Hlavními dovednostmi této specializace jsou alchymie a bylinkářství. Spadá tu mnoho druhu léků, léčivých a regeneračních lektvarů, jako i lektvarů na doplnění a regeneraci výdrže (staminy).

Lektvary, na které jsou potřeba dovednosti alchymie a bylinkářství ve výši 15 až 90 %

Lektvar léčení - obnoví 20-30 bodů zdraví

třída lektvaru : L1

prodleva po použití : 30 sekund

Lektvar osvěžení - obnoví 15-25 bodů staminy

třída lektvaru : L2

prodleva po použití : 30 sekund

Farmářské hnojivo - klasické hnojivo pro farmáře, napomáhající pěstování rostlin

Bylinný extrakt - po užití se ruší efekt nemoci nachlazení

třída lektvaru : L4

prodleva po použití : 60 sekund

Lektvar silného dechu - Po užití ruší působení efektu složky (z jedů nebo nemocí) „kašel“ se šancí : 100 % pro sílu složky I, 90 % pro II, 80 % pro III, 70 % pro IV a 60 % pro V

třída lektvaru : L4

prodleva po použití : 60 sekund

Lék na nevolnost - Po užití ruší působení efektu složky (z jedů nebo nemocí)„nevolnost“ se šancí : 100 % pro sílu složky I, 90 % pro II, 80 % pro III, 70 % pro IV a 60 % pro V

třída lektvaru : L4

prodleva po použití : 180 sekund

Lektvar návratu vidění - Po užití ruší působení efektu složky (z jedů nebo nemocí) „slepota“ se šancí : 100 % pro sílu složky I, 90 % pro II, 80 % pro III, 70 % pro IV a 60 % pro V

třída lektvaru : L4

prodleva po použití : 300 sekund

Jedlíkova záchrana - Snižuje stav nasycení postavy úpravou času pro pokles stavu nasycení o 1 % (zvýši rychlost hladovění po přejezení)

třída lektvaru : L4

prodleva po použití : 500 sekund

Chininová tinktura - Po užití se ruší efekt nemoci malárie

třída lektvaru : L4

prodleva po použití : 300 sekund

Lektvar bdělosti - Po užití a působení lektvaru je šance na odolání působení efektu složky (z jedů nebo nemocí) „spánek“: 100 % pro sílu složky I, 90 % pro II, 80 % pro III, 70 % pro IV a 60 % pro V

třída lektvaru : L5

doba působení : 300 sekund

prodleva po použití : 500 sekund

Lék na migrénu - Po užití ruší působení efektu složky (z jedů nebo nemocí) „migréna“ se šancí : 100 % pro sílu složky I, 90 % pro II, 80 % pro III, 70 % pro IV a 60 % pro V

třída lektvaru : L4

prodleva po použití : 60 sekund

Léčivý sirup - Po užití se ruší efekt nemoci angína

třída lektvaru : L4

prodleva po použití : 60 sekund

Ochlazující elixír - Po užití se ruší efekt nemoci úpal

třída lektvaru : L4

prodleva po použití : 500 sekund

Lektvar čisté mysli - Po užití ruší působení efektu složky (z jedů nebo nemocí) „halucinace“ se šancí : 100 % pro sílu složky I, 90 % pro II, 80 % pro III, 70 % pro IV a 60 % pro V

třída lektvaru : L4

prodleva po použití : 90 sekund

Protiúnavový stimulátor - Po užití ruší působení efektu složky (z jedů nebo nemocí) „únava“ se šancí : 100 % pro sílu složky I, 90 % pro II, 80 % pro III, 70 % pro IV a 60 % pro V

třída lektvaru : L4

prodleva po použití : 600 sekund

Pavoučí protijed - Po užití ruší působení efektů složek (z jedů nebo nemocí) „křeče“ a „slabost“ se šancí : 100 % pro sílu složky I, 90 % pro II, 80 % pro III, 70 % pro IV a 60 % pro V

třída lektvaru : L4

prodleva po použití : 30 sekund

Hadí protijed - Po užití ruší působení efektů složek (z jedů nebo nemocí) „fyzické zranění“ a „narušení toku many“ se šancí : 100 % pro sílu složky I, 90 % pro II, 80 % pro III, 70 % pro IV a 60 % pro V

třída lektvaru : L4

prodleva po použití : 30 sekund

Lektvar vitality - Po užití a působení lektvaru je šance na odolání působení efektu složky (z jedů nebo nemocí) „paralýza“: 100 % pro sílu složky I, 90 % pro II, 80 % pro III, 70 % pro IV a 60 % pro V

třída lektvaru : L5

doba působení : 300 sekund

prodleva po použití : 600 sekund

Elixír naděje - Po užití se ruší efekt nemoci mor

třída lektvaru : L4

prodleva po použití : 300 sekund

Lektvary, na které jsou potřeba dovednosti alchymie a bylinkářství ve výši 30 %, a také perk "Mastičkář" minimálně na 1. stupni

Lektvar regenerace - Po vypití a zahájení efektu se regeneruje zdraví rychlostí 1 bod za 1 sekundu

třída lektvaru : L1

doba působení : 120 sekund

prodleva po použití : 90 sekund

Lektvar regenerace životní síly - Po vypití a zahájení efektu se regeneruje stamina rychlostí 1 bod za 1 sekundu

třída lektvaru : L3

doba působení : 120 sekund

prodleva po použití : 90 sekund

Léčivá mast - zatím nezpracováno

Lektvary, na které jsou potřeba dovednosti alchymie a bylinkářství ve výši 50 %, a také perk "Mastičkář" minimálně na 2. stupni

Lektvar mimořádného léčení - obnoví 40-60 bodů zdraví

třída lektvaru : L1

prodleva po použití : 60 sekund

Lektvar povzbuzení - obnoví 35-50 bodů staminy

třída lektvaru : L3

prodleva po použití : 60 sekund

Léčivý balzám - zatím nezpracováno

Lektvary, na které jsou potřeba dovednosti alchymie a bylinkářství ve výši 70 %, a také perk "Mastičkář" minimálně na 3. stupni

Lektvar malé obnovy - po vypití zbaví postavu všech efektů z jedů a nemocí I. až III. stupně

třída lektvaru : L4

prodleva po použití : 180 sekund

Elixír zdraví - obnoví zdraví do maxima

třída lektvaru : L1

prodleva po použití : 90 sekund

Elixír návratu sil - obnoví staminu na maximum

třída lektvaru : L3

prodleva po použití : 90 sekund

Lektvary, na které jsou potřeba dovednosti alchymie a bylinkářství ve výši 90 %, a také perk "Mastičkář" na 4. stupni

Lektvar trolí regenerace - po vypití a zahájení efektu se regeneruje zdraví rychlostí 2 body za 1 sekundu

třída lektvaru : L1

doba působení : 120 sekund

prodleva po použití : 90 sekund

Elixír božské výdrže - po vypití a zahájení efektu se regeneruje stamina rychlostí 2 body za 1 sekundu

třída lektvaru : L3

doba působení : 120 sekund

prodleva po použití : 90 sekund

Elixír obnovy - Po vypití zbaví postavu všech efektů z jedů a nemocí I. až V. stupně

třída lektvaru : L4

prodleva po použití : 300 sekund