Na Manawydanu je celkem deset povolání. Každé z nich je definováno počátečními a maximálními skilly a staty, naučitelnými perky a ve vyjímečných případech i některými dalšími schopnostmi. Povolání jsou vytvořena velice volným způsobem a proto se dá hrát s větším či menším úsilím vpodstatě vytvořit vhodná postavo pro téměř jakoukoli rozumnou roli. Povoláními tedy jsou:

Alchymista

Bard

Hraničář

Kněz

Kouzelník

Řemeslník - černá řemesla

Řemeslník - farmář

Řemeslník - svobodná řemesla

Válečník

Zloděj

 • Specializace uvedené u povolání jsou pouze návrhy na to, jak sestavit dovednosti a perky postavy a jakou hrát roli. Není nutné se jimi řídit.
 • Perky u specializací neobsahují perky všeobecné.

Povolání v číslech

Níže uvedená čísla jsou vždy maximální možné hodnoty pro dané povolání.

Hlavní dovednosti

 • Alchymie 100
 • Bylinkářství 100
 • Znalost jedů 100

Podpůrné dovednosti

 • Zdravověda 100
 • Výbušniny 100
 • Očarování 100
 • Vzdělání 100
 • Všímavost 100
 • Kartografie 100

Vedlejší dovednosti:

 • Zápasení 40
 • Sečné zbraně 40
 • Tyčové zbraně 40
 • Hole 40
 • Bodné zbraně 40
 • Drtivé zbraně 40
 • Sekery 40
 • Střelné zbraně 40
 • Taktika 40
 • Přesnost 40
 • Uhýbání 40
 • Anatomie 40
 • Léčení 40
 • Zálesáctví 40
 • Znalost zvěře 40
 • Jezdectví 40
 • Hudebnictví 20

Trénovatelné dovednosti:

 • Hornictví 60
 • Dřevorubectví 60
 • Rybolov 60

Hlavní dovednosti:*

 • Zápasení 100
 • Sečné zbraně 100
 • Tyčové zbraně 100
 • Hole 100
 • Bodné zbraně 100
 • Drtivé zbraně 100
 • Sekery 100
 • Střelné zbraně 100
 • Hudebnictví 100
 • Kartografie 100

*i když má v hlavních dovednostech uvedeny všechny bojové dovednosti, vybírá si na začátku jen jednu z nich.

Podpůrné dovednosti:

 • Vzdělání 100
 • Kradení 100
 • Všímavost 100
 • Ukrývání 70
 • Pasti 70
 • Zámky 70
 • Zálesáctví 70
 • Znalost zvěrě 70
 • Magická odolnost 70

Vedlejší dovednosti:

 • Taktika 60
 • Přesnost 60
 • Uhýbání 60
 • Anatomie 60
 • Léčení 60
 • Jezdectví 60
 • Znalost jedů 40

Trénovatelné dovednosti:

 • Hornictví 60
 • Dřevorubectví 60
 • Rybolov 60

Hlavní dovednosti:

 • Zálesáctví 100
 • Znalost zvěře 100
 • Střelné zbraně 100
 • Podpůrné dovednosti:
 • Kartografie 100
 • Ochočování 100
 • Přesnost 100
 • Všímavost 100
 • Ukrývání 80
 • Bylinkářství 70

Vedlejší dovednosti:

 • Zápasení 70
 • Sečné zbraně 70
 • Tyčové zbraně 70
 • Hole 70
 • Bodné zbraně 70
 • Drtivé zbraně 70
 • Sekery 70
 • Taktika 70
 • Uhýbání 80
 • Anatomie 70
 • Léčení 70
 • Jezdectví 70
 • Vzdělání 40
 • Hudebnictví 20

Trénovatelné dovednosti:

 • Hornictví 60
 • Dřevorubectví 60
 • Rybolov 60

Hlavní dovednosti:

 • Meditace 100
 • Víra 100
 • Magická odolnost 100

Podpůrné dovednosti:

 • Povolávání 100
 • Astrální rovina 0/100 * Nekromancie 0/100
 • Astrologie 100
 • Proměny 100
 • Anatomie 100
 • Léčení 100
 • Vzdělání 100

*závisí na přesvědčení kněze

Vedlejší dovednosti:

 • Zápasení 60
 • Sečné zbraně 60
 • Tyčové zbraně 60
 • Hole 60
 • Bodné zbraně 60
 • Drtivé zbraně 60
 • Sekery 60
 • Střelné zbraně 60
 • Taktika 40
 • Přesnost 40
 • Uhýbání 40
 • Zálesáctví 40
 • Znalost zvěře 40
 • Jezdectví 40
 • Všímavost 40
 • Hudebnictví 20

Trénovatelné dovednosti:

 • Hornictví 60
 • Dřevorubectví 60
 • Rybolov 60

Hlavní dovednosti:

 • Magie 100
 • Meditace 100
 • Magická odolnost 100

Podpůrné dovednosti:

 • Evokace 100
 • Povolávání 100
 • Nekromancie 100
 • Astrologie 100
 • Proměny 100
 • Kartografie 100
 • Bylinkářství 60
 • Vzdělání 100

Vedlejší dovednosti:

 • Zápasení 40
 • Sečné zbraně 40
 • Tyčové zbraně 40
 • Hole 40
 • Bodné zbraně 40
 • Drtivé zbraně 40
 • Sekery 40
 • Střelné zbraně 40
 • Taktika 40
 • Přesnost 40
 • Uhýbání 40
 • Anatomie 70
 • Léčení 40
 • Zálesáctví 40
 • Znalost zvěře 40
 • Jezdectví 40
 • Všímavost 40
 • Hudebnictví 20

Trénovatelné dovednosti:

 • Hornictví 60
 • Dřevorubectví 60
 • Rybolov 60

Hlavní dovednosti:

 • Kovařina 100
 • Drátenictví 100
 • Slévárenství 100
 • Znalost zvěře 40

Podpůrné dovednosti:

 • Vzdělání 100
 • Všímavost 100
 • Kartografie 100

Vedlejší dovednosti:

 • Zápasení 40
 • Sečné zbraně 40
 • Tyčové zbraně 40
 • Hole 40
 • Bodné zbraně 40
 • Drtivé zbraně 50
 • Sekery 40
 • Střelné zbraně 40
 • Taktika 40
 • Přesnost 40
 • Uhýbání 40
 • Anatomie 40
 • Léčení 40
 • Zálesáctví 40
 • Jezdectví 40
 • Hudebnictví 20

Trénovatelné dovednosti:

 • Hornictví 100
 • Dřevorubectví 60
 • Rybolov 60

Hlavní dovednosti:

 • Farmářství 100
 • Vaření 100
 • Znalost zvěře 100

Podpůrné dovednosti:

 • Vzdělání 100
 • Všímavost 100
 • Kartografie 100

Vedlejší dovednosti:

 • Zápasení 40
 • Sečné zbraně 40
 • Tyčové zbraně 50
 • Hole 40
 • Bodné zbraně 40
 • Drtivé zbraně 40
 • Sekery 40
 • Střelné zbraně 40
 • Taktika 40
 • Přesnost 40
 • Uhýbání 40
 • Anatomie 40
 • Léčení 40
 • Zálesáctví 40
 • Jezdectví 40
 • Hudebnictví 20
 • Trénovatelné dovednosti:
 • Hornictví 60
 • Dřevorubectví 60
 • Rybolov 100

Hlavní dovednosti:

 • Krejčovina 100
 • Truhlařina 100
 • Řezbářství 100
 • Znalost zvěře 40

Podpůrné dovednosti:

 • Vzdělání 100
 • Všímavost 100
 • Kartografie 100

Vedlejší dovednosti:

 • Zápasení 40
 • Sečné zbraně 40
 • Tyčové zbraně 40
 • Hole 40
 • Bodné zbraně 40
 • Drtivé zbraně 40
 • Sekery 50
 • Střelné zbraně 40
 • Taktika 40
 • Přesnost 40
 • Uhýbání 40
 • Anatomie 40
 • Léčení 40
 • Zálesáctví 40
 • Jezdectví 40
 • Hudebnictví 20

Trénovatelné dovednosti:

 • Hornictví 60
 • Dřevorubectví 100
 • Rybolov 60

Hlavní dovednosti:*

 • Zápasení 100
 • Sečné zbraně 100
 • Tyčové zbraně 100
 • Hole 100
 • Bodné zbraně 100
 • Drtivé zbraně 100
 • Sekery 100
 • Taktika 100
 • Uhýbání 100

*i když má v hlavních dovednostech uvedeny všechny bojové dovednosti, vybírá zpočátku jen jednu z nich.

Podpůrné dovednosti:

 • Střelné zbraně 70
 • Přesnost 70
 • Magická odolnost 70
 • Anatomie 80
 • Léčení 70
 • Znalost zvěře 70
 • Jezdectví 100

Vedlejší dovednosti:

 • Kartografie 60
 • Vzdělání 60
 • Všímavost 60
 • Zálesáctví 40
 • Hudebnictví 20

Trénovatelné dovednosti:

 • Hornictví 60
 • Dřevorubectví 60
 • Rybolov 60

Hlavní dovednosti:

 • Bodné zbraně 100
 • Ukrývání 100
 • Všímavost 100

Podpůrné dovednosti:

 • Pasti 100
 • Zámky 100
 • Kradení 100
 • Znalost jedů 100

Vedlejší dovednosti:

 • Zápasení 60
 • Sečné zbraně 60
 • Tyčové zbraně 60
 • Hole 60
 • Drtivé zbraně 60
 • Sekery 60
 • Střelné zbraně 60
 • Taktika 60
 • Přesnost 60
 • Uhýbání 60
 • Anatomie 60
 • Léčení 60
 • Zálesáctví 40
 • Znalost zvěře 40
 • Jezdectví 40
 • Vzdělání 40
 • Hudebnictví 20

Trénovatelné dovednosti:

 • Hornictví 60
 • Dřevorubectví 60
 • Rybolov 60