Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

vampires [27. 07. 2016 18:38] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +<ifauth @gm,​@admin,​@vampires>​
 +====== Convivium ======
 +Místní společenství upírů.  ​
 +====== Hierarchie ======
 +Upíří hierarchie je poměrně striktní a řídí se stářím a sílou upíra. Mladší upíři jsou přísně podřízeni Starším upírům. Nejsilnější slovo má "​Prvorozený",​ následují tři nejmocnější upíři a pak všichni Starší. Nejspodnějším článkem jsou tzv. Novorození.
 +===== Staří upíři =====
  
 +==== Prvorozený ====
 +Primogenitus (muž), Primogenita (žena)
 +==== Arcimág/​Arcikněz ====
 +Veneficus (muž), Venefica (žena)
 +==== Velitel (bojovníků) ====
 +Imperator (muž), Dictatrix (žena)
 +==== Pán stopařů ====
 +Indagator Maior (muž), Indagatrix Maior (žena)
 +
 +===== Starší upíři =====
 +==== Voják ====
 +Vexillarius (muž), Bellatrix (žena)
 +==== Mág/kněz ====
 +Maleficus (muž), Malefica (žena)
 +==== Lovec ====
 +Venator (muž), Venatrix (žena)
 +==== Starší upír (ostatní) ====
 +Vetulus (muž), Vetula (žena)
 +
 +===== Novorození =====
 +
 +==== Kadet ====
 +Miles (muž), Lamia (žena)
 +==== Učeň ====
 +Discipulus (muž), Discipula (žena)
 +==== Stopař ====
 +Indagator (muž), Indagatrix (žena)
 +
 +====== Pravidla ======
 +===== Herní (ingame RP) pravidla hraní ve společenstvu =====
 +1. Skryj svou podstatu před všemi krom své vlastní krve. Nikdy neprozraď kdo jsi ani neodhal nic o svém novém rodu.\\
 +2. Nikdy nestvoříš potomka bez souhlasu Starších, jinak budeš ty i tvůj potomek potrestán. Tvoji novorození (potomci) jsou tvoje zodpovědnost,​ dokud nedospějí.\\
 +3. Skrývej svou tvář před světlem, neboť nám patří noc. Ráno a přes den vyhledej obydlí nebo sejdi do podzemí.\\
 +4. Vyhýbej se dobrým bohům (Corellon, Jondala, Moradin, Helm) i modlitbám jejich vyznavačů,​ neboť víra v ně je projevem slabosti. Vyhýbej se i jejich posvátným místům a textům a dalším znakům jejich existence.\\
 +5. Již nejsme orci, elfové a lidé, teď jsme jedna krev, jeden rod.\\
 +6. Uč se bojovat holýma rukama, neboť jen tak můžeš řádně uhasit žízeň. Živ se krví lidí, při nedostatku i krví zvířat.\\
 +7. Nižší nemrtví a členové jiných rodů nejsou našimi přáteli. Můžeš si ale pořídit své vlastní mazlíčky.\\
 +8. Chraň svou krev a nikdy nenapadni jiného člena rodu, pokud ti Starší neřeknou jinak.\\
 +
 +==== Tresty ====
 +**Zničení**\\
 +Nejtěžší trest. Upír je před rozbřeskem připoután pod širým nebem ke kůlu a za pomoci kouzel a modliteb starších umírá jeho upíří podstata. Po tomto aktu patří zpět do světa smrtelníků.\\
 +**Štvanice**\\
 +Exkomunikace. Odsouzený člen rodu si sebere své věci a má zpravidla hodinu na opuštění společenstva. Po dané době je na něj vyhlášen lov mezi všemi členy rodu. Exkomunikace zpravidla trvá minimálně jeden rok (herní.. RL měsíc).\\
 +**Exkomunikace**\\
 +"​Pokojná"​ verze Štvanice. Odsouzený se sbalí a odejde ze společenstva na stanovenou dobu.\\
 +**Cejch**\\
 +Provinilec je fyzicky potrestán, zpravidla stříbrným předmětem,​ který je mu nasazen na tělo. V důsledku závažnosti trestu je snížena síla upíra a/​nebo ​
 +pozice upíra v hierarchii.\\
 +
 +===== OOC pravidla a informace (non-RP) =====
 +**Přijímání nových členů, fórum**\\
 +Postavy, které chtějí vstoupit do společenstva mají svůj příběh veřejně na fóru v sekci Příběhy, alespoň několik řádků se základníma informacema nebo nějakým příběhem ze života postavy (před proměnou). Nemusíš mít postavu s vysokým levelem, ale zjevně anonymní a účelově založené postavy nejsou podporované.
 +Noví členové jsou přijímáni na doporučení někoho z členů a po schválení GM. Postava, která navrhuje nového člena (rodič), učiní svůj návrh klanu s objasněním toho, proč chce danou osobu přijmout (za potomka). Rodič následně přivede svého potomka do společenství a podporuje ho dokud je potřeba.
 +Někdo z členů rodu rovněž obstará zápisky ze všech důležitých akcí.
 +Příběhy a texty nemusí být dlouhé ani dokonalé, stačí dát vědět, že se něco děje. Více neurčitosti je možná lépe, ale tyto texty z fóra by tak jako tak neměly být používány cizíma postavama k RP rozhodnutím.
 +Za příběhy a další přínos můžete být průběžně odměňováni a nemusíte si toho nutně všimnout (tak jako to platí i obecně).
 +\\
 +**Mlčenlivost**\\
 +Mlčenlivost je vhodná nejen z hlediska RP, ale i z hlediska OOC. Pokud bude celá věc lehce zahalená rouškou tajemství, jistě bude hra pro všechny zajímavější. Z tohoto tématu je proto zakázáno poskytovat konkrétní informace jiným osobám, než členům společenství. Každý z členů má svůj vlastní přístup do tohoto neveřejného tématu.
 +\\
 +**Povolání hráče**\\
 +Určité kombinace a buildy nemusejí být nejvhodnější. Výše již byla zmíněna zapovězená víra u kněze v dobré bohy (Corellon, Jondala, Helm, Moradin).\\
 +Vše je nicméně věcí osobní domluvy, takže toto pravidlo není tak striktní a může být po dohodě poskytnuta úleva.
 +
 +====== Informace ======
 +**O nemoci**\\
 +"​Nemoc",​ kterou jsi se nakazil(a) se jmenuje **Rudá zimnice**. Tedy ve své první, nejlehčí fázi. Tato fáze je ještě poměrně snadno léčitelná a většina nakažených skutečně pomoc vyhledá a "​nemoc"​ odvrátí. Nakažený se třese zimnicí, oči mu zrudnou a podlijou se krví. V této fázi špičáky teprve začínají růst a nakažený nemá ani žádné jiné zvláštní vlastnosti. Nákaza se projevuje silnou světloplachostí a odporem ke stříbrným předmětům,​ což ovšem zatím pro uživatele nemá fyzické následky.\\
 +Druhá fáze se jmenuje **Rudá porfyrie**. Špičáky již narostly do použitelné velikosti a novorozenec získává schopnost při boji beze zbraně - útoky přenesou část způsobeného zranění do hitpointů upíra. Zranění z tohoto "​očarování"​ je nad obětí psané světle fialovou barvou (UnHoly damage), vyléčené hitpointy nad upírem klasickou zelenou se znaménkem plus před hodnotou. Síla "​očarování"​ je odvozena od síly upíra, která má 6 stupňů. Světloplachost a odpor ke stříbru se již projevuje velmi silnou fyzickou bolestí a v krajním případě až smrtí upíra, pokud je vlivům vystaven příliš dlouhou dobu. Pokožka upíra je v této fázi nemoci výrazně bledá.\\
 +Poslední fáze - **vampirismus** - je fáze konečná. Léčba nemoci v tomto stadiu dosud není veřejně známá. O této fázi platí vše, co o té předchozí. Upírova moc v této fázi může sílit a to se odráží na barvě jeho kůže (tmavší pokožka - silnější upír). Upír rovněž získává 3 nové aktivní perky použitelné jednou za 24 hodin.\\
 +\\
 +**Stupně nemoci**
 +  * 1-2 - Rudá zimnice - pouze emoty nad hlavou (horečka), zatím žádné změny na postavě
 +  * 3-4 - Rudá porfyrie - dmg za sluneční světlo a stříbrné itemy v inventáři,​ očarování "​Vysávání života"​ na pěsti (útok beze zbraně)
 +  * 5-6 - Vampirismus - nové aktivní perky zdarma\\
 +Pro rozšíření nákazy o 1 stupeň musí jednak uplynout určitý čas od posledního šíření nemoci a druhak je nutné určitou část tohoto času odehrát online (alespoň 4 hodiny). Informace o těchto a dalších věcech se zobrazují nad hlavou postavy, v řádku vlevo dole a jako ladící hlášky (ty se dají zapnout v Nastavení v klientu: Nastavení - Deník - Zobrazovat ladící hlášky).
 +===== Zvláštní s
 +chopnosti a vlastnosti =====
 +==== Perky ====
 +Perky postava získává od pátého stupně nákazy. Za každý stupeň síly upíra získává jeden stupeň všech perků až po maximální stupeň 4 (bude upraveno, testovací nastavení). Prodleva použití u všech aktivních perků je 24 reálných hodin.
 +
 +**VampiricDark - Upír: Temnota**\\
 +Mana = "​15"​\\
 +Vyvolá na cíl dočasnou tmu.\\
 +Po seslání sníží cíli světelnost herní obrazovky (ztmaví) o 7/9/11/13 na 150/​160/​170/​180 sekund dle stupně perku. Tedy jakýsi protiklad kouzla Noční vidění.\\
 +\\
 +**VampiricHaste - Upír: Rychlost**\\
 +Mana = "​30"​\\
 +Upír je dočasně rychlejší.\\
 +Podobné kouzlu Zrychlení, zvýší rychlost postavy o 20/30/40/50 na dobu 70/​130/​190/​250 sekund.\\ ​
 +\\
 +**VampiricSummonLesserHelp - Upír: Povolej nižší služebníky**\\
 +Mana = "​40"​\\
 +Dočasně povolá tvory do služeb upíra.\\
 +Povolá několik tvorů najednou pod upírovu kontrolu. Trvání summonů je 150/​170/​190/​210 sekund.\\
 +Druh summonů:\\
 +1. stupeň perku - Obří netopýr, Obří krysa\\
 +2. stupeň perku - Obří krysa, Lesní vlk\\
 +3. stupeň perku - Lesní vlk, Šedý vlk\\
 +4. stupeň perku - Šedý vlk, Černý vlk\\
 +\\
 +**VampiricChangeSelf - Upír: Pravá proměna**\\
 +Mana = "​45"​\\
 +Upír se dočasně změní na jedno z vybraných monster. Přeměna je téměř dokonalá, nejedná se o základní iluzi.\\
 +Trvání proměny je 150/​300/​450/​600 sekund.\\
 +Seznam "​odemčených"​ tvorů:\\
 +1. stupeň perku - Krysa, Obří netopýr\\
 +2. stupeň perku - Černý vlk\\
 +3. stupeň perku - Obří vlk\\
 +4
 +. stupeň perku - Rakshasa\\
 +
 +==== Ostatní ====
 +**Špičáky**\\
 +Špičáky se objevují v druhé fázi nemoci. Aby byly vidět (v paperdollu),​ musí mít postava prázdnou pravou ruku a zapnutý Warmode - tedy být připravena někoho vysát. Jinak upír své špičáky skrývá, aby na sebe příliš neupozornil.\\
 +Špičáky "​symbolizují"​ upírův bonus pro boj beze zbraně. Technicky se bonus projevuje očarováním "​vysávání života"​ na pěstech. Očarování má sílu v závislosti na stupni síly upíra.
 +
 +**Den/Noc, Stříbro**\\
 +Zranění za denní světlo je upírovi udíleno každou chvilku, pokud je zrovna ve hře den. Večer, ráno a v noci je upír před sluncem v bezpečí. V regionech, které jsou podzemní, v domovních zónách a ve vězeních upír není sluncem zraňován - fungují jako úkryt.\\
 +Zranění za stříbrné předměty je upírovi udíleno za každý předmět v inventáři. Výjimkou jsou stříbrné mince a stříbrná zrcátka (ve skutečnosti totiž nejsou ze stříbra). Pokud má vampír předmět nasazen nebo obléknut, je zranění dvojnásobné. Zranění za stříbrné předměty se rovněž uděluje každou chvilku.\\
 +Všechna zranění za negativní okolnosti se udělují průběžně a do pominutí dané negativní okolnosti (zahození předmětu, vyhledání úkrytu).\\
 +Herní čas pro ráno/​den/​večer/​noc je možné zjistit z této tabulky: {{specialni_systemy:​denni-doba.ods|}}</​ifauth>​