Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

dovednosti_a_staty:kovarina [27. 07. 2016 18:38] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +Jedna z hlavních dovedností pro řemeslníka v oboru černých řemesel. Je to i hlavní výrobní dovednost pro výrobu zbraní, zbroje a některých druhů nářadí.
 +
 +
 +=====  Kovářské nástroje a potřeby ​ =====
 +Na většinu výrobků potřebujete mít v ruce kovářské kladivo a po ruce kovadlinu. U výroby zbraní pak ještě brusný kámen.
 +
 +
 +=====  Postup výroby kovářského výrobku ​ =====
 +1)Postavte se ke kovadlině a dvojklikem ji otevřete - objeví se obrázek (gump) kovadliny s malou výhní
 +
 +2)Do kovadliny dáte všechny potřebné suroviny k výrobě.
 +
 +3)Dvojklik na kladivo
 +
 +4)Potvrdit klikem na kovadlinu u které stojíte.
 +
 +5) Pokud vám vyskočí tabulka (vlevo nahoře), pak vyberte výrobek, který chcete vytvořit, jinak pokračujte na bod 6
 +
 +6)Vyčkejte až se výrobek vyhotoví. Pohyb nebo boj výrobu zruší.
 +
 +
 +  * Pokud nelze výrobek vytvořit, je to buď nesprávnou kombinací surovin, nízkou dovedností (skillem) nebo perkem. Zkontrolujte také, zda stojíte dostatečně blízko kovadliny)
 +
 +  * K výrobě je vhodné používat návod (v knize nebo ve svitku). Návod zvyšuje šanci na úspěšné vytvoření výrobku, ale návod se opotřebovává.
 +
 +  * Všechny potřebné suroviny, nářadí, stoly, apod. naleznete v návodu výrobku.
 +
 +
 +**Pro MW wiki sepsal: Alvin**