Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

dovednosti_a_staty:kartografie [27. 07. 2016 18:38] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +Kartografie je dovednost zabývající se kreslením nových map a luštěním map pokladů.
  
 +====== Kreslení map ======
 +Kreslení map zahrnuje kreslení nových map, psaní poznámek do již nakreslených map a pořizování kopií map.
 +
 +===== Požadavky =====
 +
 +Krom dovednosti Kartografie budete potřebovat:​
 +
 +  * {{images:​predmety:​globus.png?​|}} ​    ​Glóbus
 +  * {{images:​predmety:​pero.png?​|}} ​      ​Psací pero
 +  * {{images:​predmety:​inkoust.png?​|}} ​   Inkoust
 +  * {{images:​predmety:​dalekohled.png?​|}} Dalekohled
 +  * {{images:​predmety:​sextant.png?​|}} ​   Sextant
 +  * {{images:​predmety:​mapa.png?​|}} ​      ​Prázdné mapy
 +  * {{images:​predmety:​atlas.png?​|}} ​     Atlas (volitelné)
 +
 +===== Postup =====
 +
 +Při kreslení map využíváme menu předmětu Glóbus. Ujistěte se tedy, že splňujete všechny požadavky (viz výše) a dvakrát klikněte na Glóbus ve vašem batohu. Novou mapu nakreslíte volbou položky "​Kreslit novou mapu", postava zakreslí oblast okolo sebe. Velikost oblasti se řídí velikostí vaší dovednosti Kartografie - čím vyšší, tím větší mapy (a větší oblast) můžete kreslit. Jakmile se vám povede nakreslit mapu, můžete si jí otevřít tím, že na ní dvakrát kliknete. Otevře se vám okno se zakreslenou oblastí, které lze volně zvětšovat a zmenšovat táhnutím za roh.
 +Mapu si rovněž můžete pojmenovat - klikněte jednou levým tlačítkem myši na hotovou mapu a zvolte možnost "​Popsat"​. Napište jméno mapy a stiskněte tlačítko Enter (podobně, jako když chcete něco říct ve hře) - mapa nyní ponese vámi vybrané jméno.
 +\\
 +\\
 +Vraťme se nyní opět ke Glóbusu - jistě jste si všimli, že nabízí i další dvě možnosti - "​Obkreslit mapu podle předlohy"​ a "​Zapsat do mapy poznámku"​. Funkce obkreslování map umožní udělat kopii hotové mapy, stačí vybrat tuto volbu v menu Glóbusu a zacílit již hotovou mapu, poté budete vyzváni k vybrání prázdné mapy ve vašem inventáři.
 +\\
 +\\
 +Funkce psaní poznámek umožňuje zapsat do hotové mapy omezené množství poznámek. Nejprve dojděte na místo, které je součástí oblasti zakreslené ve vaší mapě a které si přejete označit poznámkou. Pak stačí jen vybrat možnost "​Zapsat do mapy poznámku"​ v menu Glóbusu a zacílit hotovou mapu ve vašem inventáři. Objeví se vám okno pro text poznámky - zadejte jméno pro dané místo a stiskněte tlačítko "​Ok"​. Na daném míste v mapě se objeví bod s vaším popisem. ​
 +Povšimněte si, že když máte otevřenou nakreslenou mapu s poznámkami,​ jsou vidět poznámky právě otevřené mapy i na minimapě.
 +
 +===== Atlas =====
 +
 +Nakreslené mapy je možné vkládat do Atlasu. Je to vlastně takový sešit, ve kterém máte svoje mapy a můžete jimi listovat. Pokud však chcete vložit více map, musí se alespoň částečně překrývat. Jedna mapa tudíž musí obsahovat oblast nebo bod, který je zakreslený i v druhé mapě. Mapy lze z Atlasu odebírat a prohlížet je, musíte vždy pouze zvolit danou mapu v Atlasu stisknutím modrého tlačítka v jejím levém horním rohu a následně stisknout tlačítko dané operace v pravém vertikálním menu Atlasu.
 +\\
 +\\
 +===== Videonávod =====
 +{{ youtube>​large:​kGYR2qBNUXQ }}
 +\\
 +\\
 +\\
 +====== Luštění map ======
 +Luštění map je schopnost, která dostatečně zdatnému kartografovi umožňuje luštit mapy pokladů.
 +
 +===== Požadavky =====
 +Někdy se může stát, že najdete nebo dostanete mapu pokladů. Takovou mapu musí většinou napřed vyluštit dostatečně schopný kartograf. Musí mít ovšem danou oblast zakreslenou na mapě a tuto mapu mít vloženou v Atlasu. Je tedy vhodné si pro tyto účely zmapovat alespoň část známého světa.
 +
 +Krom dovednosti Kartografie budete potřebovat:​
 +
 +  * {{images:​predmety:​atlas.png?​|}} Atlas
 +a v něm nějaké nakreslené
 +  * {{images:​predmety:​mapa.png?​|}} Mapy
 +
 +===== Postup =====
 +Jakmile usoudíte, že byste mohli mít danou oblast zakreslenou v některé z map ve vašem Atlasu, otevřete tento Atlas a zvolte vpravo dole možnost "​Luštění mapy" - budete vyzváni k vybrání mapy k luštění. Poté postava buď začne danou mapu luštit, nebo budete upozorněni,​ že nemáte danou oblast zakreslenou v žádné z map ve vašem Atlasu. Pokud je vše v pořádku, pak s trochou štěstí a dostatečnou dovedností Kartografie se vám podaří mapu vyluštit.