +
 +  * Bojové perky jsou pro barda za dvojnásobnou cenu perků.
 +
 +  * Bard začíná s perkem Zacházení s lehkou zbrojí na úrovni 4.
 +
 +
 +====  Seznam naučitelných perků ​ ====
 +**Všeobecné perky:** [[Zaměření na dovednost]],​ [[Zacházení s lehkou zbrojí]], [[Znalosti]],​ [[Přesvědčování]],​ [[Posilování]],​ [[Akrobacie]],​ [[Rozvoj logického myšlení]],​ [[Jazyky]], [[Použití|foukačky]],​ [[Znalost výbušnin]],​ [[Koncentrace]],​ [[Zacházení se střední zbrojí]]
 +
 +**Bojové perky:** [[Zacházení se střední zbrojí]], [[Zacházení s těžkou zbrojí]], [[Zacházení se štítem]], [[Boj v sedle]], [[Míření]],​ [[Jistá paže]], [[Bojové finesy]]
 +
 +**Tulácké perky:** [[Bardské vědomosti]],​ [[Maskování]],​ [[Hudební nadání]], [[Ostražitost]],​ [[Bleskové reflexy]], [[Pohyblivost]],​ [[Obranný postoj]], [[Protiútok]],​ [[Znalost svitků]], [[Magická věda]], [[Magická pouta]]
 +
 +
 +=====  Specializace ​ =====
 +Barda můžeme rozdělit v základu na 2 větve. První je bojová s prvky jeho specializace a druhá je hudební či vzdělanecká s prvky jeho další specializace. Ať zvolíme kteroukoli z těchto dvou cest má bard jistě co nabídnout. Je to skvělý pomocník v boji a bojovníkem sám také není špatný. Nudnou chvíli dokáže zahnat hrou na nástroj a sem tam něco zakouzlí ze svitku. Nesmíme ale opomenout fakt, že bard může být kromě bojovníka a hudebníka i vzdělanec, který se třeba jen hudbou zaobírá stejně jako jinými obory jako jsou historie, písemnictví,​ knihovnictví,​ kartografie,​ atd.
 +
 +
 +====  Bard  ====
 +**Hlavní dovednosti:​** [[dovednosti_a_staty:​Hudebnictví]]
 +
 +**Vedlejší dovednosti:​** -
 +
 +**Perky:** [[Hudební nadání]]
 +
 +
 +Klasicky hudebně založený bard. Hudbou dokáže podpořit sebe i spolubojovníky v boji a zastrašit nepřátele. Dodá morálku každé armádě a sníži ji oponentům.
 +
 +
 +====  Bojovník ​ ====
 +**Hlavní dovednosti:​** [[dovednosti_a_staty:​Bojové dovednost]],​ [[dovednosti_a_staty:​Anatomie]],​ [[dovednosti_a_staty:​Taktika]]
 +
 +**Vedlejší dovednosti:​** [[dovednosti_a_staty:​Léčení]],​ [[dovednosti_a_staty:​Jezdectví]],​ [[dovednosti_a_staty:​Znalost jedů]], [[dovednosti_a_staty:​Přesnost]],​ [[dovednosti_a_staty:​Uhýbání]]
 +
 +**Perky:** [[Pohyblivost]],​ [[Obranný postoj]], [[Protiútok]]
 +
 +
 +Jde prakticky o klasického bojovníka, kterého je možné kombinovat s další specializací barda. S dobrou kombinací dovedností a perků lze vytvořit velmi kvalitního šermíře. Co více dodat?
 +
 +
 +====  Zbojník ​ ====
 +**Hlavní dovednosti:​** [[Bojové dovednosti]],​ [[dovednosti_a_staty:​Uhýbání]]
 +
 +**Vedlejší dovednosti:​** [[dovednosti_a_staty:​Plížení]],​ [[dovednosti_a_staty:​Pasti]],​ [[dovednosti_a_staty:​Všímavost]],​ [[dovednosti_a_staty:​Zálesáctví]],​ [[dovednosti_a_staty:​Znalost zvěře]], [[dovednosti_a_staty:​Anatomie]],​ [[dovednosti_a_staty:​Taktika]]
 +
 +**Perky:** [[Ostražitost]],​ [[Nenápadnost]],​ [[Pohyblivost]],​ [[Bleskové reflexy]]
 +
 +
 +Podobné jak bojovník jen s taktickými prvky místo bojových. Zbojník se vyzná ve městě i v lese, je takovým kompromisem mezi hraničářem a bojovníkem.
 +
 +
 +====  Tulák ​ ====
 +**Hlavní dovednosti:​** [[dovednosti_a_staty:​Kradení]],​ [[dovednosti_a_staty:​Plížení]],​ [[dovednosti_a_staty:​Zámky]]
 +
 +**Vedlejší dovednosti:​** [[dovednosti_a_staty:​Pasti]],​ [[dovednosti_a_staty:​Všímavost]]
 +
 +**Perky:** [[Maskování]],​ [[Nenápadnost]],​ [[Ostražitost]],​ [[Bleskové reflexy]]
 +
 +
 +Tulák může být dobře skombinován s bojovníkem nebo zbojníkem. Opět je to kompromis mezi hraničářem a zlodějem (tulákem). Město je jeho domovem a lidi v něm jsou příležitostí si vydělat. Perk maskování mu dodává anonymity.
 +
 +====  Vzdělanec ​ ====
 +**Hlavní dovednosti:​** [[dovednosti_a_staty:​Kartografie]],​ [[dovednosti_a_staty:​Písemnictví]]
 +
 +**Vedlejší dovednosti:​** [[dovednosti_a_staty:​Hudebnictví]],​ [[dovednosti_a_staty:​Léčení]],​ [[dovednosti_a_staty:​Anatomie]]
 +
 +**Perky:** [[Bardské vědomosti]]
 +
 +
 +Nebojová specializace vhodná do křesla někde na úřadu či v knihovně. Jeho dovednosti jsou velkou oporou v RP. Narozdíl od vzdělaného mága se zajímá o všechna řemesla a technologie.
 +
 +
 +====  Bojový mág  ====
 +**Hlavní dovednosti:​** [[dovednosti_a_staty:​Bojové dovednosti]],​ [[dovednosti_a_staty:​Písemnictví]],​ [[dovednosti_a_staty:​Magická odolnost]]
 +
 +**Vedlejší dovednosti:​** [[dovednosti_a_staty:​Taktika]],​ [[dovednosti_a_staty:​Anatomie]],​ [[dovednosti_a_staty:​Léčení]],​ [[dovednosti_a_staty:​Uhýbání]]
 +
 +**Perky:** [[Znalost svitků]], [[Magická věda]], [[Magická pouta]]
 +
 +
 +Ano čtete správně. Největší předností této specializace je sesílání kouzel ze svitků a obrana před magií pomocí dovednosti i perků. Není nic lepšího než paralyzovat nepřítele pár slovy přečtenými z cáru papíru a následně ho prošpikovat třeba kopím. Jako už několikrát je to opět kompromis a nyní mezi bojovníkem a mágem. Má slabiny i silné stránky.
 +
 +
 +=====  Související odkazy a doplňky ​  =====
 +[[dovednosti_a_staty:​Hudebnictví]]