Kareldský rod je obestřený tajemstvím a veřejně je známých jen pár osob. Jejich sídlem je zámek nad mostem nad Isharem.

Kareld se účastnil většiny výprav proti Bolesti - ať už to byla skupina dobrodruhů, elfové a další. Rod vede aktivní vojenskou politiku, formuje armádu a vybírá do ní jen ty nejlepší z nejlepších. Není možné se do vojska Kareldu nijak přihlásit. Říká se, že ve většině nyní dostupných míst, kde není Bolest, má Kareld své náboráře, kteří pečlivě vybírají vhodné jedince. Rodu nyní vládne Hrabě Gerard (dříve Sir Gerard Stříbrokřídlý), který přijal příjmení Kareldský. Manželkou je Hraběnka Luciana Kareldská. Traduje se, že spolu mají už několik potomků, které ale skrývají před veřejností, jako to bylo vždy zvykem. Sídlo není otevřené každému. Většina se do Kareldu nedostane ani jednou za život. Momentálně se dá říci, že je Kareld jeden z nejsilnějších rodů, které přísahali věrnost Isharionu.

Tento rod vládne severnímu území nad Isharem, kde se nachází nyní přestavěné sídlo. Ačkoliv byl Kareld před několika lety „neaktivní“ a nikde se příliš nezapojoval, tak v současné době aktivně buduje konexe a navazuje vztahy, kde se dá, s vyjímkou orků a drowů. Kareld hrdě brání své území a všechny poutníky, kteří se snaží najít bezpečí a útočiště. V současné době je prosazována vojenská politika, kdy je cílem kvalita nad kvantitou. Kareld věrně slouží králi Gabrielovi, i když padaly drby, že se Kareld pokusí v brzké době o převrat v Isharionu. Je známo, že Kareld bojoval po boku eldarionských elfů, kdy se snažili dobýt zpět svůj domov, ačkoliv by to pro Kareld nemělo víceméně žádnou vojenskou výhodu. V té době Sir Gerard Stříbrokřídlý (nyní Hrabě Kareldský) učinil slib, že se společně se svojí družinou pokusí udělat všechno pro to, aby elfové nalezli opět svůj domov. Tento slib plnil i jako Hrabě Kareld. Na druhou stranu vztahy s orky jsou na bodě mrazu. Dříve měl Kareld s orky pár šarvátek a napětí přetrvává dodnes. Šlechtický rod de Aloriniel závidí Kareldu vojenskou, ekonomickou a politickou moc. Několikrát se pokusil pošpinit jméno Kareldu a současného Hraběte Gerarda. Kareld, ač schovaný za vysokými zdmi buduje silnou a elitní armádu, která bude sloužit k udržení postavení, protože Kareld je síla, se kterou musí každý počítat. Nedávno Kareld vydal prohlášení, že bude zcela nezávislý na isharském trhu a že bude v Kareldu všeho dostatek.

Hrabě Gerard Kareldský (dříve Stříbrokřídlý)

Na počátku syn chudého rytíře, jenž se svojí rytířskou povahou dostal až mezi královské rytíře Isharionu. Na vlastní žádost byl propuštěn z přísahy a usadil se v Cyproně, kde byl pasován vévodkyní Valerií do rytířského stavu. Krátce na to založil svoji družinu Stříbrokřídlých a bránil Cypronu před veškerým nebezpečím. Byl zasnoubený s velitelkou cypronských stráží, se kterou se krátce před svatbou rozešel. Jednoho večera byl pozván do Kareldu na hostinu, kde si s Lucianou našli jeden v druhém zalíbení. Po několika politických hrách se s Lucianou oženil a přijal titul a místo Hraběte Kareldu. Družinu přesunul z Cyprony do Kareldu, kde ji začlenil do složek armády Kareldu. Dá se říci, že nyní pod vládou Gerarda zažívá Kareld jeden z největších ekonomických a vojenských rozkvětů.

Hraběnka Luciana

Již od mala byla Luciana vychovávána k tomu, aby vládla. Byla jedním z oblíbených dětí, které bývají většinou rozmazlovány. Ač přes snahu matky, Luciana nebyla tím případem, kde se dítě stane snadno rozmazleným. Byla vždy považována za laskavé a hodné dítě, jehož snem bylo být rytířkou. Začala cvičit s nejlepšími šermíři, které Kareld obstaral, to se však otci nelíbilo a nechal je vyhnat. Považoval Lucianu jen jako „nástroj“ k tvoření aliancí mezi rody. Naštěstí pro Lucianu, žádný z rodů nebyl vhodný. Po několika tragických úmrtí zůstala v čele Kareldu společně se svojí sestřenicí Lathií, která ji postupně „odklidila“ do pozadí. Shodou náhod se nakonec dočkala své rytíře na bílém koni, když se navzájem se Sirem Gerardem do sebe zamilovali. V ten moment Luciana „odklidila“ Lathii do pozadí a upevnila svojí vůdčí pozici společně se Sirem-Hrabětem Gerardem. Její rytířské sny pominuli, nyní se věnuje vyšívání, obstarávání rodiny a majetku. Politiku z větší části nechává na manželovi, který si ovšem k ní občas zajde pro pár rad a názorů. Traduje se, že Luciana a Gerard mají několik dětí, o kterých ale prý nikdo krom Kareldu neví…

Lathia

Již od narození byla vyučována k boji jako hraničářka, což je v Kareldských kruzích méně obvyklé. Od 14 let se účastní bitev jako špeh a zvěd. Kolem 20 ji odvolají zpět do Kareldu, aby udržovala povědomí o rodu, její trénink však neustává a stává se z ní zkušený chodec. Několik měsíců usilovala o Kristiána Akkonského jakožto jejího chotě. Bohužel si ho nemohla vzít, kvůli neurozenosti Kristiána. Nyní hledá někoho pro udržení své pozice, avšak drží se v ústraní od doby, co se Gerard stal hlavou rodu.

  • Ermund - vrchní důstojník
  • Risam - velitel 27.oddílu
  • Varian - voják zařazený do 27.oddílu
  • Taries - mistr hraničář
  • Tanathos - voják
  • Ismian' - mág poradce
  • Morak - trpaslík kovář
  • Desirae - alchymistka

Rodina, čest, sláva.