Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

dovednosti_a_staty:astralni_rovina [27. 07. 2016 18:38] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +Důležitá dovednost pro kněze s dobrým přesvědčením (v linii dobro-zlo). Poskytuje bonus u modliteb na straně Dobra. Bonus spočívá v zesílení modliteb pro stranu Dobra a oslabení pro stranu Zla.
  
 +Dovednost je tedy důležitá hlavně pro kněze a poustevníky,​ kteří stojí na straně Dobra. Modlitby jsou vždy pozitivní.
 +
 +Důležité je zde zmínit pojem PEN. Více o PEN: [[system_modliteb_a_viry#​doplnky|PEN systém]]
 +
 +
 +=====  Základní modtliby využívající astrální rovinu pozitivně ​ =====
 +1.kniha - [[system_modliteb_a_viry:​1.kniha#​uzdrav_male_zraneni|Uzdrav malé zranění]],​ [[system_modliteb_a_viry:​1.kniha#​vnuknuti|Vnuknutí]],​ [[system_modliteb_a_viry:​1.kniha#​statecnost|Statečnost]]
 +
 +2.kniha - [[system_modliteb_a_viry:​2.kniha#​pozehnani|Požehnání]],​ [[system_modliteb_a_viry:​2.kniha#​uzdrav_lehka_zraneni|Uzdrav lehká zranění]],​ [[system_modliteb_a_viry:​2.kniha#​bozska_prizen|Božská přízeň]]
 +
 +3.kniha - [[system_modliteb_a_viry:​3.kniha#​pomoc|Pomoc]],​ [[system_modliteb_a_viry:​3.kniha#​uzdrav_zraneni|Uzdrav zranění]],​ [[system_modliteb_a_viry:​3.kniha#​odolnost|Odolnost]]
 +
 +4.kniha - [[system_modliteb_a_viry:​3.kniha#​uzdrav_vazna_zraneni|Uzdrav vážná zranění]]
 +
 +=====  Základní modtliby využívající astrální rovinu negativně ​ =====
 +1.kniha - [[system_modliteb_a_viry:​1.kniha#​zpusob_male_zraneni|Způsob malé zranění]]
 +
 +2.kniha - [[system_modliteb_a_viry:​2.kniha#​ztrestej|Ztrestej]],​ [[system_modliteb_a_viry:​3.kniha#​kletba|Kletba]],​ [[system_modliteb_a_viry:​2.kniha#​vyvolej_strach|Vyvolej strach]], [[system_modliteb_a_viry:​2.kniha#​zpusob_lehka_zraneni|Způsob lehká zranění]]
 +
 +3.kniha - [[system_modliteb_a_viry:​3.kniha#​zpusob_zraneni|Způsob zranění]]
 +
 +4.kniha - [[system_modliteb_a_viry:​3.kniha#​zpusob_vazna_zraneni|Způsob vážná zranění]]