Hlavní dovednost pro povolání alchymisty. Dává přístup k výrobě různých léčivých a posilujících lektvarů, léků, mastí, ale i výbušnin a očarování.

Alchymistické nástroje a potřeby

Na většinu lektvarů budete potřebovat hmoždíř , ohřívací náčiní , alchymistický stůl a často i flakónek či ampulku .

Postup výroby lektvaru

1) Dvojklik na hmoždíř (hmoždíř musí být v batohu) - objeví se obrázek (gump) bílého tácu

2) Přesunete potřebné suroviny na tác (včetně flakónku či ampulky a vody či oleje, ohřívací náčiní nechte v batohu)

3) Stoupněte si blízko (1-2 pole) alchymistického stolu

4) Dvojklik na ohřívací náčiní

5) Kliknutí a potvrzení cíle (targetu) na hmoždíř

6) Pokud vám vyskočí tabulka (vlevo nahoře), pak vyberte výrobek, který chcete vytvořit, jinak pokračujte na bod 7

7) Vyčkejte než se výrobek vyhotoví (pohyb výrobu ruší, stejně tak boj)

  • Pokud nelze výrobek vytvořit, je to buď nesprávnou kombinací surovin, nízkou dovedností (skillem) nebo perkem. Zkontrolujte také, zda stojíte dostatečně blízko stolu)
  • K výrobě je vhodné používat návod (v knize nebo ve svitku). Návod zvyšuje šanci na úspěšné vytvoření výrobku, ale návod se opotřebovává.
  • Všechny potřebné suroviny, nářadí, stoly, apod. naleznete v návodu výrobku.