Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

dovednosti_a_staty:dratenictvi [27. 07. 2016 18:38] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +Jedna z hlavních dovedností pro řemeslníka v oboru černých řemesel. Je to i hlavní výrobní dovednost pro výrobu řemeslnických nástrojů, nářadí, ale i šperků a drátěného a kroužkového brnění.
 +
 +
 +== Drátenické nástroje a potřeby ==
 +Na většinu drátenických výrobků budete potřebovat kleště {{images:​predmety:​kleste.png?​|}},​ drátenické nářadí {{images:​predmety:​dratenickenaradi.png?​|}} a drátenický stůl {{images:​predmety:​dratenickystul.png?​|}}.
 +
 +
 +== Postup výroby drátenického výrobku ==
 +1) Dvojklik na drátenické nářadí (drátenické nářadí musí být v batohu) objeví se obrázek (gump) dřevěné bedny {{images:​predmety:​drevenabedna.png?​100|}}
 +
 +2) Přesunete potřebné suroviny do bedny (kleště nechte v batohu)
 +
 +3) Stoupněte si blízko (1-2 pole) drátenického stolu
 +
 +4) Dvojklik na kleště
 +
 +5) Kliknutí a potvrzení cíle (targetu) na drátenické nářadí
 +
 +6) Pokud vám vyskočí tabulka (vlevo nahoře), pak vyberte výrobek, který chcete vytvořit, jinak pokračujte na bod 7
 +
 +7) Vyčkejte než se výrobek vyhotoví (pohyb výrobu ruší, stejně tak boj)
 +
 +
 +* Pokud nelze výrobek vytvořit, je to buď nesprávnou kombinací surovin, nízkou dovedností (skillem) nebo perkem. Zkontrolujte také, zda stojíte dostatečně blízko stolu)
 +
 +* K výrobě je vhodné používat návod (v knize nebo ve svitku). Návod zvyšuje šanci na úspěšné vytvoření výrobku, ale návod se opotřebovává.
 +
 +* Všechny potřebné suroviny, nářadí, stoly, apod. naleznete v návodu výrobku.