Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

dovednosti_a_staty:ocarovani [27. 07. 2016 18:38] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +=====  Budete potřebovat: ​ =====
 +Theurgickou knihu. Vyrábí truhlář/​řezbář.
 +
 +Theurgické kameny. Vyrábí truhlář/​řezbář.
 +
 +Rydlo, libovolné jednoruční kladivo.
 +
 +Věc na okouzlení - okouzlit jde cokoliv co je 1ks a nejde to stackovat, účinek se ale zatím projeví jen na zbraních a CS3 zbraních.
 +
 +Trochu místa, nějaké ty dovednosti (Očarování),​ nějaká ta Očarování (vyrábí alchymista) a Orichalcum.
 +
 +
 +=====  Postup ​ =====
 +Pomocí rydla (použít), kladiva (v ruce), Očarování a Orichalca poblíž vytvoříte z teurgických kamenů runy.
 +
 +Na zem postavíte Theurgickou knihu, okolo rozmístíte do vzorce patřičné runy. Na jednu z run umístíte očarovávaný předmět.
 +
 +Použijete knihu...
 +
 +
 +Runa cíle = jako zaměřovač (kříž s kolečkem uprostřed);​ na ni se pokládá očarovávaný item
 +
 +Runa dočasného okouzlení = runa se "​Z"​.
 +
 +Elementální runy poznáte podle suroviny potřebné k jejich rytí.
 +
 +V gumpu je víc obrázků, některé nemají tlačítka - ty jsou zatím nevyužité.
 +
 +
 +=====  Očarování ​ =====
 +**Základní slova:** (víc jich není, takže případné pokusy jsou na nic!)
 +
 +**Ohnivé okouzlení:​**
 +
 +Runa ohně, runa dočasná, runa cíle, vše rovně za sebou vpravo dolů od Theurgické knihy.
 +
 +**Ledové okouzlení:​**
 +
 +Runa ledu, dočasná, cíl, vše rovně za sebou vlevo dolů od knihy.
 +
 +**Kyselinové okouzlení:​**
 +
 +Runa kyseliny, dočasná, cíl, vše rovně za sebou doleva nahoru od knihy.
 +
 +**Elektrické okouzlení:​**
 +
 +Runa energie, dočasná, cíl, vše rovně za sebou doprava nahoru od knihy.
 +
 +**Magické očarování:​**
 +
 +Runa magie vlevo nahoru od knihy, runa dočasná přímo nad knihu, runa cíle doprava nahoru od knihy - taková skoba kolem knihy.
 +
 +
 +Čas omezeného očarování se počítá podle skillu očarování.
 +
 +Pokud při tvorbě runy použijete silnější očarování,​ roste obtížnost očarování.
 +
 +Elementální očarování přidává přímo damage (ignorujte "​%"​ v popisu zbraně, odstraní se a přeloží patchem), magické očarování zvýší šanci zásahu a část poškození změní v magické.