Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

povolani [27. 07. 2016 18:39] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +=====  Úvod k povoláním (vývojová verze) ​ =====
 +Na Manawydanu je celkem deset povolání. Každé z nich je definováno počátečními a maximálními skilly a staty, naučitelnými perky a ve vyjímečných případech i některými dalšími schopnostmi. Povolání jsou vytvořena velice volným způsobem a proto se dá hrát s větším či menším úsilím vpodstatě vytvořit vhodná postavo pro téměř jakoukoli rozumnou roli.
 +Povoláními tedy jsou:
  
 +**[[Alchymista]]**
 +
 +**[[Bard]]**
 +
 +**[[Hraničář]]**
 +
 +**[[Kněz]]**
 +
 +**[[Kouzelník]]**
 +
 +**[[Řemeslník - černá řemesla]]**
 +
 +**[[Řemeslník - farmář]]**
 +
 +**[[Řemeslník - svobodná řemesla]]**
 +
 +**[[Válečník]]**
 +
 +**[[Zloděj]]**
 +
 +
 +  * Specializace uvedené u povolání jsou pouze návrhy na to, jak sestavit dovednosti a perky postavy a jakou hrát roli. Není nutné se jimi řídit.
 +
 +  * Perky u specializací neobsahují perky všeobecné.
 +
 +====== Povolání v číslech ======
 +
 +Níže uvedená čísla jsou vždy maximální možné hodnoty pro dané povolání.
 +
 +===== Alchymista =====
 +
 +**Hlavní dovednosti**
 +  * Alchymie 100
 +  * Bylinkářství 100
 +  * Znalost jedů 100
 +
 +**Podpůrné dovednosti**
 +  * Zdravověda 100
 +  * Výbušniny 100
 +  * Očarování 100
 +  * Vzdělání 100
 +  * Všímavost 100
 +  * Kartografie 100
 +
 +**Vedlejší dovednosti:​**
 +  * Zápasení 40
 +  * Sečné zbraně 40
 +  * Tyčové zbraně 40
 +  * Hole 40
 +  * Bodné zbraně 40
 +  * Drtivé zbraně 40
 +  * Sekery 40
 +  * Střelné zbraně 40
 +  * Taktika 40
 +  * Přesnost 40
 +  * Uhýbání 40
 +  * Anatomie 40
 +  * Léčení 40
 +  * Zálesáctví 40
 +  * Znalost zvěře 40
 +  * Jezdectví 40
 +  * Hudebnictví 20
 +
 +**Trénovatelné dovednosti:​**
 +  * Hornictví 60
 +  * Dřevorubectví 60
 +  * Rybolov 60
 +
 +===== Bard =====
 +**Hlavní dovednosti:​***
 +  * Zápasení 100
 +  * Sečné zbraně 100
 +  * Tyčové zbraně 100
 +  * Hole 100 
 +  * Bodné zbraně 100
 +  * Drtivé zbraně 100
 +  * Sekery 100
 +  * Střelné zbraně 100
 +  * Hudebnictví 100
 +  * Kartografie 100
 +
 +//*i když má v hlavních dovednostech uvedeny všechny bojové dovednosti, vybírá si na začátku jen jednu z nich.//
 +
 +**Podpůrné dovednosti:​**
 +  * Vzdělání 100
 +  * Kradení 100
 +  * Všímavost 100
 +  * Ukrývání 70
 +  * Pasti 70
 +  * Zámky 70
 +  * Zálesáctví 70 
 +  * Znalost zvěrě 70
 +  * Magická odolnost 70
 +
 +**Vedlejší dovednosti:​**
 +  * Taktika 60
 +  * Přesnost 60
 +  * Uhýbání 60
 +  * Anatomie 60
 +  * Léčení 60
 +  * Jezdectví 60
 +  * Znalost jedů 40
 +
 +**Trénovatelné dovednosti:​**
 +  * Hornictví 60
 +  * Dřevorubectví 60
 +  * Rybolov 60
 +
 +===== Hraničář =====
 +
 +**Hlavní dovednosti:​**
 +  * Zálesáctví 100
 +  * Znalost zvěře 100
 +  * Střelné zbraně 100
 +  * Podpůrné dovednosti:
 +  * Kartografie 100
 +  * Ochočování 100
 +  * Přesnost 100
 +  * Všímavost 100
 +  * Ukrývání 80
 +  * Bylinkářství 70
 +
 +**Vedlejší dovednosti:​**
 +  * Zápasení 70
 +  * Sečné zbraně 70
 +  * Tyčové zbraně 70
 +  * Hole 70
 +  * Bodné zbraně 70
 +  * Drtivé zbraně 70
 +  * Sekery 70
 +  * Taktika 70 
 +  * Uhýbání 80
 +  * Anatomie 70
 +  * Léčení 70
 +  * Jezdectví 70
 +  * Vzdělání 40
 +  * Hudebnictví 20
 +
 +**Trénovatelné dovednosti:​**
 +  * Hornictví 60
 +  * Dřevorubectví 60
 +  * Rybolov 60
 +
 +===== Kněz =====
 + 
 +**Hlavní dovednosti:​**
 +  * Meditace 100
 +  * Víra 100
 +  * Magická odolnost 100
 +
 +**Podpůrné dovednosti:​**
 +  * Povolávání 100
 +  * Astrální rovina 0/100*
 +  * Nekromancie 0/100*
 +  * Astrologie 100
 +  * Proměny 100
 +  * Anatomie 100
 +  * Léčení 100 
 +  * Vzdělání 100
 +
 +//*závisí na přesvědčení kněze//
 +
 +**Vedlejší dovednosti:​**
 +  * Zápasení 60
 +  * Sečné zbraně 60
 +  * Tyčové zbraně 60
 +  * Hole 60
 +  * Bodné zbraně 60
 +  * Drtivé zbraně 60
 +  * Sekery 60
 +  * Střelné zbraně 60 
 +  * Taktika 40
 +  * Přesnost 40
 +  * Uhýbání 40
 +  * Zálesáctví 40
 +  * Znalost zvěře 40
 +  * Jezdectví 40
 +  * Všímavost 40 
 +  * Hudebnictví 20
 +
 +**Trénovatelné dovednosti:​**
 +  * Hornictví 60
 +  * Dřevorubectví 60
 +  * Rybolov 60
 +
 +===== Kouzelník =====
 +
 +**Hlavní dovednosti:​**
 +  * Magie 100
 +  * Meditace 100
 +  * Magická odolnost 100 
 +  * Podpůrné dovednosti:
 +  * Evokace 100
 +  * Povolávání 100
 +  * Nekromancie 100
 +  * Astrologie 100
 +  * Proměny 100
 +  * Kartografie 100
 +  * Bylinkářství 60
 +  * Vzdělání 100
 +
 +**Vedlejší dovednosti:​**
 +  * Zápasení 40
 +  * Sečné zbraně 40
 +  * Tyčové zbraně 40
 +  * Hole 40
 +  * Bodné zbraně 40
 +  * Drtivé zbraně 40
 +  * Sekery 40
 +  * Střelné zbraně 40
 +  * Taktika 40 
 +  * Přesnost 40 
 +  * Uhýbání 40
 +  * Anatomie 70
 +  * Léčení 40
 +  * Zálesáctví 40
 +  * Znalost zvěře 40
 +  * Jezdectví 40
 +  * Všímavost 40
 +  * Hudebnictví 20
 +
 +**Trénovatelné dovednosti:​**
 +  * Hornictví 60
 +  * Dřevorubectví 60
 +  * Rybolov 60
 +
 +===== Řemeslník – Černá řemesla =====
 +
 +**Hlavní dovednosti:​**
 +  * Kovařina 100
 +  * Drátenictví 100
 +  * Slévárenství 100
 +  * Znalost zvěře 40
 +
 +**Podpůrné dovednosti:​**
 +  * Vzdělání 100
 +  * Všímavost 100
 +  * Kartografie 100
 +
 +**Vedlejší dovednosti:​**
 +  * Zápasení 40
 +  * Sečné zbraně 40
 +  * Tyčové zbraně 40
 +  * Hole 40
 +  * Bodné zbraně 40
 +  * Drtivé zbraně 50
 +  * Sekery 40
 +  * Střelné zbraně 40
 +  * Taktika 40
 +  * Přesnost 40
 +  * Uhýbání 40
 +  * Anatomie 40
 +  * Léčení 40
 +  * Zálesáctví 40
 +  * Jezdectví 40
 +  * Hudebnictví 20
 +
 +**Trénovatelné dovednosti:​**
 +  * Hornictví 100
 +  * Dřevorubectví 60
 +  * Rybolov 60
 +
 +===== Řemeslník – Farmář =====
 +
 +**Hlavní dovednosti:​**
 +  * Farmářství 100
 +  * Vaření 100
 +  * Znalost zvěře 100
 +
 +**Podpůrné dovednosti:​**
 +  * Vzdělání 100
 +  * Všímavost 100
 +  * Kartografie 100
 +
 +**Vedlejší dovednosti:​**
 +  * Zápasení 40
 +  * Sečné zbraně 40
 +  * Tyčové zbraně 50
 +  * Hole 40
 +  * Bodné zbraně 40
 +  * Drtivé zbraně 40
 +  * Sekery 40
 +  * Střelné zbraně 40
 +  * Taktika 40
 +  * Přesnost 40
 +  * Uhýbání 40
 +  * Anatomie 40
 +  * Léčení 40
 +  * Zálesáctví 40
 +  * Jezdectví 40
 +  * Hudebnictví 20
 +  * Trénovatelné dovednosti:
 +  * Hornictví 60
 +  * Dřevorubectví 60
 +  * Rybolov 100
 +
 +===== Řemeslník – Svobodná řemesla =====
 +
 +**Hlavní dovednosti:​**
 +  * Krejčovina 100
 +  * Truhlařina 100
 +  * Řezbářství 100
 +  * Znalost zvěře 40
 + 
 +**Podpůrné dovednosti:​**
 +  * Vzdělání 100
 +  * Všímavost 100
 +  * Kartografie 100
 +
 +**Vedlejší dovednosti:​**
 +  * Zápasení 40
 +  * Sečné zbraně 40
 +  * Tyčové zbraně 40
 +  * Hole 40
 +  * Bodné zbraně 40
 +  * Drtivé zbraně 40
 +  * Sekery 50
 +  * Střelné zbraně 40
 +  * Taktika 40
 +  * Přesnost 40
 +  * Uhýbání 40
 +  * Anatomie 40
 +  * Léčení 40
 +  * Zálesáctví 40
 +  * Jezdectví 40
 +  * Hudebnictví 20
 +
 +**Trénovatelné dovednosti:​**
 +  * Hornictví 60
 +  * Dřevorubectví 100
 +  * Rybolov 60
 +
 +===== Válečník =====
 +
 +**Hlavní dovednosti:​***
 +  * Zápasení 100
 +  * Sečné zbraně 100
 +  * Tyčové zbraně 100
 +  * Hole 100 
 +  * Bodné zbraně 100
 +  * Drtivé zbraně 100
 +  * Sekery 100
 +  * Taktika 100
 +  * Uhýbání 100
 +
 +//*i když má v hlavních dovednostech uvedeny všechny bojové dovednosti, vybírá zpočátku jen jednu z nich.//
 +
 +**Podpůrné dovednosti:​**
 +  * Střelné zbraně 70
 +  * Přesnost 70
 +  * Magická odolnost 70
 +  * Anatomie 80
 +  * Léčení 70
 +  * Znalost zvěře 70
 +  * Jezdectví 100
 +
 +**Vedlejší dovednosti:​**
 +  * Kartografie 60
 +  * Vzdělání 60
 +  * Všímavost 60
 +  * Zálesáctví 40
 +  * Hudebnictví 20
 +
 +**Trénovatelné dovednosti:​**
 +  * Hornictví 60
 +  * Dřevorubectví 60
 +  * Rybolov 60
 +
 +===== Zloděj =====
 +
 +**Hlavní dovednosti:​**
 +  * Bodné zbraně 100
 +  * Ukrývání 100
 +  * Všímavost 100
 +
 +**Podpůrné dovednosti:​**
 +  * Pasti 100
 +  * Zámky 100
 +  * Kradení 100
 +  * Znalost jedů 100
 +
 +**Vedlejší dovednosti:​**
 +  * Zápasení 60
 +  * Sečné zbraně 60
 +  * Tyčové zbraně 60
 +  * Hole 60
 +  * Drtivé zbraně 60
 +  * Sekery 60
 +  * Střelné zbraně 60
 +  * Taktika 60
 +  * Přesnost 60
 +  * Uhýbání 60
 +  * Anatomie 60
 +  * Léčení 60
 +  * Zálesáctví 40
 +  * Znalost zvěře 40
 +  * Jezdectví 40
 +  * Vzdělání 40
 +  * Hudebnictví 20
 +
 +**Trénovatelné dovednosti:​**
 +  * Hornictví 60
 +  * Dřevorubectví 60
 +  * Rybolov 60