Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

dovednosti_a_staty:hornictvi [27. 07. 2016 18:38] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +Trénovatelná dovednost dostupná pro všechna povolání. Umožňuje kutat a třídit různé druhy rud. 
  
 +Hornictví je trénovatelný skill, což znamená, že ho může provozovat kdokoliv. Samozřejmě,​ že jen mistři černých řemesel můžou být nejlepší horníci.
 +
 +
 +=====  Postup ​ =====
 +Ke kopání je potřeba mít v ruce krumpáč {{images:​predmety:​krumpac.png?​nolink&​|}}. Pokud je v batohu lopata {{images:​predmety:​lopata.png?​nolink&​|}},​ bude se nakopaná zemina házet rovnou do batohu.
 +
 +
 +Použitím krumpáče na zem (v regionu vedeném jako důl) se nakope hromada natěženého kamení.
 +
 +Hromadu natěženého kamení je potřeba vytřídit (dvojklik na hromadu).
 +
 +
 +**Vytříděním hromady kamení se získají (v závislosti na skillu hornictví a nastavení dolu):**
 +
 +  * [[dovednosti_a_staty:​hornictvi#​kovove_rudy kovové rudy]] {{images:​predmety:​krevel.png?​nolink&​|}}
 +  * [[dovednosti_a_staty:​hornictvi#​mineraly minerály]] {{images:​predmety:​kremenny_pisek.png?​nolink&​|}}
 +  * ledová tříšť {{images:​predmety:​ledova_trist.png?​nolink&​|}}
 +  * sopečná hornina {{images:​predmety:​sopecna hornina.png?​nolink&​|}}
 +  * hlína {{images:​predmety:​hlina.png?​nolink&​|}}
 +  * kameny {{images:​predmety:​kamen.png?​nolink&​|}}
 +  * grafit {{images:​predmety:​grafit.png?​nolink&​|}}
 +
 +Kovové rudy jsou hlavní surovinou pro výrobu kovů a slitin, viz [[dovednosti_a_staty:​slevarenstvi|Slévárenské nástroje a potřeby]].
 +
 +Ledová tříšť časem v batohu roztaje. Pokud je v batohu plech na pečení, získáte sůl. Vytřídením ledové tříště před roztáním se získá ledový kámen.
 +
 +Sopečná hornina lze vytřídit na síru.
 +
 +Hlína lze vymýt a získat tak drahé kameny a různé druhy kovového prachu.
 +
 +
 +=====  Vymývání hlíny ​ =====
 +Pomůcky: vymývací miska, nádoby na vodu.
 +
 +Do vymývací misky vložit hlínu a nádoby s vodou. Na vymytí jedné hromady hlíny je potřeba 1l vody. Do vymývací misky se vejde max. 5l vody a hlíny. Přes kontextové menu misky (klik pravým na misku v batohu -> vymýt) vymýt hlínu.
 +
 +Tak lze získat zlatý, železný a olověný prach a různé druhy drahokamů.
 +
 +
 +**Pro MW wiki sepsal: Beddy**
 +
 +=====  Kovové rudy  =====
 +  * Chalkopyrit => Meď {{images:​predmety:​chalkopyrit.png?​nolink&​|}} {{images:​predmety:​medeny_ingot.png?​nolink&​|}}
 +  * Krevel => Železo {{images:​predmety:​krevel.png?​nolink&​|}} {{images:​predmety:​zelezny_ingot.png?​nolink&​|}}
 +  * Galenit => Olovo {{images:​predmety:​galenit.png?​nolink&​|}} {{images:​predmety:​oloveny ingot.png?​nolink&​|}}
 +  * Bauxit => Marcinit {{images:​predmety:​bauxit.png?​nolink&​|}} {{images:​predmety:​marcinit.png?​nolink&​|}}
 +  * Argenit => Stříbro {{images:​predmety:​argenit.png?​nolink&​|}} {{images:​predmety:​stribrny_ingot.png?​nolink&​|}}
 +  * Aurit => Zlato {{images:​predmety:​aurit.png?​nolink&​|}} {{images:​predmety:​zlato.png?​nolink&​|}}
 +  * Mitril => Mitril {{images:​predmety:​mitril.png?​nolink&​|}} {{images:​predmety:​mitril.png?​nolink&​|}}
 +  * Adamantit => Adamantit {{images:​predmety:​adamantit.png?​nolink&​|}} {{images:​predmety:​adamantit.png?​nolink&​|}}
 +
 +
 +===== Minerály =====
 +  * Millerit {{images:​predmety:​millerit.png?​nolink&​|}}
 +  * Křemenný písek {{images:​predmety:​kremenny_pisek.png?​nolink&​|}}
 +  * Ilmenit {{images:​predmety:​ilmenit.png?​nolink&​|}}
 +  * Chromit {{images:​predmety:​chromit.png?​nolink&​|}}