Výhody a nevýhody klienta

Od prosince roku 2011 se lze na shard Manawydan připojit pouze naším klientem. Nejedná se o žádný hack původního klienta, ale plnohodnotnou aplikaci, kterou si sami vyvíjíme. Jeho základní výhodou je možnost přidat a změnit cokoliv, například:

 • rozdílnou rychlost postav,
  • avatary v tooltipech,
  • seznamy výstroje a výzbroje,
  • pokročilá makra pracující s nástroji a zásobami postavy,
  • propojení mapek s radarem (minimapou)

  Jednou ze záměrných funkcí, které mohou hráči považovat za nevýhodu, je nemožnost využívat externích aplikací nepocházejících z dílny RT Manawydanu, například Razor, UO Map a různé injection nástroje. Některé jsou stejně zakázané, jiné nebudou potřeba, neboť klient jejich úlohu řeší sám vlastní cestou (makra, minimapa, atd).

  Nastavení

Nastavení lze vyvolat z nabídky v paperdollu hráčské postavy. Otevře se dialog s bohatou nabídkou nastavení ovlivňujícího vzhled i chování klienta.

Nastavení je členěno do skupin, které lze kliknutím na jejich nadpis sbalit a rozbalit, aby bylo Nastavení přehledné. Sbalené a rozbalené skupiny se pamatují pro příští zobrazení Nastavení.

Členové guildy - jména členů cechu/guildy se budou takto barevně označovat

Členové party - jména členů družiny/party se budou takto barevně označovat

Nedotknutelní - jména nezranitelných/nedotknutelných/blessed postav se budou takto barevně označovat

Nepřátelé - jména nepřátel se budou takto barevně označovat

Ostatní (nepředstavení) - jména ostatních/nepředstavených se budou takto barevně označovat

Přátelé - jména přátel se budou takto barevně označovat

Rozpoznaní (představili se) - jména rozpoznaných/představených se budou takto barevně označovat


Emoce - vámi napsané emoce budou takto barevné

Normální text - vámi napsaný text (řeč) bude takto barevná

OOC (komentář) - vámi vyslovené OOC (Out Of Character, komentář) bude takto barevné

Parta - vše co je řečeno v družinovém/party chatu bude takto barevné

Příkaz - použité příkazy budou takto barevné

Řvát - vámi „zařvaný“ text bude takto barevný

Soukromá zpráva -

Šeptat - vámi „zašeptaný“ text bude takto barevný


Celá obrazovka - ANO/NE (doporučuji NE) - nastaví mód celé obrazovky

Velikost herního okna - nastaví velikost herního okna ve kterém se zobrazuje prostředí hry

Velikost průhledné oblasti - 0-100 - velikost průhledné oblasti kolem postavy (viditelnost přes statik (zdi, atd.))


Hlasitost hudby - 0-100 - nastaví hlasitost hudby klienta

Hlasitost zvuků - 0-100 - nastaví hlasitost všech zvuků klienta

Přehrávat hudbu - ANO/NE - zapne/vypne hudbu v klientu


Plynulá animace chůze - ANO/NE - zapne/vypne plynulou chůzi a běh všech hráčů a NPC (doporučuji ANO i když je to k UO nezvyklé, časem si zvyknete a budete jen chválit)

Používat tečku na příkazy - ANO/NE - zapne/vypne možnost zadávat příkazy začínající tečkou (.) místo standardní závorky ([)

Seznam okolních postav - ANO/NE - zapne/vypne okno ve kterém se zobrazují okolní postavy (velikost se mění pomocí tažení rohů a boků okna)

Sledované zásoby - ANO/NE - zapne/vypne okno ve kterém se zobrazují předměty a jejich počet (velikost se mění pomocí tažení rohů a boků okna, předměty se ukládají do okna pomocí přetažení - okno slouží pouze pro sledování aktuálních zásob v batohu)

Styl kurzoru - Ocel/Zlato/Krev/Noc/Windows (standardní) - změní vzhled kurzoru

Viditelný proužek života - Vždy/Pokud není záložka/Nikdy - změní zobrazení proužku s životy pod postavami

Vždy běhat - ANO/NE - zapne/vypne stálé běhání

Zobrazit lištu tlačítek - ANO/NE - zapne/vypne lištu tlačítek (obsahuje: Mapa, Postava, Batoh, Deník, Úkoly, Pomoc, Konec)


Viz samostatný odstavec ZDE


Jména příchozích - ANO/NE - zapne/vypne zobrazení jmen příchozích postav (příchozí = změna stavu z neviděného na viděného)

Zobrazovat hlášku Vidíš* - ANO/NE - zapne/vypne hlášku Vidíš, která se zapíše do deníku, když na něco kliknete (předmět, atd.) - vhodné pro nahrávání videí, ukládání deníku, apod. ====== Makra ====== Makra slouží k zjednodušení ovládání hry a k možnosti rychle přenastavovat nastavení hry podle toho, jak je potřeba. ===== Rozhraní nastavování ===== - Ctrl, Alt, Shift - Slouží k nastavení různých maker na stejnou klávesu s použitím Ctrl, Alt nebo Shift, včetně jejich různých kombinací. Tlačítko, které svítí, je pro makro aktuální. - Textové pole tlačítka - Zde je napsáno tlačítko, které je pro makro aktuální. - Smazat - Smaže aktuální makro. - Nová akce - Výběr nové akce pro makro. Akcí může být několik v jednom makru. - Předchozí makro - Slouží k vybrání předchozího makra ze seznamu. - Následující makro - Slouží k vybrání následujícího makra ze seznamu. - Import - Importuje (vloží) do klienta makra z externího souboru. - Export - Exportuje (uloží) z klienta makra do externího souboru. - Zobrazit/Skrýt klávesnici - Zobrazí/Skryje virtuální klávesnici pod Editorem maker pro lepší přehled a nastavení. - Ukončení editoru maker ===== Jak nastavit makro ===== - Otevřeme klávesnici si klávesnici tlačítkem Zobrazit klávesnici. (není nutné) - Na klávesnici vybereme tlačítko, kterým makro budem spouštět (možné i přes Textové pole tlačítka, stisknutím chtěného tlačítka) - Vybereme, zda chceme použít i Ctrl, Alt, nebo Shift. - Najedeme na tlačítko Nová akce a novou akci vybereme (seznam akcí ZDE) - Máme nastaené makro. ===== Seznam akcí ===== Akce: Obvázat se, Seskočit ze zvířete, Vybrat postavu (Nejbližší cíl, Další cizí, Nejbližší z party, Další z party, Předchozí, Postavu jménem…, Člena party…), Poslední objekt, Poslední dovednost, Přezbrojení (I, II, III, IV, Shodit výbavu), Znovu nasednout, Vzít předmět (Na obrazovce…, Poslední), Zacílit (Sebe, Posdlední, Nejbližší cíl, Další cizí, Nejbližší z party, Další z party, Předchozí, Postavu jménem…, Člena party…, Na obrazovce…), Použít předmět (Obvaz), Použít aktivní perk (Fight, Magic, Rogue), Použít dovednost (Přírodní, Duševní, Tulácké), Krok (Nahoru, Na sever, Vpravo, Na východ, Dolů, Na jih, Vlevo, Na západ), Bojový mód (Změnit, Zapnout, Vypnout)
Nastavení: Posmrtný screenshot (Změnit, Zapnout, Vypnout), Průhlednost (Změnit, Zapnout, Vypnout)
Ostatní: Animace (Uklonit se, Salutovat), Zaútočit (Poslední), Zrušit (Dialogy na ploše), Pozastavit makro…, Přišpendlení v textové řádce (Změnit, Zapnout, Vypnout), Opakovat (Text, Makro), Resynchronizace, Zastavení maker, Vyčkat na zacílení
Projev: Emoce…, Říct…, Zašeptat…, Vykřiknout…
Rozhraní: Režim makroklávesnice (Změnit, Zapnout, Vypnout), Udělat screenshot, Otevřít (Perky, Batoh, Pomoc, Úkoly, Deník, Gilda, Nastavení, Paperdoll, Mapu, Dovednosti, Status, Editor maker, Dveře), Vložit text…, Ukončit hru, Poslední příkaz/text
Zobrazení: Jména všech, Kruh průhlednosti (Změnit, Zapnout, Vypnout), Mřížka v batohu (Změnit, Zapnout, Vypnout), FPS (Změnit, Zapnout, Vypnout), Ministatus (Změnit, Zapnout, Vypnout), Seznam okolních postav (Změnit, Zapnout, Vypnout), Odezva serveru (Změnit, Zapnout, Vypnout), Lišta s tlačítky (Změnit, Zapnout, Vypnout), Zprávy Vidíš (Změnit, Zapnout, Vypnout) ====== Další vlastnosti klienta ====== Přezbrojování: * v paperdollu postavy jsou nyní na levém horním rámu římské číslice I, II, III a IV. reprezentující skupiny vybavení (equip set) * přetažením věci na tuto číslici dojde k aktivování dané skupiny a zařazení předmětu do výbavy * přepínáním mezi výbavami si postava sundavá/nandavá, co má v dané skupině zařazeno. * Jeden konkrétní předmět může figurovat ve více skupinách. * Předměty se snaží vytlačit předchozí nasazené předměty ve stejném layeru. * K dispozici jsou makra Přezbrojení, kde lze vybrat skupinu, která se má nasadit, nebo volba „Shodit výbavu“, která uklidí do batohu všechny věci v aktuálně vybrané skupině.
Do budoucích verzí pro přezbrojování ještě chystáme: * zobrazení skupiny (co obsahuje) s možností vyřazení předmětu ze seznamu * zrušení skupiny (její vyprázdnění) * optimalizace odstraněním sundání/nandání stejného předmětu, pokud existuje v předchozí i nově použité skupině vybavení
Generování souborů pro rychlé spouštění * Podrobnější výpis byl zaveden kvůli nahlášenému „zatuhnutí“ při generování souborů. Neměl by nijak významně prodloužit samotné generování (u mne se to neprojevilo vůbec, bo rychlá grafika) * Probíhá ve třech krocích, přičemž první dva kroky jsou výrazně delší, proto u nich je i stav v procentech. Rychlost neodvozujte od aktuálního stavu, protože v různých fázích generování se rychlost v daném kroku mění. Jde tedy jen o přibližnou informaci, že se něco děje. * U prvního kroku jsem jednou sám zaznamenal ve stavu „1 * 3: 0%“ nepřiměřeně dlouhou dobu odezvy, domnívám se však, že se jednalo o příliš vytížený počítač (na pozadí mi startovala virtuální mašina). Proto mějte strpení. Každopádně posun v generování byste měli zaznamenat do 1 minuty (změní se procenta, nebo se generování přesune do dalšího kroku). Sled jednotlivých kroků: 1 - 3: X% 2 - 3: X% 3 - 3 ====== Historie (changelog) ====== Změny v klientu verze 10.x.x klikněte ZDE. Změny v klientu verze 2011.x.x klikněte ZDE. Změny v klientu verze 2012.x.x klikněte ZDE. Změny v klientu verze 2013.x.x a novější klikněte ZDE.