Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

dovednosti_a_staty [27. 07. 2016 18:39] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +Ultima Online disponuje několika desítkami dovedností a třemi základními staty. Server Manawydan má několik dovedností stejných jak na klasické UO. Staty jsou zachovány, jak je na ně většina hráčů zvyklá.
 +
 +Nyní si probereme všechny dovednosti i staty.
 +
 +====== Dovednosti ======
 +
 +**Alchymie**
 +
 +Hlavní dovednost pro povolání alchymisty. Dává přístup k výrobě různých léčivých a posilujících lektvarů, léků, mastí, ale i výbušnin a očarování.
 +
 +Více k alchymii na stránce: [[dovednosti_a_staty:​Alchymie]]
 +
 +
 +**Anatomie**
 +
 +Podpůrná dovednost pro léčení za pomoci obvazů, užitečná také pro boj. U léčení zvyšuje počet vyléčených životů a u boje zase naopak má útočník s dovedností anatomie bonus k výslednému poškození. Je to důležitá dovednost i pro kněze, protože přidává bonus k léčivým i zraňujícím modlitbám.
 +
 +Více k anatomii na stránce: [[dovednosti_a_staty:​Anatomie]]
 +
 +
 +**Astrální rovina**
 +
 +Důležitá dovednost pro kněze s dobrým přesvědčením (v linii dobro-zlo). Poskytuje bonus u modliteb na straně Dobra. Bonus spočívá v zesílení modliteb pro stranu Dobra a oslabení pro stranu Zla.
 +
 +Více k astrální rovině na stránce: [[dovednosti_a_staty:​Astrální rovina]]
 +
 +
 +**Astrologie**
 +
 +Podpůrná dovednost pro mága i kněze. U mága poskytuje bonusy převážně do teleportačních,​ cestovních a špionážních kouzel. U kněze zase prodlužuje účinek modliteb.
 +
 +Více k astrologii na stránce: [[dovednosti_a_staty:​Astrologie]]
 +
 +
 +**Bodné zbraně**
 +
 +Dovednost boje malými bodnými zbraněmi jako jsou dýka, nůž, nebo válečné vidle. V boji ovlivňuje v největší míře šanci na zásah a šanci na vyhnutí se útoku.
 +
 +Více k bodným zbraním na stránce: [[dovednosti_a_staty:​Bodné zbraně]]
 +
 +
 +**Bylinkářství**
 +
 +Dovednost sloužící k vyhledávání,​ sběru a rozpoznávání různých bylinek. Také je to podpůrná dovednost pro alchymistu při výrobě několika lektvarů a hlavně léků.
 +
 +Více k bylinkářství na stránce: [[dovednosti_a_staty:​Bylinkářství]] a [[dovednosti_a_staty:​Mastičkářství]]
 +
 +
 +**Drátenictví**
 +
 +Jedna z hlavních dovedností pro řemeslníka v oboru černých řemesel. Je to i hlavní výrobní dovednost pro výrobu řemeslnických nástrojů, nářadí, ale i šperků a drátěného a kroužkového brnění.
 +
 +Více k drátenictví na stránce: [[dovednosti_a_staty:​Drátenictví]]
 +
 +
 +**Drtivé zbraně**
 +
 +Dovednost boje tupými zbraněmi jako jsou kyje, palcáty a kladiva. V boji ovlivňuje v největší míře šanci na zásah a šanci na vyhnutí se útoku.
 +
 +Více k drtivým zbraním na stránce: [[dovednosti_a_staty:​Drtivé zbraně]]
 +
 +
 +**Evokace a invokace**
 +
 +Podpůrná dovednost pro kouzelníka. V největší míře ovlivňuje sílu destrukčních kouzel. Nezbytná dovednost pro každého kouzelníka se zaměřením na poškozující kouzla (např. ohnivá koule, kužel mrazu, ohnivý šíp,…).
 +
 +Více k evokaci a invokaci na stránce: [[dovednosti_a_staty:​Evokace a invokace]]
 +
 +
 +**Farmářství**
 +
 +Hlavní dovednost u povolání farmáře. Umožňuje pěstovat různé druhy užitečných rostlin a chovat velké množství hospodářských zvířat.
 +
 +Více k farmářství na stránce: [[dovednosti_a_staty:​Farmářství]]
 +
 +
 +**Hole**
 +
 +Dovednost boje několika druhy holí. V boji ovlivňuje v největší míře šanci na zásah a šanci na vyhnutí se útoku.
 +
 +Více k holím na stránce: [[dovednosti_a_staty:​Hole]]
 +
 +
 +**Hudebnictví**
 +
 +Dovednost umožňující hrát na hudební nástroje. Je to nejdůležitější dovednost u barda, protože mu umožňuje naučit se hru na více nástrojů a také skládat vlastní skladby.
 +
 +Více k hudebnictví na stránce: [[dovednosti_a_staty:​Hudebnictví]]
 +
 +
 +**Jezdectví**
 +
 +Dovednost důležitá pro všechny, kteří chtějí používat jízdní zvíře. Čím náročnější zvíře, tím vyšší dovednost jezdectví je potřeba na ovládnutí zvířete. Je to také velmi důležitá dovednost pro válečníky,​ kteří chtějí bojovat na hřbetě některého zvířete.
 +
 +Více k jezdectví na stránce: [[dovednosti_a_staty:​Jezdectví]]
 +
 +
 +**Kartografie**
 +
 +Je to všeobecně znalost map. Dovednost důležitá hlavně pro cestovatele,​ ale i pro dobrodruhy. Umožňuje kreslení vlastních map a luštění těch cizích.
 +
 +Více ke kartografiie na stránce: [[dovednosti_a_staty:​Kartografie]]
 +
 +
 +**Kovařina**
 +
 +Jedna z hlavních dovedností u řemeslníka v oboru černých řemesel. Je to hlavní výrobní dovednost pro výrobu zbraní, štítů, plátových zbrojí, ale i různých dalších užitečných nástrojů.
 +
 +Více ke kovařině na stránce: [[dovednosti_a_staty:​Kovařina]]
 +
 +
 +**Kradení**
 +
 +Dovednost pro ty, kteří se chtějí obohatit ne zrovna čestným způsobem. Výše dovednosti ovlivňuje šanci na odhalení při kradení a vyšší dovednost umožňuje krást i větší a vzácnější předměty.
 +
 +Více ke kradení na stránce: [[dovednosti_a_staty:​Kradení]]
 +
 +
 +**Krejčovina**
 +
 +Jedna z hlavních dovedností u řemeslníka v oboru svobodných řemesel. Je to také hlavní výrobní dovednost pro výrobu oblečení a všech kožených věcí (např. i kožené a pokované kožené brnění).
 +
 +Více ke krejčovině na stránce: [[dovednosti_a_staty:​Krejčovina]]
 +
 +
 +**Léčení**
 +
 +Dovednost léčit zranění za pomocí obvazů. Obvazy jsou jediným způsobem na zastavení krvácení způsobeného zraněním. Výše dovednosti ovlivňuje čas potřebný na ovázaní zranění a také počet vyléčených životů.
 +
 +Více k léčení na stránce: [[dovednosti_a_staty:​Léčení]]
 +
 +
 +**Magická odolnost**
 +
 +Dovednost umožňující odolávat kouzlům a modlitbám. Čím vyšší dovednost, tím vyšší šance na odolání silnějším kouzlům a modlitbám. Také je to důležitá podpůrná dovednost pro kouzelníka,​ protože v největší míře ovlivňuje sílu ochranných kouzel.
 +
 +Více k magické odolnosti na stránce: [[dovednosti_a_staty:​Magická odolnost]]
 +
 +
 +**Magie**
 +
 +Hlavní dovednost pro kouzelníka. Dává přístup ke kouzlům silnějších kruhů a ovlivňuje šanci na úspěšné seslání kouzla.
 +
 +Více k magii na stránce: [[system_magie|Magie]]
 +
 +
 +**Meditace**
 +
 +Hlavní dovednost pro kněze. Dává přístup k silnějším modlitbám a ovlivňuje šanci na seslání modlitby. Také ovlivňuje regeneraci duševní energie (many) u kněze. Je to i jedna z hlavních dovedností pro kouzelníka,​ protože je to podpůrná dovednost pro velký počet kouzel a umožňuje kouzelníkovi rychlou aktivní regeneraci duševní energie.
 +
 +Více k meditaci na stránce: [[dovednosti_a_staty:​Meditace]]
 +
 +
 +**Nekromancie**
 +
 +Podpůrná dovednost pro kouzelníky,​ kteří používají kouzla využívající negativní energie. Také je to hlavní dovednost pro vyvolávání nemrtvých služebníků. Je to ale i důležitá dovednost pro kněze se zlým přesvědčením (v linii dobro-zlo). Poskytuje bonus u modliteb pro stranu Zla. Bonus spočívá v zesílení modliteb pro stranu Zla a oslabení pro stranu Dobra.
 +
 +Více k nekromancii na stránce: [[dovednosti_a_staty:​Nekromancie]]
 +
 +
 +**Očarování**
 +
 +Jedna z podpůrných dovedností u alchymisty. Umožňuje výrobu různých druhů dočasných i trvalých očarování,​ kterými je možné posílit předměty. Patří tu například oleje na vylepšení trvanlivosti zbraní a brnění, ale i očarování přidávající zbraním další druhy poškození.
 +
 +Více k očarování na stránce: [[dovednosti_a_staty:​Očarování]]
 +
 +
 +**Ochočování**
 +
 +Dovednost umožňující ochočování a následné trénování zvířat. Čím vyšší dovednost, tím vyšší šance na ochočení zvířete a také je možné s vyšší dovedností ochočovat i silnější a větší zvířata.
 +
 +Více k ochočování na stránce: [[dovednosti_a_staty:​Ochočování]]
 +
 +
 +**Pasti**
 +
 +Dovednost umožňující pokládat a odstraňovat různé druhy pastí. Neocenitelné zejména na výpravy za dobrodružstvím,​ kde je předpoklad velkého množství pastí.
 +
 +Více k pastem na stránce: [[dovednosti_a_staty:​Pasti]]
 +
 +
 +**Písemnictví**
 +
 +Dovednost umožňující číst a psát. Důležitá pro kouzelníky,​ kteří chtějí psát magické svitky, řemeslníky,​ kteří chtějí psát výrobní návody, a také pro všechny, kteří se zajímají o cizí texty a skrytá tajemství.
 +
 +Více k písemnictví na stránce: [[dovednosti_a_staty:​Písemnictví]]
 +
 +
 +**Povolávání**
 +
 +Důležitá podpůrná dovednost pro všechny kouzelníky,​ kteří chtějí mít v boji po svém boku vyvolané pomocníky. Čím vyšší dovednost, tím lepší tvory je možné povolat.
 +
 +Více k povolávání na stránce: [[dovednosti_a_staty:​Povolávání]]
 +
 +
 +**Plížení**
 +
 +Důležitá dovednost pro všechny, kteří chtějí zůstat nezpozorováni. Umožňuje se ukrývat do stínu, a také se ukrytý nepozorovaně pohybovat. Čím vyšší dovednost, tím vyšší šance na úspěšné ukrytí a následný pohyb ve stínu.
 +
 +Více k plížení na stránce: [[dovednosti_a_staty:​Plížení]]
 +
 +
 +**Proměny**
 +
 +Podpůrná dovednost pro kouzelníka i kněze. Důležitá hlavně u kouzel založených na proměně těla, ale i předmětů. Je to ale i podpůrná dovednost u některých kněžských modliteb založených na zvyšování atributů a proměnách.
 +
 +Více k proměnám na stránce: [[dovednosti_a_staty:​Proměny]]
 +
 +
 +**Přesnost**
 +
 +Důležitá podpůrná dovednost pro všechny, kteří mají v oblibě střelné zbraně. Ovlivňuje šanci na zásah a ve velké míře i výsledné způsobené poškození střelnou zbraní.
 +
 +Více k přesnosti na stránce: [[dovednosti_a_staty:​Přesnost]]
 +
 +
 +**Řezbářství**
 +
 +Jedna z hlavních dovedností u řemeslníka v oboru svobodných řemesel. Je to hlavní výrobní dovednost pro všechny střelné zbraně a také podpůrná dovednost pro spoustu dalších výrobků ze dřeva.
 +
 +Více k řezbářství na stránce: [[dovednosti_a_staty:​Řezbářství]]
 +
 +
 +**Sečné zbraně**
 +
 +Dovednost boje zbraněmi jako jsou meče a šavle. V boji ovlivňuje v největší míře šanci na zásah a šanci na vyhnutí se útoku.
 +
 +Více k sečným zbraním na stránce: [[dovednosti_a_staty:​Sečné zbraně]]
 +
 +
 +**Sekery**
 +
 +Dovednost boje nejrůznějšími druhy seker. V boji ovlivňuje v největší míře šanci na zásah a šanci na vyhnutí se útoku.
 +
 +Více k sekerám na stránce: [[dovednosti_a_staty:​Sekery]]
 +
 +
 +**Slévárenství**
 +
 +Jedna z hlavních dovedností u řemeslníka v oboru černých řemesel. Hlavní dovednost pro výrobu slitin a podpůrná dovednost pro mnoho výrobků z oboru černých řemesel. Je to také nezbytná dovednost pro tavení různých rud.
 +
 +Více k slévárenství na stránce: [[dovednosti_a_staty:​Slévárenství]]
 +
 +
 +**Střelné zbraně**
 +
 +Dovednost boje střelnými zbraněmi, jako jsou luky a kuše. V boji ovlivňuje v největší míře šanci na zásah.
 +
 +Více ke střelným zbraním na stránce: [[dovednosti_a_staty:​Střelné zbraně]]
 +
 +
 +**Taktika**
 +
 +Jedna z důležitých dovedností pro každého válečníka. Ovlivňuje šanci na zásah a ve velké míře i výsledné způsobené poškození při boji nablízko.
 +
 +Více k taktice na stránce: [[dovednosti_a_staty:​Taktika]]
 +
 +
 +**Tesařina**
 +
 +Jedna z hlavních dovedností u řemeslníka v oboru svobodných řemesel. Hlavní výrobní dovednost pro výrobu nábytku, ale i dřevěných štítů.
 +
 +Více k tesařině na stránce: [[dovednosti_a_staty:​Tesařina]]
 +
 +
 +**Tyčové zbraně**
 +
 +Dovednost boje dlouhými zbraněmi jako jsou kopí a halapartny. V boji ovlivňuje v největší míře šanci na zásah a šanci na vyhnutí se útoku.
 +
 +Více k tyčovým zbraním na stránce: [[dovednosti_a_staty:​Tyčové zbraně]]
 +
 +
 +**Uhýbání**
 +
 +Jedna z hlavních dovedností pro každého válečníka. Ve velké míře ovlivňuje šanci na vyhnutí se útoku.
 +
 +Více k uhýbání na stránce: [[dovednosti_a_staty:​Uhýbání]]
 +
 +
 +**Vaření**
 +
 +Jedna z hlavních dovedností pro farmáře. Dává přístup k výrobě lepších a chutnějších jídel.
 +
 +Více k vaření na stránce: [[dovednosti_a_staty:​Vaření]]
 +
 +
 +**Víra**
 +
 +Důležitá dovednost pro každého kněze. Posiluje skoro všechny modlitby.
 +
 +Více k víře na stránce: [[dovednosti_a_staty:​Víra]]
 +
 +
 +**Všímavost**
 +
 +Dovednost umožňující odhalit ukryté osoby i předměty. Je to také důležitá podpůrná dovednost při hledání pastí. Hodí se také v případě, že nechcete být okradeni.
 +
 +Více k všímavosti na stránce: [[dovednosti_a_staty:​Všímavost]]
 +
 +
 +**Výbušniny**
 +
 +Jedna z podpůrných dovedností pro povolání alchymisty. Umožňuje vyrábět různé druhy výbušnin od rachejtlí až po silné magické granáty.
 +
 +Více k výbušninám na stránce: [[dovednosti_a_staty:​Výbušniny]]
 +
 +
 +**Zálesáctví**
 +
 +Jedna z hlavních dovedností pro hraničáře. Umožňuje stopovat zvěř, ale i rozdělávat oheň a využívat ulovených zvířat k získání surovin.
 +
 +Více k zálesáctví na stránce: [[dovednosti_a_staty:​Zálesáctví]]
 +
 +
 +**Zámky**
 +
 +Dovednost sloužící k páčení zámků za pomoci paklíče.
 +
 +Více k zámkům na stránce: [[dovednosti_a_staty:​Zámky]]
 +
 +
 +**Zápasení**
 +
 +Dovednost boje pěstmi. V boji ovlivňuje v největší míře šanci na zásah a šanci na vyhnutí se útoku.
 +
 +Více k zápasení na stránce: [[dovednosti_a_staty:​Zápasení]]
 +
 +
 +**Zdravověda**
 +
 +Jedna z podpůrných dovedností pro alchymisty. Umožňuje výrobu posilujících a léčivých lektvarů.
 +
 +Více ke zdravovědě na stránce: [[dovednosti_a_staty:​Zdravověda]]
 +
 +
 +**Znalost jedů**
 +
 +Důležitá dovednost pro každého alchymistu. Dává přístup k přípravě různých druhů jedů i protijedů. Je to ale důležitá dovednost i pro všechny, kteří chtějí použít jedy na otrávení své zbraně.
 +
 +Více ke znalosti jedů na stránce: [[dovednosti_a_staty:​Znalost jedů]]
 +
 +
 +**Znalost zvěře**
 +
 +Jedna z hlavních dovedností u povolání farmáře. Umožňuje lepší chov náročnějších druhů zvířat. Je to také jedna z hlavních dovedností u hraničáře,​ protože ovlivňuje šanci na ochočení zvířete a jeho chov.
 +
 +Více ke znalosti zvěře na stránce: [[dovednosti_a_staty:​Znalost zvěře]]
 +
 +
 +**Hornictví**
 +
 +Trénovatelná dovednost dostupná pro všechna povolání. Umožňuje kutat a třídit různé druhy rud.
 +
 +Více k hornictví na stránce: [[dovednosti_a_staty:​Hornictví]]
 +
 +
 +**Dřevorubectví**
 +
 +Trénovatelná dovednost dostupná pro všechna povolání. Umožňuje získat ze stromů různé druhy dřeva.
 +
 +Více k dřevorubectví na stránce: [[dovednosti_a_staty:​Dřevorubectví]]
 +
 +
 +**Rybolov**
 +
 +Trénovatelná dovednost dostupná pro všechna povolání. Umožňuje lov různých druhů ryb.
 +
 +Více k rybolovu na stránce: [[dovednosti_a_staty:​Rybolov]]
 +
 +
 +====== Staty ======
 +Základními vlastnostmi postavy jsou síla, obratnost a inteligence. Odvozené od těchto základních vlastností jsou počet životů, množství duševní energie (mana) a výdrž postavy (stamina).
 +
 +Každá základní vlastnost se skládá z několika složek:
 +
 +Vlastnost = Rasový základ + Náhodný bonus + Bonusy za povolání
 +
 +
 +Rasový základ a náhodný bonus získá postava ve chvíli, kdy si vybere rasu. Náhodný bonus spočívá v náhodném přerozdělení 7 bodů, aby došlo k drobné personalizaci každého charakteru na začátku jeho vývoje. Po výběru povolání se vlastnosti zvednou o bonusy za povolání.
 +
 +Každé povolání a rasa začíná s jinou hodnotou. Tyto staty se zobrazují ve statusu postavy. Každý stat ovlivňuje další vlastnosti postavy přímo (počet životů, výdrž, mana) a různé akce postavy nepřímo (používání dovedností,​ boj, kouzlení, modlení, atd.)
 +
 +
 +Vzorec pro výpočet životů, výdrže a many:
 +
 +
 +**Životy** = (Síla / 2) + (Obratnost / 3) + (Inteligence / 6)
 +
 +**Výdrž** = (Obratnost / 2) + (Síla / 3) + (Inteligence / 6)
 +
 +**Mana** = [(2 * Inteligence) / 3] + (Obratnost / 6) + (Síla / 6)
 +
 +
 +{{images:​ostatni:​paperdoll-status.png?​nolink&​|}}
 +
 +
 +===== Síla =====  ​
 +Povídka orků:
 +
 +//​...Přistoupil Turruk, jeden z dlouho očekávaných adeptů do Grummshovi krve. Naposledy protáhl své svalnaté tělo a postavil se do bojového postoje. "Síla bratr!"​ ozvalo se z houfu kolemstojících orků. "Vše je to o síla, celá zkouška...síla...síla...síla"​ probíhalo Turrukovi v hlavě. V tu chvíli se na něj vyřítilo divoké prase. Turruk připravil své pracky a rozběhl se proti němu. Zasadil první ránu přímo do oka kance a ten spadl k zemi. Turruk se rozběhl moc prudce a než se stihl napřáhnout znovu, prase už stálo znovu na svých. Velkými kly se mu prase zabořilo do břicha. Turruk však neváhal a vší silou fláknul kance po hlavě...//
 +
 +
 +Síla bývá nejvyšší u povolání válečník a rasy ork. Přímo ovlivňuje nosnost, počet životů, výdrž a manu a to následovně:​
 +
 +
 +Životy ze síly = síla / 2 (např. mám 80 síly, dostanu za sílu +40 životů)
 +
 +Výdrž ze síly = síla / 3 (např. mám 90 síly, dostanu za sílu +30 výdrže)
 +
 +Mana ze síly = síla / 6 (např. mám 120 síly, dostanu za sílu +20 many)
 +
 +
 +Síla nepřímo ovlivňuje řadu hlavně bojových dovedností. Záleží na ni zranění útoku, možnost nosit zbroje, štíty a zbraně bez postihu a spoustu dalších, na které musíte přijít sami. Logickým odvozováním můžete přijít na to, k čemu bude síla dobrá a k čemu bude bezvýznamná.
 +
 +===== Obratnost =====
 +Z příběhů Isharských:​
 +
 +//​..."​Vše je to o Vaší obratnosti pane Kruzaku."​ řekla rouškou zahalená žena a rozběhla se proti zdi. Hbitě vyšplhala až k hornímu oknu domu a otevřela ho. Místo toho, aby Kruzak sledoval její pohyby sledoval spíše její ladné tělo. "No to vidím...mohla byste to ukázat ještě jednou?"​ "​Lezte!"​ Kruzakovi nezbývalo nic jiného než se pokusit zopakovat co měl. Potřeboval se uklidnit. Od přirody to byl tak trochu nervák a ženy jako tato ho vždy dokázaly vyvést z míry. Musel přestat myslet na její tvář, na její dlouhé štíhlé nohy..."​No tak, vyčisti si hlavu, musíš se soustředit."​ řekl si pro sebe a rozběhl se proti zdi...//
 +
 +
 +Obratnost bývá nejvyšší u povolání zloděj a rasy hobit. Přímo ovlivňuje počet výdrž, počet životů a manu a to následovně:​
 +
 +
 +Životy z obratnosti = obratnost / 3
 +
 +Výdrž z obratnosti = obratnost / 2
 +
 +Mana z obratnosti = obratnost / 6
 +
 +
 +Obratnost nepřímo ovlivňuje řadu hlavně bojových a zlodějských dovedností. Záleží na ni rychlost útoku, průraz, šance na zlodějské akce a spoustu dalších, na které musíte přijít sami. Logickým odvozováním můžete přijít na to, k čemu bude obratnost dobrá a k čemu bude bezvýznamná.
 +
 +===== Inteligence =====
 +Výňatek z knihy Studium:
 +
 +//​..."​Co je inteligence?"​ pravil mág. Učni jen nevědomě kroutili hlavou a dívali se jeden na druhého. "​Inteligence znamená, jak moc jsme schopni jít za hranice možností, jež si dokážeme představit!"​ řekl mág po chvíli s nadšením. "Je to úžasné co takové slovo dokáže vše obsáhnout za vědomosti. Inteligenci se nikdo nenaučí! S tou se bytost rodí a v průběhu několika věků ji zdokonaluje až tam, kam mu jeho mysl dovolí. Je to neomezená schránka...//​
 +
 +
 +Inteligence bývá nejvyšší u povolání kouzelník a rasy gnóm a elf. Přímo ovlivňuje manu, počet životů a výdrž a to následovně:​
 +
 +
 +Životy z inteligence = inteligence / 6
 +
 +Výdrž z inteligence = inteligence / 6
 +
 +Mana z inteligence = 2 * inteligence / 3
 +
 +
 +Inteligence nepřímo ovlivňuje řadu hlavně magických dovedností. Záleží na ni síla některých magických útoků, je důležitá při testování obrany proti magii a spoustu dalších, na které musíte přijít sami. Logickým odvozováním můžete přijít na to, k čemu bude inteligence dobrá a k čemu bude bezvýznamná.
 +
 +===== Staty podle povolání a ras =====      ​
 +Tabulka ukazuje minimální a maximální dosažitelnou hodnotu statů dle povolání a rasy. Některé perky mohou tyto hodnoty změnit.
 +
 +
 +Z knihy Rozpravy o rasách:
 +
 +//...Lidé jsou obyčejná stvoření, narozdíl o gnómů, hobitů, orků i elfů a dalších bytostí. Nemívají vrozená předurčení. Člověk se může naučit mnoha povoláním a přizpůsobit se mnoha prostředím. Nikdy to však nědokáže tak dokonale jak elf v lese, hobit ve své vesnici či jako trpaslík nebo drow v podzemí...//​
 +
 +
 +Jak si můžete všimnout, rasa člověk má vždy o 5 bodů v součtu minimálních i maximálních hodnot méně. Těchto 5 bodů, dostane při tvorbě postavy, k jím vybrannému statu.
 +
 +{{images:​ostatni:​staty.png?​nolink&​|}}