Jed na krysy (síla I.; Vhodný pro trávení krys a jiných drobných škůdců.)

Poslední štěk (síla III.; Otravuje vás štěkání sousedova psa? Už nebude.)

Sousedská msta (síla V.; Otrávil vám soused psa? Je řada na něm.)

Tyto jedy způsobují fyzické zranění o různé síle. Do budoucna počítejte s jedy působícími i na staminu, manu, atributy, se zvláštními účinky atd. Také máme zpracované podklady pro systém výroby míchaných jedů (víc účinků najednou) a pro jejich Šlechtění (snižování šance na identifikaci, zvýšení přilnavosti na zbraň atd.)

Dvojklik na jedu, zacílení zbraně nebo jídla.

Pro aplikaci jedu je potřeba skill Travičství.

Trávit lze pouze zbraně pro boj zblízka a šipky do foukačky.

K použití foukačky je zapotřebí perk Použití foukačky, čím vyšší perk je, tím vyšší jsou šance na zásah.

Foukačka není žádná rychlopalná bojová zbraň. Je to zbraň skrytá a její použití vyžaduje klid a soustředění. Proto se nedává do ruky a postup jejího použití je „komplikovaný“: Poklepe se na foukačce v batohu, pak na šipce, pak se zaměří cíl.

Rozpoznání jedů:

na rozpoznání se podílí hlavně Travičství, malou měrou pak i Všímavost a Inteligence.

Chování jedů:

Jed má při úspěšném zásahu jistou šanci na „průnik“ do těla oběti. Tato šance se odvíjí hlavně od typu jedu a místa kde vniknul do těla.

Rozdílné jedy se nesčítají, pouze silnější nahradí slabší. Shodné jedy by se měly sčítat (opakované zásahy jedem prodlužují otravu, ale nezvýší její stupeň).

Do budoucna počítejte s více jedy, s více různými účinky a s možností míchat vlastní jedy.