Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

manawydan_klient [27. 07. 2016 18:39] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Výhody a nevýhody klienta ======
 +
 +Od prosince roku 2011 se lze na shard Manawydan připojit pouze naším klientem. Nejedná se o žádný hack původního klienta, ale plnohodnotnou aplikaci, kterou si sami vyvíjíme. Jeho základní výhodou je možnost přidat a změnit cokoliv, například:​
 +
 +  * rozdílnou rychlost postav, ​
 +  * avatary v tooltipech, ​
 +  * seznamy výstroje a výzbroje, ​
 +  * pokročilá makra pracující s nástroji a zásobami postavy, ​
 +  * propojení mapek s radarem (minimapou) ​
 +
 +Jednou ze záměrných funkcí, které mohou hráči považovat za nevýhodu, je nemožnost využívat externích aplikací nepocházejících z dílny RT Manawydanu, například Razor, UO Map a různé injection nástroje. Některé jsou stejně zakázané, jiné nebudou potřeba, neboť klient jejich úlohu řeší sám vlastní cestou (makra, minimapa, atd).
 +====== Nastavení ======
 +
 +===== Popis =====
 +
 +Nastavení lze vyvolat z nabídky v paperdollu hráčské postavy. Otevře se dialog s bohatou nabídkou nastavení ovlivňujícího vzhled i chování klienta. ​
 +
 +Nastavení je členěno do skupin, které lze kliknutím na jejich nadpis sbalit a rozbalit, aby bylo Nastavení přehledné. Sbalené a rozbalené skupiny se pamatují pro příští zobrazení Nastavení.
 +
 +===== Barvy postav =====
 +
 +**Členové guildy** - jména členů cechu/​guildy se budou takto barevně označovat
 +
 +**Členové party** - jména členů družiny/​party se budou takto barevně označovat
 +
 +**Nedotknutelní** - jména nezranitelných/​nedotknutelných/​blessed postav se budou takto barevně označovat
 +
 +**Nepřátelé** - jména nepřátel se budou takto barevně označovat
 +
 +**Ostatní** (nepředstavení) - jména ostatních/​nepředstavených se budou takto barevně označovat
 +
 +**Přátelé** - jména přátel se budou takto barevně označovat
 +
 +**Rozpoznaní (představili se)** - jména rozpoznaných/​představených se budou takto barevně označovat
 +
 +\\ 
 +
 +===== Barvy textů =====
 +
 +**Emoce** - vámi napsané emoce budou takto barevné
 +
 +**Normální text** - vámi napsaný text (řeč) bude takto barevná
 +
 +**OOC (komentář)** - vámi vyslovené OOC (Out Of Character, komentář) bude takto barevné
 +
 +**Parta** - vše co je řečeno v družinovém/​party chatu bude takto barevné
 +
 +**Příkaz** - použité příkazy budou takto barevné
 +
 +**Řvát** - vámi "​zařvaný"​ text bude takto barevný
 +
 +**Soukromá zpráva** - 
 +
 +**Šeptat** - vámi "​zašeptaný"​ text bude takto barevný
 +
 +\\ 
 +
 +===== Nastavení grafiky =====
 +
 +**Celá obrazovka** - ANO/NE (doporučuji NE) - nastaví mód celé obrazovky
 +
 +**Velikost herního okna** - nastaví velikost herního okna ve kterém se zobrazuje prostředí hry
 +
 +**Velikost průhledné oblasti** - 0-100 - velikost průhledné oblasti kolem postavy (viditelnost přes statik (zdi, atd.))
 +
 +\\ 
 +
 +===== Nastavení hudby =====
 +
 +**Hlasitost hudby** - 0-100 - nastaví hlasitost hudby klienta
 +
 +**Hlasitost zvuků** - 0-100 - nastaví hlasitost všech zvuků klienta
 +
 +**Přehrávat hudbu** - ANO/NE - zapne/vypne hudbu v klientu
 +
 +\\ 
 +
 +===== Nastavení klienta =====
 +
 +**Plynulá animace chůze** - ANO/NE - zapne/vypne plynulou chůzi a běh všech hráčů a NPC (doporučuji ANO i když je to k UO nezvyklé, časem si zvyknete a budete jen chválit)
 +
 +**Používat tečku na příkazy** - ANO/NE - zapne/vypne možnost zadávat příkazy začínající tečkou (.) místo standardní závorky ([)
 +
 +**Seznam okolních postav** - ANO/NE - zapne/vypne okno ve kterém se zobrazují okolní postavy (velikost se mění pomocí tažení rohů a boků okna)
 +
 +**Sledované zásoby** - ANO/NE - zapne/vypne okno ve kterém se zobrazují předměty a jejich počet (velikost se mění pomocí tažení rohů a boků okna, předměty se ukládají do okna pomocí přetažení - okno slouží pouze pro sledování aktuálních zásob v batohu)
 +
 +**Styl kurzoru** - Ocel/​Zlato/​Krev/​Noc/​Windows (standardní) - změní vzhled kurzoru
 +
 +**Viditelný proužek života** - Vždy/Pokud není záložka/​Nikdy - změní zobrazení proužku s životy pod postavami
 +
 +**Vždy běhat** - ANO/NE - zapne/vypne stálé běhání
 +
 +**Zobrazit lištu tlačítek** - ANO/NE - zapne/vypne lištu tlačítek (obsahuje: Mapa, Postava, Batoh, Deník, Úkoly, Pomoc, Konec)
 +
 +\\ 
 +
 +===== Nastavení maker =====
 +Viz samostatný odstavec [[Manawydan_Klient#​Makra|ZDE]]
 +
 +\\ 
 +
 +===== Ostatní =====
 +
 +**Jména příchozích** - ANO/NE - zapne/vypne zobrazení jmen příchozích postav (příchozí = změna stavu z neviděného na viděného)
 +
 +**Zobrazovat hlášku *Vidíš*** - ANO/NE - zapne/vypne hlášku *Vidíš*, která se zapíše do deníku, když na něco kliknete (předmět, atd.) - vhodné pro nahrávání videí, ukládání deníku, apod.
 +
 +====== Makra ======
 +Makra slouží k zjednodušení ovládání hry a k možnosti rychle přenastavovat nastavení hry podle toho, jak je potřeba.
 +
 +
 +===== Rozhraní nastavování =====
 +{{ images:​ostatni:​makra.png?​nolink&​ |}}
 +
 +  - **Ctrl, Alt, Shift** - Slouží k nastavení různých maker na stejnou klávesu s použitím Ctrl, Alt nebo Shift, včetně jejich různých kombinací. Tlačítko, které svítí, je pro makro aktuální.
 +  - **Textové pole tlačítka** - Zde je napsáno tlačítko, které je pro makro aktuální.
 +  - **Smazat** - Smaže aktuální makro.
 +  - **Nová akce** - Výběr nové akce pro makro. Akcí může být několik v jednom makru.
 +  - **Předchozí makro** - Slouží k vybrání předchozího makra ze seznamu.
 +  - **Následující makro** - Slouží k vybrání následujícího makra ze seznamu.
 +  - **Import** - Importuje (vloží) do klienta makra z externího souboru.
 +  - **Export** - Exportuje (uloží) z klienta makra do externího souboru.
 +  - **Zobrazit/​Skrýt klávesnici** - Zobrazí/​Skryje virtuální klávesnici pod Editorem maker pro lepší přehled a nastavení.
 +  - **Ukončení editoru maker**
 +
 +===== Jak nastavit makro =====
 +  - Otevřeme klávesnici si klávesnici tlačítkem Zobrazit klávesnici. (není nutné)
 +  - Na klávesnici vybereme tlačítko, kterým makro budem spouštět (možné i přes Textové pole tlačítka, stisknutím chtěného tlačítka)
 +  - Vybereme, zda chceme použít i Ctrl, Alt, nebo Shift.
 +  - Najedeme na tlačítko Nová akce a novou akci vybereme (seznam akcí [[Manawydan_Klient#​Seznam_akcí|ZDE]])
 +  - Máme nastaené makro.
 +
 +
 +===== Seznam akcí =====
 +**Akce:**
 +
 +Obvázat se, Seskočit ze zvířete, Vybrat postavu (Nejbližší cíl, Další cizí, Nejbližší z party, Další z party, Předchozí,​ Postavu jménem..., Člena party...), Poslední objekt, Poslední dovednost, Přezbrojení (I, II, III, IV, Shodit výbavu), Znovu nasednout, Vzít předmět (Na obrazovce...,​ Poslední), Zacílit (Sebe, Posdlední, Nejbližší cíl, Další cizí, Nejbližší z party, Další z party, Předchozí,​ Postavu jménem..., Člena party..., Na obrazovce...),​ Použít předmět (Obvaz), Použít aktivní perk (Fight, Magic, Rogue), Použít dovednost (Přírodní,​ Duševní, Tulácké), Krok (Nahoru, Na sever, Vpravo, Na východ, Dolů, Na jih, Vlevo, Na západ), Bojový mód (Změnit, Zapnout, Vypnout)
 +
 +\\ 
 +
 +**Nastavení:​**
 +
 +Posmrtný screenshot (Změnit, Zapnout, Vypnout), Průhlednost (Změnit, Zapnout, Vypnout)
 +
 +\\ 
 +
 +**Ostatní:​**
 +
 +Animace (Uklonit se, Salutovat), Zaútočit (Poslední),​ Zrušit (Dialogy na ploše), Pozastavit makro..., Přišpendlení v textové řádce (Změnit, Zapnout, Vypnout), Opakovat (Text, Makro), Resynchronizace,​ Zastavení maker, Vyčkat na zacílení
 +
 +\\ 
 +
 +**Projev:**
 +Emoce..., Říct..., Zašeptat...,​ Vykřiknout...
 +
 +\\ 
 +
 +**Rozhraní:​**
 +
 +Režim makroklávesnice (Změnit, Zapnout, Vypnout), Udělat screenshot, Otevřít (Perky, Batoh, Pomoc, Úkoly, Deník, Gilda, Nastavení, Paperdoll, Mapu, Dovednosti, Status, Editor maker, Dveře), Vložit text..., Ukončit hru, Poslední příkaz/​text
 +
 +\\ 
 +
 +**Zobrazení:​**
 +
 +Jména všech, Kruh průhlednosti (Změnit, Zapnout, Vypnout), Mřížka v batohu (Změnit, Zapnout, Vypnout), FPS (Změnit, Zapnout, Vypnout), Ministatus (Změnit, Zapnout, Vypnout), Seznam okolních postav (Změnit, Zapnout, Vypnout), Odezva serveru (Změnit, Zapnout, Vypnout), Lišta s tlačítky (Změnit, Zapnout, Vypnout), Zprávy *Vidíš* (Změnit, Zapnout, Vypnout)
 +
 +
 +====== Další vlastnosti klienta ======
 +
 +**Přezbrojování:​**
 +  * v paperdollu postavy jsou nyní na levém horním rámu římské číslice I, II, III a IV. reprezentující skupiny vybavení (equip set)
 +
 +  * přetažením věci na tuto číslici dojde k aktivování dané skupiny a zařazení předmětu do výbavy
 +
 +  * přepínáním mezi výbavami si postava sundavá/​nandavá,​ co má v dané skupině zařazeno.
 +
 +  * Jeden konkrétní předmět může figurovat ve více skupinách.
 +
 +  * Předměty se snaží vytlačit předchozí nasazené předměty ve stejném layeru.
 +
 +  * K dispozici jsou makra Přezbrojení,​ kde lze vybrat skupinu, která se má nasadit, nebo volba "​Shodit výbavu",​ která uklidí do batohu všechny věci v aktuálně vybrané skupině.
 +
 +\\ 
 +
 +**Do budoucích verzí pro přezbrojování ještě chystáme:​**
 +
 +  * zobrazení skupiny (co obsahuje) s možností vyřazení předmětu ze seznamu
 +
 +  * zrušení skupiny (její vyprázdnění)
 +
 +  * optimalizace odstraněním sundání/​nandání stejného předmětu, pokud existuje v předchozí i nově použité skupině vybavení
 +
 +\\ 
 +
 +**Generování souborů pro rychlé spouštění**
 +
 +  * Podrobnější výpis byl zaveden kvůli nahlášenému "​zatuhnutí"​ při generování souborů. Neměl by nijak významně prodloužit samotné generování (u mne se to neprojevilo vůbec, bo rychlá grafika)
 +
 +  * Probíhá ve třech krocích, přičemž první dva kroky jsou výrazně delší, proto u nich je i stav v procentech. Rychlost neodvozujte od aktuálního stavu, protože v různých fázích generování se rychlost v daném kroku mění. Jde tedy jen o přibližnou informaci, že se něco děje.
 +
 +  * U prvního kroku jsem jednou sám zaznamenal ve stavu "​1 ​  * 3: 0%" nepřiměřeně dlouhou dobu odezvy, domnívám se však, že se jednalo o příliš vytížený počítač (na pozadí mi startovala virtuální mašina). Proto mějte strpení. Každopádně posun v generování byste měli zaznamenat do 1 minuty (změní se procenta, nebo se generování přesune do dalšího kroku).
 +
 +
 +**Sled jednotlivých kroků:**
 +
 +1 - 3: X%
 +
 +2 - 3: X%
 +
 +3 - 3 
 +
 +====== Historie (changelog) ======
 +Změny v klientu verze 10.x.x klikněte [[manawydan_klient:​Changelog_MW_Klienta|ZDE]].
 +
 +Změny v klientu verze 2011.x.x klikněte [[manawydan_klient:​Changelog_MW_Klienta_2011|ZDE]].
 +
 +Změny v klientu verze 2012.x.x klikněte [[manawydan_klient:​Changelog_MW_Klienta_2012|ZDE]].
 +
 +Změny v klientu verze 2013.x.x a novější klikněte [[manawydan_klient:​Changelog_MW_Klienta_2013|ZDE]].