Artefakty jsou velmi mocné předměty, o kterých se toho nedá obecně mnoho říci s jistotou. Je to proto, že tyto předměty častokrát vznikly v dávných dobách za velmi podivných podmínek a nezřídka byly vytvořeny procesy vymykajícími se schopnostem běžných řemeslníků, alchymistů a mágů.

Vznik artefaktů

U většiny artefaktů lze vysledovat vznik několika způsoby:

1. Úmyslný vznik

Vytvoření artefaktu buď smrtelníkem, který dalece přesahuje schopnosti svých kolegů, nebo bytostí magickou či bytostí z jiné roviny bytí - od démonů, přes bohy až po bytosti, pro které snad lidé ani nemají jména. V případě tvorby smrtelníkem jsou často zapotřebí zvláštní suroviny, splnění speciálních požadavků a podmínek při výrobě, současný průběh mimořádných událostí či okolností nebo spolupráce několika mistrů různých oborů (řemeslníci, alchymisté se specializací na silná očarování, mágové atd.). V případě vytvoření nadpřirozenou bytostí se artefakt dostane do naší roviny bytí buď úmyslně (zapůjčení artefaktu do vlastnictví člověka bohem - za odměnu, nebo například démonem - jako protislužba apod.), nebo neúmyslně (bez přímého úmyslu ze strany dosavadního vlastníka či tvůrce - krádež, magická síla, rozhodnutí vyšší entity atd.).

2. Samovolný vznik

K našemu chabému poznání artefaktů přispívá, že ne všechny artefakty musí být vytvářeny cíleně. Může se tak stát, že například při uvolnění velké magické energie vznikne nový předmět, nebo se magická síla projeví ovlivněním již existujícího předmětu. Historie ve skutečnosti zaznamenala takových případů velmi mnoho, ovšem vzhledem k nejasnostem a tajnostem ohledně vzniku většiny artefaktů není mnohdy možné s jistotou říci, jak ten který artefakt vznikl. Možná právě proto většina soudobých „znalců“ artefaktů a magických předmětů často označuje za samovolně vzniklé i předměty, jejichž vznik byl ve skutečnosti cílený. Mimojiné i proto vznikla třetí teoretická kategorie vzniku artefaktu, na kterou rádi všichni „experti přes artefakty“ odkazují.

3. Kombinovaný vznik

Tento způsob vzniku jednoduše zahrnuje kombinace dvou výše uvedených způsobů, jakož i všechny způsoby, které není lidská mysl schopna pojmout či popsat. „Znalci“ artefaktů tedy často říkají o předmětu, o kterém nic nevědí, že vznikl kombinovaným způsobem a moudře si přitom mnou bradu. To však neznamená, že by ve skutečnosti neexistoval žádný artefakt s kombinovaným způsobem vzniku. Jen je jich prostě mnohem méně, než o kolika to smrtelníci tvrdí na základě neznalosti..

Vlastnictví artefaktů

Mistr Horatius, dávný znalec artefaktů, kdysi tvrdil, že vlastnit artefakt není pro smrtelníka prostě možné. Vzhledem k síle daných předmětů a často i pohnutým osudům, provázejícím jejich existenci, někteří dokonce říkají, že každý artefakt má vlastní osud a vlastnictví daného předmětu smrtelníkem je pouze drobnou a pomíjivou epizodou v historii daného předmětu. Nelze se tedy divit, že artefakt se u svého majitele dlouho neohřeje.. ať už předmět změní majitele prokazatelně krádeží, ztrátou, smrtí majitele či neznámou nadpřirozenou silou (jednoho dne prostě zmizí). Nelze se tedy divit, že jednoho dne zrovna „ten váš artefakt“ prostě nebude na svém místě, že beze stopy a za nevysvětlitelných okolností zmizí. Jediná prevence před zmizením vašeho artefaktu je žádný artefakt nevlastnit (i tahle podmínka má ovšem háček - může se totiž stát, že o předmětu ve vašem vlastnictví vůbec netušíte, že skrývá nějaké tajemství a pak jednoho dne.. prostě zmizí neznámo kam).

Vlastnosti artefaktů

Z toho, co jsme si již o artefaktech řekli vyplývá, že nelze jednoduše stanovit mnoho obecných vlastností, které jsou pro všechny artefakty společné. Následující seznam tudíž pouze obsahuje příklady vlastností, které se mohou u mnoha artefaktů vyskytnout.

1. Nezničitelnost a trvanlivost

Je to tak - mnoho artefaktů je zdánlivě nezničitelných, ke štěstí i smůle všech smrtelníků. Již tolikrát se různé bytosti pokoušeli o zničení, odčarování nebo dokonce upravení nějakého artefaktu, ale většinou neúspěšně. Mnoho kladiv bylo rozbito při snaze o rozdrcení materiální podstaty artefaktu, mnoho „odčarovaných“ artefaktů se po čase vrátilo zpět do naší roviny bytí, mnoho kovářů již spálilo tisíce polen při snaze o zahřátí kovů, z kterých jsou některé nadpřirozené předměty vyrobeny. Všechno marně - někdy se prostě nestane nic a jindy daný hazardér rovnou skončil tragickou smrtí či nevysvětlitelným zmizením. To však neznamená, že by některé artefakty zničit prostě nešly - jen je to většinou buď nesmírně obtížné (a běžný smrtelník nezná daný způsob), nebo běžnou bytostí nedosažitelné.

2. Vliv na okolní svět

Ano, proč by jinak byl okolo artefaktů takový humbuk - tyto předměty téměř vždy ovlivňují svého momentálního majitele či svoje okolí. Někdy se může jednat o jasně pozorovatelné efekty (majitel se například po nasazení artefaktu v podobě rukavic cítí silnější a jeho údery způsobují větší zranění nebo při používání „toho zvláštního luku“ zjišťuje, že ačkoliv dříve trefil sotva stodolu, tak nyní mu nedělá velký problém sestřelit se zavřenýma očima veverku ze stromu) a jindy o daném vlivu držitel předmětu ani neví. Tyto vlivy se pohybují v rozmezí od velmi slabých („zvláštní, najednou poberu jednu otep slámy navíc“) až po nadpozemsky silné („sakra, jak jsem se ocitl v Cyproně, vždyť jsem udělal sotva jeden krok od isharské brány.. že by za to mohly ty smradlavý boty, co jsem včera sebral tomu zbojníkovi?“).

3. Nestálost

Jak již bylo napsáno, artefakty nejsou zrovna jistotou, ani když je zavřete na sedm zámků, zapečetíte silnou magií a před dveře trezoru postavíte pět stráží a dva psy. Mnohdy pak majitel přijde a zjistí, že artefakt je prostě pryč, přestože zámky zůstaly zamknuté, pečetě neporušené, stráže o ničem nevědí a nic neviděly a psi se tváří nesmlouvavě.. Je proto dobré k vlastnictví artefaktů přistupovat s lehkostí hráče, který sice vyhraje majlant, ale druhý den s úsměvem prohlásí, že je opět na mizině. Nesnažte se proto o ovládnutí a naprostou kontrolu artefaktu - nepovede se vám to a ještě byste mohli přijít k úrazu (k tomu se váže mimojiné i legenda o Honzovi honícím splašený obušek-z-pytle-ven, která končí větou „A pokud nedorazil na konec světa, honí ho dodnes.“)!

Další formou nestálosti, která se ovšem objevuje mnohem řídčeji, je nestálost vlastností daného artefaktu. Zkrátka a jednoduše předmět, který jeden den vydává ostré jasné světlo záhadného původu, může druhý den pouze vydávat záhadné zvuky připomínající kvokání slepice. Co naplat - i kdybyste měli na kom uplatnit reklamaci, pravděpodobně by vám nikdo nebyl schopný zajistit nápravu - jednoduše proto, že tyto procesy jsou zcela mimo kontrolu většiny obyčejných smrtelníků.

Raději si tedy užívejte to, co v danou chvíli máte anebo to darujte někomu, kdo to lépe využije, než se snažit „syslit si“ artefakt ve skladu, kde ho nemůžete využít a odkud vám může zmizet téměř stejně snadno, jako když ho každý den nosíte u sebe a využíváte.

Známé artefakty

1. Věčné světlo

Veřejně známé informace o tomto artefaktu jsou dostupné v isharské knihovně.2. Strážce hvozdu

3. Žihadlo