Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

interakcni_system_-_triggery [27. 07. 2016 18:39] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +Parametry **tučným** textem jsou povinné!!!
  
 +U parametrů __podtrženým__ textem nebylo zjištěno zda jsou nebo nejsou povinné.
 +
 +====== Code ======
 +^ Code ^ Spuštění interakce z kódu programu ^^
 +| <​code><​Trigger WaitOn="​Code"/></​code>​ |||
 +
 +====== Damage ======
 +^ Damage ^ Spustí, jakmile je NPC nějak zraněno ^^
 +| // MinDamage // | Minimální velikost zranění, při kterém dojde ke spuštění | Default = 1 |
 +| // MaxDamage // | Maximální velikost zranění, při kterém dojde ke spuštění | Default = 999 |
 +| <​code><​Trigger WaitOn="​Damage"​ MinDamage="​1"/>​
 +<Trigger WaitOn="​Damage"​ Target="​Any"/></​code>​ |||
 +
 +====== Disconnect ======
 +^ Disconnect ^ Reaguje na odpojeni hráče třeba uprostřed dialogu. Nejčastěji asi využitelné pokud hráč nemá zůstat na dané lokací, takže pomocí příkazu Move ho lze presunout ^^
 +| // Range // | Vzdálenost na kterou bude ještě reagovat | Default = "​3"​ |
 +| <​code><​Trigger WaitOn="​Disconnect"/></​code>​ |||
 +
 +====== Doubleclick ======
 +^ Doubleclick ^ Spustí při dvojkliku na NPC ^^
 +| // Range // | Vzdálenost na kterou bude ještě na poklepání reagovat | Default = 3 |
 +| <​code><​Trigger WaitOn="​DoubleClick"​ Range="​3"/></​code>​ |||
 +
 +====== Emote ======
 +^ Emote ^ Spustí při zadaném emote ^^
 +| // Text // | Text emote na který se bude reagovat. Při nezadaném textu spustí u každého emote | Default = ""​ |
 +| // Range // | Maximlní vzdálenost,​ na kterou bude NPC na emote reagovat | Default = "​20"​ |
 +| <​code><​Trigger WaitOn="​Emote"​ Text="​uvazuje lano" Range="​0"/></​code>​ |||
 +
 +====== GameTime ======
 +^ GameTime ^ Spustí, když ve hře nastane zadaný čas ^^
 +| ** Moon ** | Aktuální Manawydansky měsíc - střídají se po šesti hodinách\\ Možnosti: Toru, Novu, Sarva, Luna | Default = ""​ |
 +| ** Hour ** | Manawydanská hodina\\ Možnosti: 0-5 | Default = ""​ |
 +| ** Min ** | Manawydanská minuta\\ Možnosti: 0-59 | Default = ""​ |
 +| <​code><​Trigger WaitOn="​GameTime"​ Moon="​Toru"​ Hour="​1"​ Min="​0"/></​code>​ |||
 +
 +====== Heal ======
 +^ Heal ^ Spustí, když je postava léčena ^^
 +| // MinHeal // | Minimální velikost léčení, při kterém dojde ke spuštění | Default = 1 |
 +| // MaxHeal // | Maximální velikost léčení, při kterém dojde ke spuštění | Default = 999 |
 +| <​code><​Trigger WaitOn="​Heal"​ MinHeal="​10"/></​code>​ |||
 +
 +====== Kill ======
 +^ Kill ^ Spustí, pokud NPC zemře ^^
 +| <​code><​Trigger WaitOn="​Kill"/></​code>​ |||
 +
 +====== OtherTrigger ======
 +^ OtherTrigger ^ Spuštění interakce na jiném NPC ^^
 +| <​code>???</​code>​ |||
 +
 +====== Pass ======
 +^ Pass ^ Spustí, když někdo prošel územím ^^
 +| ** X ** | X-ová souřadnice severozápadního (tzn. horního) rohu hlidaného území. Při nezadání druhého rohu jediné políčko! | Default = ""​ |
 +| ** Y ** | Y-ová souřadnice severozápadního (tzn. horního) rohu hlidaného území. Při nezadání druhého rohu jediné políčko! | Default = ""​ |
 +| // Z // | Y-ová souřadnice severozápadního (tzn. horního) rohu hlidaného území. Při nezadání druhého rohu jediné políčko! | Default = "​0"​ |
 +| // RX // | X-ová souřadnice jihovýchodního (tzn. dolního) rohu hlidaného území | Default = ""​ |
 +| // RY // | Y-ová souřadnice jihovýchodního (tzn. dolního) rohu hlidaného území | Default = ""​ |
 +| // Map // | Mapa hlídaného území | Default = "​Manawydan"​ |
 +| <​code><​Trigger WaitOn="​Pass"​ X="​1000"​ Y="​1000"​ RX="​1100"​ RY="​1050"/></​code>​ |||
 +
 +====== PlacedItem ======
 +^ PlacedItem ^ Spustí, když je do zadaného kontejneru vložen daný předmět ^^
 +| ** X ** | X-ová souřadnice hlídaného kontejneru | Default = ""​ |
 +| ** Y ** | Y-ová souřadnice hlídaného kontejneru | Default = ""​ |
 +| // Z // | Y-ová souřadnice severozápadního (tzn. horního) rohu hlidaného území. Při nezadání druhého rohu jediné políčko! | Default = "​0"​ |
 +| // Map // | Mapa hlídaného území | Default = "​Manawydan"​ |
 +| <​code><​Trigger WaitOn="​PlacedItem"​ X="​1232"​ Y="​2100"​ Z="​20"/></​code>​ |||
 +
 +====== RealTime ======
 +^ RealTime ^ Spustí v určenou dobu. Každý den ^^
 +| ** Hour ** | Skutečná hodina\\ Možnosti: 0-23 | Default = ""​ |
 +| ** Min ** | Skutečná minuta\\ Možnosti: 0-59 | Default = ""​ |
 +| <​code><​Trigger WaitOn="​RealTime"​ Hour="​1"​ Min="​0"/></​code>​ |||
 +
 +====== Restart ======
 +^ Restart ^ Spouští se při každém startu serveru, ale lze provádět pouze akce na tom daném NPC, není tam vazba na žádného hráče. Takže je třeba npc přesunout nebo nastavit nějaký tag ^^
 +| <​code><​Trigger WaitOn="​Restart"/></​code>​ |||
 +
 +====== Say ======
 +^ Say ^ Spustí, když někdo něco vysloví ^^
 +| // Text // | Text řeči na který se bude reagovat. Při nezadaném textu spustí u vyslovení čehokoliv | Default = ""​ |
 +| // Range // | Maximlní vzdálenost,​ na kterou bude NPC na řeč reagovat | Default = "​20"​ |
 +| <​code><​Trigger WaitOn="​Say"​ Text="​krev"></​code>​ |||
 +
 +====== See ======
 +^ See ^ Spustí, když někoho uvidí ^^
 +| // Range // | Maximální vzdálenost na kterou bude NPC na někoho reagovat | Default = "​3"​ |
 +| <​code><​Trigger WaitOn="​See"​ Range="​5"/></​code>​ |||
 +
 +====== SeeSpell ======
 +^ SeeSpell ^ Spustí, když na NPC je použito kouzlo nebo modlitba ^^
 +| ** Spell ** | Systémové jméno kouzla nebo modlitby na které se má reagovat | Default = ""​ |
 +| ** Range ** | Maximlní vzdálenost,​ na kterou bude NPC na činnost reagovat | Default = ""​ |
 +| // SaveTargetName // | Uložit jméno útočníka do Tagu "​SpellTargetName"​\\ Možnosti: True = ano, False = ne | Default = "​False"​ |
 +| <​code><​Trigger WaitOn="​SeeSpell"​ Spell="​LightSpell"​ SaveTargetName="​True"​ Range="​15"/></​code>​ |||
 +
 +====== Skill ======
 +^ Skill ^ Spustí, když někoho uvidí provádět určitou činnost ^^
 +| ** Name ** | Jméno akce na kterou se má reagovat. Názvy akcí definovány ve skriptech. Za akci je považována pouze IExclusiveAction | Default = ""​ |
 +| // Range // | Maximlní vzdálenost,​ na kterou bude NPC na činnost reagovat | Default = "​20"​ |
 +| <​code>???</​code>​ |||
 +
 +====== TargetedByEffect ======
 +^ TargetedByEffect ^ Spustí, když je NPC cílem zadaného efektu ^^
 +| ** Effect ** | Systémové jméno efektu na který se má reagovat | Default = ""​ |
 +| <​code></​code>​ |||
 +
 +====== TargetedBySpell ======
 +^ TargetedBySpell ^ Spustí, když je cílem zadaného kouzla ^^
 +| ** Spell ** | Systémové jméno kouzla nebo modlitby na které se má reagovat | Default = ""​ |
 +| <​code><​Trigger WaitOn="​TargetedBySpell"​ Spell="​LightSpell"/></​code>​ |||