Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

dovednosti_a_staty:bylinkarstvi [27. 07. 2016 18:38] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +Dovednost sloužící k vyhledávání,​ sběru a rozpoznávání různých bylinek. Také je to podpůrná dovednost pro alchymistu při výrobě několika lektvarů a hlavně léků. ​
 +
 +
 +=====  Bylinkářství ​ =====
 +**Bylinkářství je aktivní dovednost :**
 +
 +  * aktivním použitím bylinkářství a zaměřením políčka na zemi se aktivuje hledání bylinek v daném místě
 +
 +  * aktivním použitím bylinkářství a zaměřením byliny (nebo z ní získané části) se aktivuje poznávání byliny
 +
 +Dovednost bylinkářství nelze použít, pokud se hráč věnuje boji. (aktivní war-mód)
 +
 +
 +S Bylinkářstvím úzce spolupracuje dovednost **všímavost** :
 +
 +  * spolupracuje při hledání (zvyšuje šanci na nalezení byliny)
 +
 +
 +====  Sběr bylinek ​ ====
 +
 +  * hráč použije dovednost Bylinkářství,​ objeví se požadavek na „cíl“.
 +
 +  * pokud hráč zaměří políčko na které vidí (kontrola LoS), aktivuje tím hledání bylinek.
 +
 +  * pokud hráč zacílí cokoliv jiného, nebude dovednost bylinkářství aktivně použita
 +
 +
 +**Po zaměření políčka proběhne :**
 +
 +  * **kontrola výskytu** – teda které rostliny se v dané oblasti nachází. Momentálně je pouze jeden region nastavený na celou mapu, takže je možné najít všechny rostliny „kdekoliv“ (neberte to doslovně, např. na ledových pláních a lávě zatím nic nenaleznete)
 +
 +
 +  * **určení typu rostliny** – se kontroluje podle zaměřeného políčka, teda typu podkladu. Každá rostlina má preferovaný typ podkladu (některé se dají najít i na více typech podkladu). Takže i když je zatím nastavený jeden region (celá mapa), tak pokud budete hledat jenom na trávě (zelené políčko s trávou), naleznete stále stejné rostliny
 +
 +
 +  * **vhodnost místa** – se kontroluje, jak je vámi zaměřené místo vhodné pro danou rostlinu. Zjednodušeně řečeno, se testuje všech 8 políček okolo vámi zaměřeného z hlediska vhodnosti podkladu. Čím více políček odlišného typu jako to co jste zaměřili, tím nižší šance, že na políčku něco naleznete. Např. pokud hledáte na zelené louce (velká zelená plocha), tak je vysoká šance na nalezení rostlin vyskytujících se na trávnatém podkladu. Pokud ale zaměříte zelené políčko, které je z jedné strany obklopeno skálou, z druhé strany pískem a ještě z třetí strany hlínou (nějaký přechod prostředí na mapě), je šance na nalezení typické „luční“ rostliny výrazně nižší. Zkrátka hledáte na pro ni netypickém místě.
 +
 +
 +Ohledání místa (políčka) nějaký čas trvá. Závisí to od výše dovednosti „Bylinkářství“ a od vhodnosti místa na kterém hledáte.
 +
 +
 +Velký vliv na ohledání políčka má i vzdálenost zaměřeného políčka. Nejlépe je hledat ve vzdálenosti jednoho pole kolem postavy. Pokud bylo již na daném políčku provedeno hledání byliny, snižuje se šance na nalezení byliny. Proto je dobré po neúspěšném pokusu hledat na dalším políčku ve vzdálenosti jedno pole od postavy.
 +
 +
 +====  Nález byliny ​ ====
 +Po ohledání políčka se testuje šance na nalezení byliny. Ta závisí v největší míře na výši dovednosti „Bylinkářství“. Pokud má bylinkář i dovednost „Všímavost“,​ zlepší se jeho šance na nalezení byliny asi o 25 % (závisí to samozřejmě i na výši dovednosti).
 +
 +
 +Po kladném testu na nalezení bylinky se ze seznamu bylinek vyskytujících se v dané oblasti vygeneruje jedna bylina. To, která bylina se vygeneruje, závisí na obtížnosti byliny. To znamená, že čím vyšší dovednost „Bylinkářství“,​ tím vyšší šance na vygenerování byliny s vyšší obtížností. Bylinu vidí pouze hledající. Bylinkář se může rozhodnout že ukáže bylinu i ostatním. (pouze pomocí kontextového menu rostliny) Kdokoliv rostlinu vidí se může pokusit o její vytěžení.
 +
 +
 +Bylina opět zmizí když:
 +
 +  * hráč na ni ztratí LoS (Line of Sight – ztratí ji z očí)
 +
 +  * hráč se odloguje
 +
 +  * hráč použije jakoukoliv dovednost (výjimka: Bylinkářství zacílené na nalezenou bylinu a zviditelnění rostliny)
 +
 +  * hráč se aktivně věnuje boji (war-mód)
 +
 +  * hráč na bylinu šlápne – přijde-li na její políčko, pak je šance v závislosti na obratnosti postavy, že ji rozšlápne (rozšlápnutí se ignoruje pokud hráč hledá na políčku pod sebou)
 +
 +
 +====  Těžba z byliny ​ ====
 +Pokud hráč poklepe na rostlinu, dojde k jejímu vytěžení. (rostlina zmizí). Max. vzdálenost těžby 1 pole. Težit je ale možné pouze rostlinu, kterou hráč identifikuje (rozpozná). Probíhá to přes kontextové menu "​Rozpoznat"​. Pokud má hráč herbář a v něm zapsanou rostlinu kterou právě našel, tak ji rozpozná automaticky. Stejně tak pokud má hráč (bylinkářství +10) > obtížnost rostliny, dojde automaticky k rozpoznání rostliny.
 +
 +
 +Hráči jsou v batohu vygenerovány odpovídající suroviny získatelné z byliny, definované Herbářem. Počet je určen náhodně v rozsahu 1 až maximální počet definovaný pro danou bylinu. Kladně tento počet ovlivňuje výše dovednosti „Bylinkářství“ (čím vyšší bylinkářství,​ tím více předmětů lze z byliny získat). Pokud má z rostliny vypadnout více druhů surovin, určuje se množství pro každý zvlášť.
 +
 +
 +Hráč má možnost si při aktivaci sběru pomocí kontextového menu zvolit, že bude sbírat jen jednu možnou surovinu z rostliny. Ostatní suroviny jsou však při této rychlo-těžbě zničeny. Aby mohl hráč použít rychlotěžbu,​ musí nejprve na bylinu úspěšně použít poznávání bylin, aby zjistil co z ní lze těžit a kolik toho tam je. Až poté se mu objeví v kontextovém menu byliny možnost rychlosběru.
 +
 +
 +====  Poznávaní bylin  ====
 +O bylině kterou hráč našel se může dozvědět bližší informace – použije dovednost Bylinkářství a zacílí nalezenou bylinu. Hráči je pak zobrazen popis vzhledu byliny, a pokud má požadované Bylinkářství pak i popis co a kdy lze z byliny získat. Stejná možnost je přes kontextové menu po kliknutí na identifikovanou rostlinu (možnost "​Informace"​).
 +Také je aktivován rychlosběr v kontextovém menu byliny, (viz. Těžba z byliny) s aktuálními počty surovin, které lze z byliny těžit.
 +Hráč má možnost si informace o nalezené rostlině opsat přes možnost "​Zaznamenat do herbáře"​ v kontextovém menu do svého herbáře. Podmínka ale je, že hráč má v ruce Herbář, v batohu psací náčiní a inkoust a dovednost písemnictví alespoň 20 %. S písemnictvím 30 % bude v Herbáři i obrázek.
 +
 +
 +====  Herbář ​ ====
 +Herbář bylinkáře je kniha, do které si bylinkář zapisuje své byliny. Pokud ho má při hledání a sběru v ruce, obdrží bonus k základní šanci na nález byliny. Čím více bylin z celkového počtu možných bylin má v herbáři zapsaných, tím vyšší je bonus k nalezení byliny.