Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

interakcni_system_-_prehled [27. 07. 2016 18:39] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Přehled Interakčního systému ======
  
 +===== Spouště =====
 +
 +|On**Doubleclick**\\ \\ //​dvojklik//​|Spustí při dvojpoklepání na NPC.\\ \\ **Parametry:​** Range Vzdálenost na kterou bude ještě na poklepání reagovat. |
 +|On**Damage**\\ \\ //​zranění//​|Spustí,​ jakmileje NPC nějak zraněno.\\ \\ **Parametry:​** MinDamage Minimální velikost zranění, při kterém dojde ke spuštění. MaxDamage Maximální velikost zranění, při kterém dojde ke spuštění. |
 +|On**Emote**\\ \\ //​emoce//​|Spustí při zadaném emote.\\ \\ **Parametry:​** Text Text emote na který se bude reagovat. Při nezadaném textu spustí u každého emote. Range Maximlní vzdálenost,​ na kterou bude NPC na emote reagovat. |
 +|On**GameTime**\\ \\ //herní čas//​|Spustí když ve hře nastane zadaný čas.\\ \\ **Parametry:​** Moon Aktuální Manawydansky měsíc - střídají se po šesti hodinách. Toru, Novu, Sarva, Luna Hour Manawydanská hodina. Pohybuje se v rozmezí 0-5 Min Manawydanská minuta. Jako normální minuta: 0-59 |
 +|On**Heal**\\ \\ //​léčení//​|Spustí,​ když je postava léčena.\\ \\ **Parametry:​** MinHeal Minimální velikost léčení, při kterém dojde ke spuštění. MaxHeal Maximální velikost léčení, při kterém dojde ke spuštění. |
 +|On**Kill**\\ \\ //​smrt//​|Spustí,​ pokud NPC zemře.\\ \\ //Žádné parametry//​|
 +|On**Pass**\\ \\ //​prošel//​|Spustí,​ když někdo prošel územím.\\ \\ **Parametry:​** X X-ová souřadnice severozápadního (tzn. horního) rohu hlidaného území. Při nezadání druhého rohu jediné políčko! Y Y-ová souřadnice severozápadního (tzn. horního) rohu hlidaného území. Při nezadání druhého rohu jediné políčko! Z Z-ová referenční (přbližná) hodnota hlídaného místa - pro případ vícepodlažního prostoru. RX X-ová souřadnice jihovýchodního (tzn. dolního) rohu hlidaného území. RY Y-ová souřadnice jihovýchodního (tzn. dolního) rohu hlidaného území. Map Mapa hlídaného území. |
 +|On**PlacedItem**\\ \\ //vložen item//​|Spustí,​ když je do zadaného kontejneru vložen daný předmět.\\ \\ **Parametry:​** X X-ová souřadnice hlídaného kontejneru. Y Y-ová souřadnice hlídaného kontejneru. Z Z-ová hodnota hlídaného předmětu - pro případ že se na daném místě nachází víc kontejnerů nad sebou. Map Mapa hlídaného kontejneru. |
 +|On**RealTime**\\ \\ //​skutečný čas//​|Spustí v určenou dobu. Každý den.\\ \\ **Parametry:​** Hour Skutečná hodina. Pohybuje se v rozmezí 0-23 Min Skutečná minuta. Rozmezí: 0-59 |
 +|On**Say**\\ \\ //​slyší//​|Spustí,​ když někdo něco vysloví.\\ \\ **Parametry:​** Text Text řeči na který se bude reagovat. Při nezadaném textu spustí u vyslovení čehokoliv. Range Maximlní vzdálenost,​ na kterou bude NPC na řeč reagovat. |
 +|On**See**\\ \\ //​uvidí//​|Spustí,​ když někoho uvidí.\\ \\ **Parametry:​** Range Maximlní vzdálenost,​ na kterou bude NPC na někoho reagovat. |
 +|On**Skill**\\ \\ //​schopnost//​|Spustí,​ když někoho uvidí provádět určitou činnost.\\ \\ **Parametry:​** Name Jméno akce na kterou se má reagovat. Názvy akcí definovány ve skriptech. Za akci je považována pouze IExclusiveAction Range Maximlní vzdálenost,​ na kterou bude NPC na činnost reagovat. |
 +|On**TargetedByEffect**\\ \\ //cíl efektu//​|Spsutí,​ když je NPC cílem zadaného efektu.\\ \\ **Parametry:​** Effect Systémové jméno efektu na který se má reagovat. |
 +|On**TargetedBySpell**\\ \\ //cíl kouzla//​|Spustí,​ když je cílem zadaného kouzla.\\ \\ **Parametry:​** Spell Systémové jméno kouzla nebo modlitby na které se má reagovat. |
 +
 +===== Příkazy =====
 +[[#​spouste|skočit na Spouště]] | [[#​prikazy|skočit na Příkazy]] | [[#​vyrazy|skočit na Výrazy]]\\ \\ 
 +|**AddExperience**\\ \\ //​zkušenosti//​|Přidá hráči zkušenosti podle nastavení.\\ \\ **Parametry:​** Amount Kolik zkušeností se má přidat. NoMessage Hodnota (yes, true, 1) pro potlačení automatické hlášky o získání expů. |
 +|**AddInteraction**\\ \\ //přidat quest//​|Přidá NPC spoušť zvolené interakce. Platí na NPC vytvořené pomocí bloku tvorby NPC.\\ \\ **Parametry:​** Name Jméno (ID) NPC, na které se má interakce přidat. Interaction Jméno interakce ze které se bude vybírat spoušť. Trigger Jméno spouště (triggeru), která se má NPC přidat. |
 +|**AddToBackPack**\\ \\ //předej předmět//​|Předá do batohu předmět podle zadaného jména, který byl vytvořen pomocí bloku tvorby předmětů.\\ \\ **Parametry:​** Name Jméno (ID) předmětu, který se má do batohu vložit. |
 +|**Animation**\\ \\ //​animace//​|Provede animaci postavy.\\ \\ **Parametry:​** Play Přehraje zadanou animaci. Lze zadat buď číslo animace, nebo "​bow"​ a "​salut"​ Duration Doba vykonávaní animace. Při nule animaci přehraje jednou, jinak je údaj v sekundách. |
 +|**AskForDirection**\\ \\ //Info pro turisty//​|Dotaz na cestu k lokaci v konkrétním městě. Zobrazí dialog se seznamem míst a ukončí interakci.\\ \\ //Žádné parametry//​|
 +|**Blacklist**\\ \\ //​Nastavení blacklistu//​|Zařazeni nebo odstranění hráče z blacklistu.\\ \\ **Parametry:​** Range Vyhledá strážné v zadaném rozsahu, pro které se blacklist nastaví WholeCity Používá blacklist celého města. Při Revert odstraňuje i z blacklistu všech stráží ve městě Revert Funguje jako opak a z blacklistu hráče odstraňuje Timeout Počet sekund, na jak dlouho má být hráč v blacklistu |
 +|**Call**\\ \\ //​volání//​|Zavolá zadaný blok příkazů a pak se vrátí zpátky k volajícímu bloku.\\ \\ //Žádné parametry//​|
 +|**CreateItem**\\ \\ //vytvoř předmět//​|Vytvoří předmět podle zadaných parametrů v bloku tvorby předmětů.\\ \\ **Parametry:​** Name Jméno (ID) předmětu, který se má vytvořit. Location Pokud je definováno,​ předmět se přesune na danou lokaci na mapě podle vlastníka interakce. Zadává se jako x;y;z |
 +|**CreateNPC**\\ \\ //vytvoř NPC//​|Vytvoří NPC podle zadaných parametrů v bloku tvorby NPC.\\ \\ **Parametry:​** Name Jméno (ID) NPC, který se má vytvořit. Location Pokud je definováno,​ NPC se přesune na danou lokaci na mapě podle vlastníka interakce. Zadává se jako x;y;z. Pokud ne, vytvoří se na místě vlastníka interakce. |
 +|**DeleteItem**\\ \\ //smaž předmět//​|Smaže předmět podle zadaného jména, který byl vytvořen pomocí bloku tvorby předmětů.\\ \\ **Parametry:​** Name Jméno (ID) předmětu, který se má smazat. |
 +|**DeleteNPC**\\ \\ //smaž NPC//​|Smaže NPC podle zadaného jména, který byl vytvořen pomocí bloku tvorby NPC.\\ \\ **Parametry:​** Name Jméno (ID) NPC, který se má smazat. |
 +|**Emote**\\ \\ //​emotuj//​|Příkaz pro emotování zadaného textu.\\ \\ //Žádné parametry//​|
 +|**End**\\ \\ //​konec//​|Konec vykonávaní interakce.\\ \\ //Žádné parametry//​|
 +|**Expire**\\ \\ //​vypršení času//​|Zadá čas vypršení na který se můžeme zeptat v příkazu Req.\\ \\ **Parametry:​** Name Jméno (ID) vypršení. Pomocí jména se na zadaný čas ptáme. Zadavaný čas je reálný čas. Days Počet dnů za který má vypršet čas. Hours Počet hodin za který má vypršet čas. Minutes Počet minut za který má vypršet čas. |
 +|**Get**\\ \\ //​vezme//​|Vezme z batohu zadané itemy. Pozor! Nekontroluje a není žádná odezva, pokud dotyčný ony předměty u sebe nemá!!! Je lepší použít Req: GetItem\\ \\ **Parametry:​** Item Systémový název předmětu. Amount Množství, které se má odebrat. |
 +|**Give**\\ \\ //​dát//​|Dá do batohu zadané itemy. V případě přetížení pustí na zem!\\ \\ **Parametry:​** Item Systémový název předmětu. Amount Množství, které se má dát. |
 +|**GiveMoney**\\ \\ //dát peníze//​|Dá do batohu zadanou sumu. V případě přetížení pustí na zem!\\ \\ **Parametry:​** Gold Počet zlaťáků k přidělení. Silver Počet stříbrňáků k přidělení. |
 +|**Go**\\ \\ //běž k//|NPC půjde k zadanému cíli.\\ \\ **Parametry:​** Location Místo kam se má dojít. MaxRange Určuje maximální vzdálenost od home pozice, pak to NPC vzdá a jde zpátky. (0 znamená, že se parametr ignoruje) |
 +|**Hide**\\ \\ //skryj se//|NPC se ukryje pomocí svého skillu Stealth.\\ \\ //Žádné parametry//​|
 +|**Hunt**\\ \\ //​lov//​|Započne lov na dané NPC na daném území.\\ \\ **Parametry:​** Name Jméno (ID) lovu, podle kterého se na něj budeme odkazovat. Type Systémový typ NPC, který se má lovit. Location Lokace lovu - na jakém území bude zabití daného NPC platné. Formát je: Mapa(x,​y,​x2,​y2) nebo jen Mapa. Count Počet lovených potvor. |
 +|**HuntEnd**\\ \\ //konec lovu//​|Ukončí zadaný lov - nic nevyhodnocuje,​ pouze ruší!\\ \\ **Parametry:​** Name Jméno (ID) lovu, který se má zrušit. |
 +|**If**\\ \\ //​když//​|Podmínka.\\ \\ //Žádné parametry//​|
 +|**Invisible**\\ \\ //​zneviditelnit//​|NPC se systémově zneviditelní. To znamená bez použití skillu.\\ \\ //Žádné parametry//​|
 +|**Jump**\\ \\ //​skok//​|Skočí na zadaný blok příkazů.\\ \\ //Žádné parametry//​|
 +|**Jump**\\ \\ //znakový skok//​|Vykonávání interakce skočí na zadanou značku.\\ \\ **Parametry:​** ToLabel Název značky na kterou se má skočit. |
 +|**Log**\\ \\ //​Zaloguj//​|Zadaná zpráva se zapíše do interakčního logu.\\ \\ //Žádné parametry//​|
 +|**Message**\\ \\ //pošli zprávu//​|Příkaz pro poslání zadaného textu jako normální zprávy - výpis do journalu.\\ \\ //Žádné parametry//​|
 +|**Move**\\ \\ //​přesun//​|Přesune cíl na zadanou pozici. Bez efektu a okamzite.\\ \\ **Parametry:​** Location Lokace kam se má přesouvat. Map Mapa kam se má přesouvat. |
 +|**Outlaw**\\ \\ //​padoušství//​|Provede změnu hodnoty padoušství v zadaném regionu.\\ \\ **Parametry:​** Zone Jméno regionu pro který se má padoušství měnit. Give Hodnota, která se k aktuální má přičíst. Take Hodnota, která se od aktuální má odečíst. |
 +|**Req**\\ \\ //​požadavek//​|Požadavek,​ který se používá v rozhodovací struktůře. Nutné ručně upravit!\\ \\ //Žádné parametry//​|
 +|**Run**\\ \\ //utíkej k//|NPC poběží k zadanému cíli.\\ \\ **Parametry:​** Location Místo kam se má dojít. MaxRange Určuje maximální vzdálenost od home pozice, pak to NPC vzdá a jde zpátky. (0 znamená, že se parametr ignoruje) |
 +|**Say**\\ \\ //​Řekni//​|Příkaz pro vyřčení zadaného textu.\\ \\ //Žádné parametry//​|
 +|**SellScrolls**\\ \\ //prodej svitků//​|Vyvolá obchodní nabídku pro prodej výrobních svitků.\\ \\ //Žádné parametry//​|
 +|**Set**\\ \\ //nastavit tag//​|Nastavit tag nebo hodnotu. Lze použít mnohdy stejné hodnoty jako v Req. Zpusob zapisu: promenna = hodnota\\ \\ //Žádné parametry//​|
 +|**SetStage**\\ \\ //​zápisek//​|Zapíše do úkolníčku požadovaný zápisek vytvořený pomocí bloku zápisků.\\ \\ **Parametry:​** Name Jméno bloku zápisku ze kterého se má vybírat. ID ID zápisku, který se má zapsat. Nula vymaže zápisek z úkolníčku. Mínusové hodnoty jsou považovány za splněné úkoly - lze opět přepsat přepsáním na kladnou hodnotu. |
 +|**Show**\\ \\ //​dialog//​|Ukázat zadanou stránku dialogu.\\ \\ //Žádné parametry//​|
 +|**Sound**\\ \\ //​zvuk//​|Přehraje zadaný zvuk.\\ \\ **Parametry:​** Play ID zvuku, který se má přehrát. |
 +|**Trust**\\ \\ //​důvěryhodnost//​|Provede změnu hodnoty důvěryhodnosti v zadaném regionu.\\ \\ **Parametry:​** Zone Jméno regionu pro který se má důvěra měnit. Give Hodnota, která se k aktuální má přičíst. Take Hodnota, která se od aktuální má odečíst. |
 +|**Turn**\\ \\ //natoč k//|Natoč daný Mobile k zadanému cíli.\\ \\ **Parametry:​** To K čemu se má otočit. |
 +|**Unhide**\\ \\ //ukaž se//|NPC přestane používat skill Stealth.\\ \\ //Žádné parametry//​|
 +|**VendorBuy**\\ \\ //vendorův obchod//​|Zobrazí nabídku vendora, pokud jde o vendora.\\ \\ //Žádné parametry//​|
 +|**Visible**\\ \\ //​zviditelnit//​|NPC se zviditelní,​ pokud bylo systémově neviditelné.\\ \\ //Žádné parametry//​|
 +|**Wait**\\ \\ //​čekej//​|Zadaný mobile bude čekat daný čas.\\ \\ **Parametry:​** Time Čas v sekundách, jak dlouho má čekat, než bude pokračovat ve vykonávaní interakce. POZOR! Po tuto dobu nebude reagovat!!! TargetInRange Argument určuje, že NPC má čekat, dokud hráč není v zadaném dosahu. Argument Time pak určuje maximální čekací dobu. |
 +|**Whitelist**\\ \\ //​Nastavení whitelistu//​|Zařazeni nebo odstranění hráče z whitelistu (ochrana od stráží).\\ \\ **Parametry:​** Range Vyhledá strážné v zadaném rozsahu, pro které se whitelist nastaví WholeCity Používá whitelist celého města. Při Revert odstraňuje i z whitelistu všech stráží ve městě Revert Funguje jako opak a z whitelistu hráče odstraňuje |
 +
 +===== Výrazy =====
 +[[#​spouste|skočit na Spouště]] | [[#​prikazy|skočit na Příkazy]] | [[#​vyrazy|skočit na Výrazy]]\\ \\ 
 +|Základní informace o postavě||
 +|**Name**\\ \\ //​textový//​|Jméno postavy. Nebere se v potaz představování postav a znalost jména někým jiným.\\ \\ //Žádné parametry//​\\ \\ Možný vlastník výrazu: npc (this), __hráč (target)__ <​Text>​Jmenuji se @this.Name@</​Text>​ |
 +|**Level**\\ \\ //​číselný//​|Současná dosažená úroveň postavy.\\ \\ //Žádné parametry//​\\ \\ Možný vlastník výrazu: npc (this), __hráč (target)__ <​Req>​Level = 1</​Req>​ |
 +|**Female**\\ \\ //​logický//​|Postava je ženského rodu.\\ \\ //Žádné parametry//​\\ \\ Možný vlastník výrazu: npc (this), __hráč (target)__ <​Req>​!IsFemale</​Req>​ |
 +|**Hunger**\\ \\ //​číselný//​|Nasyceni postavy. Čím vyšší, tím více je postava najedená.\\ \\ //Žádné parametry//​\\ \\ Možný vlastník výrazu: npc (this), __hráč (target)__ <​Req>​Hunger < 50</​Req>​ |
 +|**Str**\\ \\ //​číselný//​|Síla postavy\\ \\ //Žádné parametry//​\\ \\ Možný vlastník výrazu: npc (this), __hráč (target)__ <​Req>​Str > 60</​Req>​ |
 +|**Int**\\ \\ //​číselný//​|Inteligence postavy\\ \\ //Žádné parametry//​\\ \\ Možný vlastník výrazu: npc (this), __hráč (target)__ <​Req>​Int >= 30</​Req>​ |
 +|**Dex**\\ \\ //​číselný//​|Obratnost postavy\\ \\ //Žádné parametry//​\\ \\ Možný vlastník výrazu: npc (this), __hráč (target)__ <​Req>​Dex > 40</​Req>​ |
 +|**Hits**\\ \\ //​číselný//​|Současný počet životů postavy.\\ \\ //Žádné parametry//​\\ \\ Možný vlastník výrazu: npc (this), __hráč (target)__\\ Je možné změnit hodnotu výrazu. <​Set>​this.Hits = 200</​Set>​ |
 +|**HitsMax**\\ \\ //​číselný//​|Maximální počet životů postavy\\ \\ //Žádné parametry//​\\ \\ Možný vlastník výrazu: npc (this), __hráč (target)__ <​Req>​HitsMax >= 200</​Req>​ |
 +|**Mana**\\ \\ //​číselný//​|Současná velikost many\\ \\ //Žádné parametry//​\\ \\ Možný vlastník výrazu: npc (this), __hráč (target)__\\ Je možné změnit hodnotu výrazu. <​Set>​this.Mana = this.ManaMax</​Set>​ |
 +|**ManaMax**\\ \\ //​číselný//​|Maximální velikost many\\ \\ //Žádné parametry//​\\ \\ Možný vlastník výrazu: npc (this), __hráč (target)__ <​Req>​ManaMax < 60</​Req>​ |
 +|**Stam**\\ \\ //​číselný//​|Současná velikost staminy\\ \\ //Žádné parametry//​\\ \\ Možný vlastník výrazu: npc (this), __hráč (target)__\\ Je možné změnit hodnotu výrazu. <​Req>​Stam < 20</​Req>​ |
 +|**StamMax**\\ \\ //​číselný//​|Maximální velikost staminy\\ \\ //Žádné parametry//​\\ \\ Možný vlastník výrazu: npc (this), __hráč (target)__ <​Req>​StamMax > 100</​Req>​ |
 +|**BodyValue**\\ \\ //​číselný//​|Číselná podoba grafické podoby postavy.\\ \\ //Žádné parametry//​\\ \\ Možný vlastník výrazu: npc (this), __hráč (target)__ <​Req>​BodyValue = 400</​Req>​ |
 +|**IsHumanoid**\\ \\ //​logický//​|Postava má humanoidní tělo.\\ \\ //Žádné parametry//​\\ \\ Možný vlastník výrazu: npc (this), __hráč (target)__ <​Req>​IsHumanoid</​Req>​ |
 +|**IsDead**\\ \\ //​logický//​|Postava je mrtvá.\\ \\ //Žádné parametry//​\\ \\ Možný vlastník výrazu: npc (this), __hráč (target)__ <​Req>​!IsDead</​Req>​ |
 +|**Skill**\\ \\ //​číselný//​|Současná hodnota zadaného skillu. Použijte systémové (anglické) názvy skillů.[[https://​mwdoc.manawydan.cz/​mwdoc/​docFiles/​SkillList.html|Přejít na seznam skillů]]\\ \\ //Žádné parametry//​\\ \\ Možný vlastník výrazu: npc (this), __hráč (target)__ <​Req>​Anatomy >= 40</​Req>​ |
 +|**IsPlayer**\\ \\ //​logický//​|Postava je hráč (stupeň Player pouze)\\ \\ //Žádné parametry//​\\ \\ Možný vlastník výrazu: npc (this), __hráč (target)__ <​Req>​IsPlayer</​Req>​ |
 +|**IsGM**\\ \\ //​logický//​|Postava je GM (stupeň GameMaster a výše)\\ \\ //Žádné parametry//​\\ \\ Možný vlastník výrazu: npc (this), __hráč (target)__ <​Req>​!IsGM</​Req>​ |
 +|**AccessLevel**\\ \\ //​textový//​|Velikost oprávnění postavy\\ \\ //Žádné parametry//​\\ \\ Možný vlastník výrazu: npc (this), __hráč (target)__\\ Možné výsledné hodnoty: Player //​(hráč)//,​ Counselor //​(kancléř)//,​ GameMaster, Administrator <​Req>​AccessLevel = "​Administrator"</​Req>​ |
 +[[#​spouste|skočit na Spouště]] | [[#​prikazy|skočit na Příkazy]] | [[#​vyrazy|skočit na Výrazy]]\\ \\ 
 +|Povolání,​ rasa a guildy||
 +|**Race**\\ \\ //​textový//​|Rasa postavy\\ \\ //Žádné parametry//​\\ \\ Možný vlastník výrazu: npc (this), __hráč (target)__\\ Možné výsledné hodnoty: Special //(bez rasy)//, Human //​(člověk)//,​ Elf, Drow, Dwarf //​(trpaslík)//,​ Gnom, Ogre //(ork)//, Hobit <​Req>​Race = "​Dwarf"</​Req>​ |
 +|**Profession**\\ \\ //​textový//​|Povolání postavy\\ \\ //Žádné parametry//​\\ \\ Možný vlastník výrazu: npc (this), __hráč (target)__\\ Možné výsledné hodnoty: Nobody //(bez povolání)//,​ Warior //​(válečník)//,​ Ranger //​(hraničář)//,​ Mage //(mág)//, Priest //​(kněz)//,​ Alchemist //​(alchymista)//,​ Rogue //​(zloděj)//,​ Craftsman //​(řemeslník)//,​ Blacksmith //​(kovář)//,​ Farmer //​(farmář)//,​ Bard //(bard)//, CorellonPriest //(kněz Corellona)//,​ HelmPriest //(kněz Helma)//, GruumshPriest //(kněz Gruumshe)//,​ JondalaPriest //(kněz Jondaly)//, MoradinPriest //(kněz Moradina)//,​ LlothPriest //(kněz Lloth)// <​Req>​Profession != "​GruumshPriest"</​Req>​ |
 +|**InGuild**\\ \\ //​logický//​|Postava je v libovolné guildě. Bez ohledu na množství a druh guildy.\\ \\ //Žádné parametry//​\\ \\ Možný vlastník výrazu: __vždy hráč (target)__ <​Req>​!InGuild</​Req>​ |
 +|**IsCraft**\\ \\ //​logický//​|Postava je řemeslník,​ kovář, farmář nebo alchymista.\\ \\ //Žádné parametry//​\\ \\ Možný vlastník výrazu: __vždy hráč (target)__ <​Req>​IsCraft</​Req>​ |
 +|**IsPriest**\\ \\ //​logický//​|Postava je kněz bez ohlednou na zvoleného boha. Pro přesnější určení použijte Profession nebo Faith.\\ \\ //Žádné parametry//​\\ \\ Možný vlastník výrazu: __vždy hráč (target)__ <​Req>​!IsPriest</​Req>​ |
 +|**IsAdventurer**\\ \\ //​logický//​|Indikuje dobrodružného hráče (momentálně ten kdo má zapnutý PvP flag).\\ \\ //Žádné parametry//​\\ \\ Možný vlastník výrazu: __vždy hráč (target)__ <​Req>​IsAdventurer</​Req>​ |
 +|**Alignment**\\ \\ //​textový//​|Indikátor zvoleného přesvědčení.\\ \\ //Žádné parametry//​\\ \\ Možný vlastník výrazu: npc (this), __hráč (target)__\\ Možné výsledné hodnoty: NeutralGood //​(dobro)//,​ TrueNeutral //​(neutrál)//,​ NeutralEvil //(zlo)// <​Req>​Alignment = "​NeutralGood"</​Req>​ |
 +|**Faith**\\ \\ //​textový//​|Zvolená víra postavy. Pokud nemá žádnou zvolenou nebo je ateista, je vrácena prázdná hodnota.\\ \\ //Žádné parametry//​\\ \\ Možný vlastník výrazu: npc (this), __hráč (target)__\\ Možné výsledné hodnoty: Helm, Corellon Larethian, Lloth, Moradin, Jondala, Gruumsh <​Req>​Alignment = "​Lloth"</​Req>​ |
 +|**IsPartyPresent**\\ \\ //​logický//​|Zjišťuje,​ jestli je v požadovaném okolí potřebný počet členů party hráče.\\ \\ **Parametry:​** 1. Maximální vzdálost (výchozí hodnota: 10) číselný 2. Požadované množství členů party (výchozí hodnota: 2) číselný \\ Možný vlastník výrazu: __vždy hráč (target)__ <​Req>​IsPartyPresent(5,​3)</​Req>​ |
 +[[#​spouste|skočit na Spouště]] | [[#​prikazy|skočit na Příkazy]] | [[#​vyrazy|skočit na Výrazy]]\\ \\ 
 +|Perky||
 +|**IsLearningPerk**\\ \\ //​logický//​|Hráč se právě učí perk. Kontroluje se rovněž, jestli je současné NPC učitelem perku.\\ \\ //Žádné parametry//​\\ \\ Možný vlastník výrazu: __vždy hráč (target)__ <​Req>​IsLearningPerk</​Req>​ |
 +|**LearningPerkName**\\ \\ //​textový//​|Systémový název perku, který se hráč právě učí. Neověřuje učitele.\\ \\ //Žádné parametry//​\\ \\ Možný vlastník výrazu: __vždy hráč (target)__ <​Req>​LearningPerkName != ""</​Req>​ |
 +|**Perk**\\ \\ //​číselný//​|Vrací úroveň Perku, který se postava již naučila.[[https://​mwdoc.manawydan.cz/​mwdoc/​docFiles/​PopisPerku.html|Přejít na seznam perků]]\\ \\ //Žádné parametry//​\\ \\ Možný vlastník výrazu: npc (this), __hráč (target)__ <​Req>​this.UseLightArmor >= 2</​Req>​ |
 +[[#​spouste|skočit na Spouště]] | [[#​prikazy|skočit na Příkazy]] | [[#​vyrazy|skočit na Výrazy]]\\ \\ 
 +|Reputace||
 +|**trust**\\ \\ //​číselný//​|Důvěryhodnost hráče v zadané zóně.\\ \\ **Parametry:​** 1. Zóna reputace (obvykle název města) textový **povinný** \\ Možný vlastník výrazu: __vždy hráč (target)__ <​Req>​Trust("​Ishar"​) > 50</​Req>​ |
 +|**outlaw**\\ \\ //​číselný//​|Padoušství hráče v zadané zóně.\\ \\ **Parametry:​** 1. Zóna reputace (obvykle název města) textový **povinný** \\ Možný vlastník výrazu: __vždy hráč (target)__ <​Req>​Outlaw("​Eldamar"​) >= 70</​Req>​ |
 +[[#​spouste|skočit na Spouště]] | [[#​prikazy|skočit na Příkazy]] | [[#​vyrazy|skočit na Výrazy]]\\ \\ 
 +|Questy||
 +|**Stage**\\ \\ //​číselný//​|Naposledy nastavené ID pro zadanou Stage.\\ \\ **Parametry:​** 1. Název stage textový **povinný** \\ Možný vlastník výrazu: __vždy hráč (target)__ <​Req>​Stage("​úkol"​) > 1</​Req>​ |
 +|**Stage**\\ \\ //​logický//​|Ověřuje rovnost Stage proti zadanému ID\\ \\ **Parametry:​** 1. Název stage textový **povinný** 2. Ověřované ID textový \\ Možný vlastník výrazu: __vždy hráč (target)__ <​Req>​Stage("​úkol",​1)</​Req>​ |
 +|**IsInStageTime**\\ \\ //​logický//​|Kontroluje čas poslední nastavené Stage. Vhodné pro hlídání, jestli hráč splnil úkol v časovém limitu. Počítá se skutečným časem, nikoliv herním.\\ \\ **Parametry:​** 1. Název stage textový **povinný** 2. Počet sekund číselný **povinný** 3. Počet minut číselný 4. Počet hodin číselný 5. Počet dnů číselný \\ Možný vlastník výrazu: __vždy hráč (target)__ <​Req>​IsInStageTime("​úkol ze včerejška",​0,​0,​0,​1)</​Req>​ |
 +|**IsExpired**\\ \\ //​logický//​|Vypršel už měřený čas ?\\ \\ **Parametry:​** 1. Název časovače textový **povinný** \\ Možný vlastník výrazu: npc (this), __hráč (target)__ <​Set>​this.IsExpired("​městský trubač"​)</​Set>​ |
 +|**Tag**\\ \\ //​textový//​|Nastavení tagu na postavě. Pro zrušení tagu použijte příkaz Unset. Vhodné pro testování textových hodnot.\\ \\ **Parametry:​** 1. Název tagu (globální) textový **povinný** \\ Možný vlastník výrazu: __npc (this)__, hráč (target)\\ Je možné změnit hodnotu výrazu. <​Set>​Tag("​poslední návštěvník"​) = Name</​Set>​ |
 +|**NumericTag**\\ \\ //​číselný//​|Nastavení tagu na postavě. Pro zrušení tagu použijte příkaz Unset. Vhodné pro testování číselných hodnot.\\ \\ **Parametry:​** 1. Název tagu (globální) textový **povinný** \\ Možný vlastník výrazu: __npc (this)__, hráč (target)\\ Je možné změnit hodnotu výrazu. <​Req>​NumericTag("​mám dřevo"​) >= 30</​Req>​ |
 +|**LogicTag**\\ \\ //​logický//​|Nastavení tagu na postavě. Pro zrušení tagu použijte příkaz Unset. Vhodné pro testování logických hodnot, kdy se jako úspěch bere hodnota 1, Ano, Yes nebo True.\\ \\ **Parametry:​** 1. Název tagu (globální) textový **povinný** \\ Možný vlastník výrazu: __npc (this)__, hráč (target)\\ Je možné změnit hodnotu výrazu. <​Set>​LogicTag("​spím"​) = true</​Set>​ |
 +|**PartyTag**\\ \\ //​textový//​|Nastavení tagu na postavě a členech party. Vhodné pro testování textových hodnot.\\ \\ **Parametry:​** 1. Název tagu (globální) textový **povinný** 2. Maximální vzdálenost členů party (výchozí hodnota: 10) číselný 3. Požadovaný počet členů party (výchozí hodnota: 2) číselný \\ Možný vlastník výrazu: npc (this), __hráč (target)__\\ Je možné změnit hodnotu výrazu. <​Set>​PartyTag("​hádanka",​ 10, 5) = "Co je to ?"</​Set>​ |
 +|**PartyNumericTag**\\ \\ //​číselný//​|Nastavení tagu na postavě a členech party. Vhodné pro testování číselných hodnot.\\ \\ **Parametry:​** 1. Název tagu (globální) textový **povinný** 2. Maximální vzdálenost členů party (výchozí hodnota: 10) číselný 3. Požadovaný počet členů party (výchozí hodnota: 2) číselný \\ Možný vlastník výrazu: npc (this), __hráč (target)__\\ Je možné změnit hodnotu výrazu. <​Req>​PartyNumericTag("​má klíčů",​ 5) >= 2</​Req>​ |
 +|**PartyLogicTag**\\ \\ //​logický//​|Nastavení tagu na postavě a členech party. Vhodné pro testování logických hodnot, kdy se jako úspěch bere hodnota 1, Ano, Yes nebo True.\\ \\ **Parametry:​** 1. Název tagu (globální) textový **povinný** 2. Maximální vzdálenost členů party (výchozí hodnota: 10) číselný 3. Požadovaný počet členů party (výchozí hodnota: 2) číselný \\ Možný vlastník výrazu: npc (this), __hráč (target)__\\ Je možné změnit hodnotu výrazu. <​Req>​PartyLogicTag("​byli tady", 10, 3)</​Req>​ |
 +|**Hunt**\\ \\ //​číselný//​|Množství aktuálně ulovených potvor z lovu. Pro ověření dokončení lovu použijte výraz IsHuntDone.\\ \\ **Parametry:​** 1. Název lovu textový **povinný** \\ Možný vlastník výrazu: __vždy hráč (target)__ <​Req>​Hunt("​medvědi"​) > 5</​Req>​ |
 +|**IsHuntDone**\\ \\ //​logický//​|Je lov dokončený ?\\ \\ **Parametry:​** 1. Název lovu textový **povinný** \\ Možný vlastník výrazu: __vždy hráč (target)__ <​Req>​!IsHuntDone("​vlci"​)</​Req>​ |
 +[[#​spouste|skočit na Spouště]] | [[#​prikazy|skočit na Příkazy]] | [[#​vyrazy|skočit na Výrazy]]\\ \\ 
 +|Předměty||
 +|**HasItem**\\ \\ //​logický//​|Prohledá batoh postavy pro zadaný počet předmětů.\\ \\ **Parametry:​** 1. Název předmětu (systémový) textový **povinný** 2. Požadované množství (výchozí hodnota: 1) číselný 3. Jméno předmětu obsahuje tento text textový \\ Možný vlastník výrazu: npc (this), __hráč (target)__ <​Req>​HasItem("​Apple",​5,"​otrávené"​)</​Req>​ |
 +|**GetItem**\\ \\ //​logický//​|Prohledá batoh postavy pro zadaný počet předmětů a pokud je požadované množství nalezeno, tak ho sebere.\\ \\ **Parametry:​** 1. Název předmětu (systémový) textový **povinný** 2. Požadované množství (výchozí hodnota: 1) číselný 3. Jméno předmětu obsahuje tento text textový \\ Možný vlastník výrazu: npc (this), __hráč (target)__ <​Req>​GetItem("​Bread",​3)</​Req>​ |
 +|**HasMoney**\\ \\ //​logický//​|Zkontroluje,​ jestli postava má zadané množství peněz.\\ \\ **Parametry:​** 1. Počet stříbrných číselný **povinný** \\ Možný vlastník výrazu: npc (this), __hráč (target)__ <​Req>​HasMoney(200)</​Req>​ |
 +|**GetMoney**\\ \\ //​logický//​|Zkontroluje,​ jestli postava má zadané množství peněz a pokud ano, tak je sebere.\\ \\ **Parametry:​** 1. Počet stříbrných číselný **povinný** \\ Možný vlastník výrazu: npc (this), __hráč (target)__ <​Req>​GetMoney(200)</​Req>​ |
 +[[#​spouste|skočit na Spouště]] | [[#​prikazy|skočit na Příkazy]] | [[#​vyrazy|skočit na Výrazy]]\\ \\ 
 +|Pomocné výrazy||
 +|**Random**\\ \\ //​číselný//​|Náhodný výběr z určité množiny čísel. Pokud je použit pouze jeden parametr, tak zadané číslo určuje maximální číslo z výběru.\\ \\ **Parametry:​** 1. Minimální číslo (výchozí hodnota: 0) číselný 2. Minimální číslo (výchozí hodnota: 100) číselný \\ Možný vlastník výrazu: žádný <​Set>​NumericTag("​hodil jsem kostkou"​) = Random(1,​6)</​Set>​ |
 +|**RandomText**\\ \\ //​textový//​|Náhodný výběr textu. Množství parametrů nemá horní hranici, pouze každý další parametr přidá text do seznamu, ze kterého se náhodně vybírá.\\ \\ **Parametry:​** 1. První text textový **povinný** 2. Druhý text textový **povinný** 3. Další texty textový \\ Možný vlastník výrazu: žádný <​Set>​NumericTag("​hodil jsem kostkou"​) = Random(1,​6)</​Set>​ |
 +|**Text**\\ \\ //​textový//​|Převede hodnotu výrazu na řetězec pro zobrazení v textu.\\ \\ **Parametry:​** 1. Výraz pro převod neznámý **povinný** \\ Možný vlastník výrazu: žádný <​Text>​V Isharu máš důvěryhodnost @Text(Trust("​Ishar"​))@</​Text>​ |
 +|**IfString**\\ \\ //​textový//​|Vybere druhý parametr, pokud je hodnota prvního logického parametru True, jinak je vybrán třetí parametr.\\ \\ **Parametry:​** 1. Kontrolovaná hodnota logický **povinný** 2. Hodnota pro True textový **povinný** 3. Hodnota pro False textový **povinný** \\ Možný vlastník výrazu: žádný <​Text>​Vítej @IfString(IsCraft,​ "​řemeslníku",​ "​člověče"​)@</​Text>​ |
 +[[#​spouste|skočit na Spouště]] | [[#​prikazy|skočit na Příkazy]] | [[#​vyrazy|skočit na Výrazy]]\\ \\ 
 +|Dynamicky vytvářené objekty||
 +|**ObjectItem**\\ \\ //​logický//​|Výraz pro kontrolu dynamicky vytvořené předměty, zda jsou přítomny v batohu\\ \\ **Parametry:​** 1. Název předmětu textový **povinný** 2. Kontrola existence předmětu v batohu (výchozí hodnota: inpack) textový 3. Určuje, že se má hledat v batohu hráče (výchozí hodnota: target) textový \\ Možný vlastník výrazu: npc (this), __hráč (target)__ <​Req>​ObjectItem("​Modrá obálka","​inpack"​)</​Req>​ |
 +|**ObjectItem**\\ \\ //​neznámý//​|Výraz pro zjištění hodnoty vlasnosti dynamicky vytvořeného předmětu. Typ vrácené hodnoty se liší podle typu vlastnosti.\\ \\ **Parametry:​** 1. Název předmětu textový **povinný** 2. Hledání hodnoty vlasnosti ze 3. parametru (výchozí hodnota: props) textový **povinný** 3. Nazev hledané vlasnosti předmětu (výchozí hodnota: name) textový \\ Možný vlastník výrazu: npc (this), __hráč (target)__\\ Je možné změnit hodnotu výrazu. <​Req>​ObjectItem("​Modrá obálka","​props","​hue"​) > 0</​Req>​ |
 +|**ObjectMobile**\\ \\ //​neznámý//​|Výraz pro zjištění hodnoty vlasnosti dynamicky vytvořené postavy. Typ vrácené hodnoty se liší podle typu vlastnosti.\\ \\ **Parametry:​** 1. Název předmětu textový **povinný** 2. Hledání hodnoty vlasnosti ze 3. parametru (výchozí hodnota: props) textový **povinný** 3. Nazev hledané vlasnosti předmětu (výchozí hodnota: name) textový \\ Možný vlastník výrazu: npc (this), __hráč (target)__\\ Je možné změnit hodnotu výrazu. <​Req>​ObjectMobile("​Velký zloun","​props","​hits"​) > 0</​Req>​ |
 +
 +[[#​spouste|skočit na Spouště]] | [[#​prikazy|skočit na Příkazy]] | [[#​vyrazy|skočit na Výrazy]]\\ \\