Důležitá dovednost pro všechny, kteří chtějí zůstat nezpozorováni. Umožňuje se ukrývat do stínu, a také se ukrytý nepozorovaně pohybovat. Čím vyšší dovednost, tím vyšší šance na úspěšné ukrytí a následný pohyb ve stínu.