Nejprve důležitý fakt, odpozorovaný mnoha stopaři: U stopování se NEBĚHÁ!

Na stopování se nejvíce podílí dovednost Zálesáctví a Všímavost.

Prvním krokem k pečínce na rožeň je najít Stopu. Stopa se hledá aktivním použitím dovednosti Zálesáctví na zem. Objeví se jednoduché menu s ovládáním stopování.

Použijeme zatím pouze „Najít nějakou novou stopu“.

(pokud už jsme dříve něco stopovali, tak v tomto bodě můžeme místo nové stopy navolit známé zvíře)

Dále lze stopu hledat dvěma způsoby:

  • pečlivě - hraničář popochází a občas ohledá zem tlačítkem „Sklonit se k zemi“
  • rychle - aktivací „Stopovat při chůzi“ a pomalým popocházením se aktivuje automatické hledání za chůze (není nutné se shýbat), které ale má nižší šanci.

Úspěšně nalezená stopa se objeví na zemi, spolu s naváděcí šipkou. Teď je jen nutné jít opatrně po stopě a čekat kam vás zavede. Zvíře se občas motá na jedno místě, občas se stopa klikatí. Na konci stopy se dobře rozhlédněte (ideál Ctrl + Shift), hledaný tvor je jistě někde kolem!

Pokud lovec ztratí stopu dříve než dojde na její konec je tu tlačítko „najít ztracenou stopu“, ale nejsem si jist jeho funkčností. (nepovedlo se mi ztracenou stopu nají, ani postava nic nedělá)

Víte že se Vaše zvíře můžete naučit i stopovat? Stopujicí zvíře Vám pak dává pasivní bonus do skillů, celkem 15 minut po obdržení posledního příkazu k stopování.