Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

dovednosti_a_staty:slevarenstvi [27. 07. 2016 18:38] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +Jedna z hlavních dovedností u řemeslníka v oboru černých řemesel. Hlavní dovednost pro výrobu slitin a podpůrná dovednost pro mnoho výrobků z oboru černých řemesel. Je to také nezbytná dovednost pro tavení různých rud, které jsou potřebné jak v drátenictví na různé výrobky, tak při kování zbraní či zbroje.
  
 +
 +====== ​ Slévárenské nástroje a potřeby ​ ======
 +Na výrobu každé slitiny potřebujete mít v báglíku kleště {{images:​predmety:​kleste.png?​nolink&​|}} a po ruce výheň {{images:​gumpy:​vyhen.png?​nolink&​|}}.
 +
 +
 +====== ​ Postup výroby slitiny ​ ======
 +1)Postavte se k výhni {{images:​predmety:​vyhen.png?​nolink&​|}} a dvojklikem ji otevřete - objeví se obrázek (gump) výhně {{images:​predmety:​gumpy:​vyhen.png?​nolink&​|}}
 +
 +2)Do výhně dáte všechny potřebné suroviny k výrobě vámi zvolené slitiny.
 +
 +3)Dvojklik na kleště {{images:​predmety:​kleste.png?​|}}.
 +
 +4)Potvrdit klikem na výheň u které stojíte.
 +
 +5)Vyčkejte až se slitina vyrobí. Pohyb nebo boj výrobu zruší.
 +
 +
 +  * Pokud nelze výrobek vytvořit, je to buď nesprávnou kombinací surovin, nízkou dovedností (skillem) nebo perkem. Zkontrolujte také, zda stojíte dostatečně blízko výhně)
 +
 +  * K výrobě je vhodné používat návod (v knize nebo ve svitku). Návod zvyšuje šanci na úspěšné vytvoření výrobku, ale návod se opotřebovává.
 +
 +  * Všechny potřebné suroviny, nářadí, stoly, apod. naleznete v návodu výrobku.
 +
 +
 +**Pro MW wiki sepsal: Alvin**
 +
 +====== ​ Výrobky ​ ======
 +=====  Vytěžitelné rudy a jejich zpracování ​ =====
 +  * Chalkopyrit => Meď {{images:​predmety:​chalkopyrit.png?​nolink&​|}} {{images:​predmety:​medeny_ingot.png?​nolink&​|}}
 +  * Krevel => Železo {{images:​predmety:​krevel.png?​nolink&​|}} {{images:​predmety:​zelezny_ingot.png?​nolink&​|}}
 +  * Galenit => Olovo {{images:​predmety:​galenit.png?​nolink&​|}} {{images:​predmety:​oloveny ingot.png?​nolink&​|}}
 +  * Bauxit => Marcinit {{images:​predmety:​bauxit.png?​nolink&​|}} {{images:​predmety:​marcinit.png?​nolink&​|}}
 +  * Argenit => Stříbro {{images:​predmety:​argenit.png?​nolink&​|}} {{images:​predmety:​stribrny_ingot.png?​nolink&​|}}
 +  * Aurit => Zlato {{images:​predmety:​aurit.png?​nolink&​|}} {{images:​predmety:​zlato.png?​nolink&​|}}
 +  * Mitril => Mitril {{images:​predmety:​mitril.png?​nolink&​|}} {{images:​predmety:​mitril.png?​nolink&​|}}
 +  * Adamantit => Adamantit {{images:​predmety:​adamantit.png?​nolink&​|}} {{images:​predmety:​adamantit.png?​nolink&​|}}
 +
 +=====  Slitiny ​ =====
 +  * Bronz {{images:​predmety:​ingot_bronzu.png?​nolink&​|}}
 +  * Electrium {{images:​predmety:​ingot_electria.png?​nolink&​|}}
 +  * Elenrin {{images:​predmety:​ingot_elenrina.png?​nolink&​|}}
 +  * Enthar {{images:​predmety:​ingot_entharu.png?​nolink&​|}}
 +  * Estuiss'​e {{images:​predmety:​ingot_estuisse.png?​nolink&​|}}
 +  * Geomanit {{images:​predmety:​ingot_geomanitu.png?​nolink&​|}}
 +  * Herit {{images:​predmety:​ingot_heritu.png?​nolink&​|}}
 +  * Modrá ocel {{images:​predmety:​ingot_modre_oceli.png?​nolink&​|}}
 +  * Morna {{images:​predmety:​ingot_morny.png?​nolink&​|}}
 +  * Mythic {{images:​predmety:​ingot_mythicu.png?​nolink&​|}}
 +  * Ocel {{images:​predmety:​ingot_oceli.png?​nolink&​|}}
 +  * Ra {{images:​predmety:​ingot_ra.png?​nolink&​|}}
 +  * Samat {{images:​predmety:​ingot_samatu.png?​nolink&​|}}
 +  * Tincithil {{images:​predmety:​ingot_tincithilu.png?​nolink&​|}}
 +  * Uruk-gundu {{images:​predmety:​ingot_uruk-gundu.png?​nolink&​|}}
 +  * Vervinit {{images:​predmety:​ingot_vervinitu.png?​nolink&​|}}