Jedna z hlavních dovedností pro farmáře. Dává přístup k výrobě lepších a chutnějších jídel.

K vaření se většinou používá nástroj a prostředek. Nástroje jsou: hrnec , pánvička na smažení, váleček na těsto, řeznický nůž, plech na pečení. Prostředky jsou pak: kamenná pec, mísa, forma na těsto, hmoždíř.

1) Dvojklik na prostředek.

2) Přesunete potřebné suroviny do prostředku (gump/obrázek)

3) Stoupněte si blízko něj.

4) Dvojklik na nástroj.

5) Kliknutí a potvrzení cíle (targetu) na prostředek.

6) Pokud vám vyskočí tabulka (vlevo nahoře), pak vyberte výrobek, který chcete vytvořit, jinak pokračujte na bod 7

7) Vyčkejte než se výrobek vyhotoví (pohyb výrobu ruší, stejně tak boj)

  • Pokud nelze výrobek vytvořit, je to buď nesprávnou kombinací surovin, nízkou dovedností (skillem) nebo perkem. Zkontrolujte také, zda stojíte dostatečně blízko prostředku)
  • K výrobě je vhodné používat návod (v knize nebo ve svitku). Návod zvyšuje šanci na úspěšné vytvoření výrobku, ale návod se opotřebovává.
  • Všechny potřebné suroviny, nářadí, stoly, apod. naleznete v návodu výrobku.

Pokud máte recept je potřeba sehnat suroviny a nástroje pro přípravu, všechno to je uvedeno v návodu.

Jako příklad vezmeme smaženého kapra:

Otevřeme příslušný recept a vidíme, že budeme potřebovat tyto suroviny:

1x Kapří maso, 1xDeci jedlého oleje, 1x dávku koření, 1x díl mouky

Výrobní nástroj je pánvička

Výrobní prostředek je kamenná pec

Pokud máme vše potřebné přistoupíme ke kamenné peci a otevřeme ji (1) dovnitř naskládáme všechny suroviny (2), teď už jen použijeme pánvičku na pec (*3) a smažení kaprů se rozjede.


(*1) - otevřít = 2xklik na pec, objeví se kontejner

(*2) - suroviny jsou počítány na jednu porci, pokud chceme vyrábět více porcí vynásobíme potřebné suroviny jejich počtem, proces vaření pak bude postupně vyrábět, dokud nedojdou suroviny

(*3) - použit = 2xklik na pánev, objeví se zaměřovač, zacílit pec

Pro MW wiki sepsal: Unkulunk