Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

interakcni_system_-_funkce [27. 07. 2016 18:39] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +^ Zjistitelné vlasnosti NPC/Hráče (logická hodnota) ^^
 +| ** Female ** | Žena |
 +| ** IsFemale ** | Žena |
 +| ** InGuild ** | Člen guildy (počet guild hráče větší než 0 |
 +| ** IsPriest ** | Vrátí informaci, že postava je knězem |
 +| ** IsCraft ** | Vrátí informaci, že postava je řemeslník |
 +| ** IsHumanoid ** | Vrátí informaci, jestli má postava humanoidní tělo |
 +| ** IsDead ** | Vrátí informaci, jestli je postava mrtvá |
 +| ** IsLearningPerk ** | Vrátí informaci, zda vlastnik NPC uci hrace nejaky perk |
 +| ** IsPlayer ** | Je hráč nebo NPC |
 +| ** IsNPC ** | Je NPC |
 +| ** IsGM ** | Je GM |
 +| ** IsAdventurer **| Je dobrodruh/​ma PvP flag |
  
 +^ Zjistitelné vlasnosti NPC/Hráče (textová hodnota) ^^
 +| ** Aligment ** | Přesvědčení:​\\ ChaoticEvil = chaotické zlo\\ ChaoticGood = chaotické dobro\\ ChaoticNeutral = chaotický neutrál\\ LawfulEvil = zákonné zlo\\ LawfulGood = zákonné dobro\\ LawfulNeutral = zákonný neutrál\\ NeutralEvil = neutrální zlo\\ NeutralGood = neutrální dobro\\ TrueNeutral = pravý neutrál |
 +| ** Race ** | Rasa:\\ Special = Speciální\\ Human = Člověk\\ Elf = Elf\\ Drow = Drow\\ Dwarf = Trpaslík\\ Gnom = Gnóm\\ Ogre = Ork\\ Hobit = Hobit|
 +| ** Profession ** | Profese:\\ Nobody\\ Warior\\ Ranger\\ Mage\\ Priest\\ Alchemist\\ Rogue\\ Craftsman\\ Blacksmith\\ Farmer\\ Bard\\ CorellonPriest\\ HelmPriest |
 +| ** Faith ** | Víra:\\ Helm\\ Corellon Larethian\\ Lloth\\ Moradin\\ Jondala\\ Gruumsh\\ Bezejmenná |
 +| ** Name ** | Jméno postavy |
 +| ** AccessLevel ** | Přístupová práva:\\ Player = 0\\ Counselor = 1\\ GameMaster = 2\\ Seer = 3\\ Administrator = 4 |
 +| ** LearningPerkName ** | Název učeného perku |
 +
 +^ Zjistitelné staty NPC/Hráče (číselná hodnota) ^^
 +| ** Str ** | Síla |
 +| ** Int ** | Inteligence |
 +| ** Dex ** | Obratnost |
 +| ** Hits ** | Životy |
 +| ** HitsMax ** | Maximum životů |
 +| ** Mana ** | Mana |
 +| ** ManaMax ** | Maximum many |
 +| ** Stam ** | Stamina |
 +| ** StamMax ** | Maximum staminy |
 +| ** Level ** | Úroveň postavy |
 +| ** BodyValue ** | Typ těla |
 +| ** Hunger ** | Nasycení |
 +| ** LifeEnergy ** | Životní energie |
 +
 +====== CountItems ======
 +^ CountItems - Zjistí počet itemů, které má cíl u sebe v batohu ^
 +| CountItems( systémové jméno itemu ) |
 +| <​code>​target.CountItems("​Sword"​)</​code>​ |
 +
 +====== Expire ======
 +^ Expire - Zjistí jestli vypršel zadaný čas ^
 +| Expire( jméno (ID) vypršení )\\ ** Používejte raději funkci IsExpired ** |
 +| <​code><​Req>​this.Expire("​prodleva_ork"​)</​Req></​code>​ |
 +
 +====== GetEquip ======
 +^ GetEquip - Pokusí se sebrat určitou zbraň, výstroj, kterou má postava na sobě (true nebo false) ^
 +| GetEquip( systémové jméno itemu ) |
 +| <​code><​Req>​GetEquip("​BastardSword"​)</​Req></​code>​ |
 +
 +====== GetItem ======
 +^ GetItem - Pokusí se sebrat určitý počet itemů a vrátí výsledek jestli se povedlo (true nebo false) ^
 +| GetItem( systémové jméno itemu, počet, jméno itemu, kvalita ) |
 +| <​code><​Req>​HasItem("​JugBeverage",​ 1, "​Katrinin džbánek",​ ""​)</​Req>​ </​code>​ |
 +
 +====== GetMoney ======
 +^ GetMoney - Zjistí jestli má cíl u sebe zadaný počet peněz (ve stříbrňácích),​ pokud ano hned je sebere ^
 +| GetMoney( počet stříbrňáků ) |
 +| <​code><​Req>​GetMoney(100)</​Req></​code>​ |
 +
 +====== HasEquip ======
 +^ HasEquip - Zjistí jestli má NPC/hráč na sobě určitou zbraň, výstroj (true nebo false) ^
 +| HasEquip( systémové jméno itemu ) |
 +| <​code><​Req>​HasEquip("​BastardSword"​)</​Req></​code>​ |
 +
 +====== HasEquipedLayer ======
 +^ HasEquipedLayer - Vrací jestli má postava v určitém layeru něco na sobě (true nebo false) ^
 +| HasEquipedLayer( jméno layeru )\\ OneHanded, TwoHanded, Shoes, Pants, Shirt, Helm, Gloves, Ring, Talisman, Neck, Hair, Waist, InnerTorso, Bracelet, FacialHair, MiddleTorso,​ Earrings, Arms, Cloak, Backpack, OuterTorso, OuterLegs, InnerLegs, Mount |
 +| <​code>​HasEquipedLayer("​OneHanded"​)</​code>​ |
 +
 +====== HasItem ======
 +^ HasItem ​ - Zjistí jestli má NPC/hráč u sebe určitý item (minimální kvality dle parametru) ^
 +| HasItem( systémové jméno itemu, počet )\\ HasItem( systémové jméno itemu, počet, jméno ) \\ HasItem( systémové jméno itemu, počet, jméno, kvalita ) |
 +| <​code><​Req>​HasItem("​SoleFish",​ 10)</​Req>​
 +<​Req>​HasItem("​Axe",​ 1, "​Zaedova sekera"​)</​Req>​
 +<​Req>​HasItem("​Bread",​ 2, "",​ "​Poor/​BelowAverage/​Average/​Good/​Excelent/​MasterPiece"​)</​Req></​code>​ |
 +
 +Pokud je na NPC Tag se jménem HasItemDamagedMessage (pro výraz HasItem) a hráč má potencíálně ony předměty, ale jsou poškozené,​ neúplné či zničené, tak NPC řekne automaticky hlášku z daného Tagu. Pokud NPC Tag nemá, tak řekne defaultní hlášku "​Poškozené a neúplné věci neberu!"​.
 +
 +====== HasMoney ======
 +^ HasMoney - Zjistí jestli má cíl u sebe zadaný počet peněz (ve stříbrňácích) ^
 +| HasMoney( počet stříbrňáků ) |
 +| <​code><​Req>​HasMoney(100)</​Req></​code>​ |
 +
 +====== Hunt ======
 +^ Hunt - Vrací počet ulovených NCP inicializovaný pomocí Hunt systému ^
 +| Hunt( jméno (ID) z Hunt systému ) |
 +| <​code><​Req>​target.Hunt("​kapitan_ar_ramose"​) >= 10</​Req></​code>​ |
 +
 +====== IfString ======
 +^ IfString - Zjistí stav logické hodnoty a podle toho vrátí text pro True nebo False ^
 +| IfString( logická hodnota, text v případě True, text v případě False ) |
 +| <​code><​!-- Pokud zbývající počet diamantů je větší jak 0, vypiše se, že má donést daný počet diamantů. V opačném případě 0  -->
 +<​Say>​Musím mi ještě přinést @IfString(target.NumericTag("​dungeon_skritkuv_les_diamanty"​) > 0,​target.Tag("​dungeon_skritkuv_les_diamanty"​),"​0"​)@ diamantů</​Say>​
 +
 +<!-- Zjistí jestli je NPC s interakcí žena, pokud ano, vypíše slovo ženského rodu, v opačném mužského ​ -->
 +<!-- Prosím nepoužívat v interakcích. Na tyhle případy se používá: #text pro muže#text pro ženy# ​ -->
 +<​Text>​Tak co, neseš mi, co jsem @ifString(this.Female,​ "​chtěla",​ "​chtěl"​)@?</​Text></​code>​ |
 +
 +====== IsExpired ======
 +^ IsExpired - Zjistí jestli vypršel zadaný čas ^
 +| IsExpired( jméno (ID) vypršení ) |
 +| <​code><​!-- Nastavení času vypršení -->
 +<Expire Target="​this"​ Name="​Za dve a pul hodiny"​ Hours="​2"​ Minutes="​30"​ />
 +
 +<!-- Došlo už k vypršení času ? -->
 +<​Req>​this.IsExpired("​Za dve a pul hodiny"​)</​Req></​code>​ |
 +
 +====== IsHuntDone ======
 +^ IsHuntDone - Zjistí jestli byl dokončen Hunt úkol ^
 +| IsHuntDone( jméno (ID) z Hunt systému ) |
 +| <​code><​Req>​IsHuntDone("​kapitan_ar_ramose"​)</​Req></​code>​ |
 +
 +====== IsInStageTime ======
 +^ IsInStageTime - Zjistí jestli uplynul stanovený čas od zadání úkolu ^
 +| IsInStageTime( jméno úkolu, den, hodina, minuta, sekunda ) |
 +| <​code><​!-- Je to méně než 2 dny ? -->
 +<​Req>​IsInStageTime("​Utek z vezeni",​2,​0,​0,​0)</​Req>​
 +
 +<!-- Je to méně než 3 minuty a 30 sekund ? -->
 +<​Req>​IsInStageTime("​Navsteva souseda",​3,​30)</​Req></​code>​ |
 +
 +====== IsMemberOfGuild ======
 +^ IsMemberOfGuild - Zjistí jestli je cíl v dané guildy, případně v dané funkci (podporované funkce: guildmaster,​ member) ^
 +| IsMemberOfGuild( jméno guildy [, "​guildmaster"​ nebo "​member"​] ) |
 +| <​code><​!-- Je členem, nebo kandidátem této guildy? -->
 +<​Req>​IsMemberOfGuild("​Vilhelmovičtí farmáři"​)</​Req>​
 +
 +<!-- Je členem této guildy? (vrátí ANO i pro guildmastera) -->
 +<​Req>​IsMemberOfGuild("​Bonbonky",​ "​member"​)</​Req>​
 +
 +<!-- Je guildmasterem této guildy? Vrátí ano pouze u Whiteyho (guildmaster je klíčové slovo, nikoliv titul v dané guildě!) -->
 +<​Req>​IsMemberOfGuild("​RT",​ "​guildmaster"​)</​Req></​code>​ |
 +
 +====== IsMemberOfTown ======
 +^ IsMemberOfTown - Zjistí jestli je cíl občanem daného města, případně v dané funkci ^
 +| IsMemberOfTown( jméno ruleholderu [, jméno skupiny] ) |
 +| <​code><​!-- Je občanem města? -->
 +<​Req>​IsMemberOfTown("​Ishar"​)</​Req>​
 +
 +<!-- Je starostou Isharu? Pozor, záleží na malých a velkých písmenech -->
 +<​Req>​IsMemberOfTown("​Ishar",​ "​Starosta"​)</​Req></​code>​ |
 +
 +====== IsPartyPresent ======
 +^ IsPartyPresent - Zjistí jestli je cíl v partě o určitém počtu členů v určité vzdálenosti ^
 +| IsPartyPresent( vzdálenost členů party, počet členů v partě ) |
 +| <​code><​Req>​IsPartyPresent(10,​3)</​Req></​code>​ |
 +
 +====== LogicTag ======
 +^ LogicTag - Logická hodnota na NPC/hráči (true nebo false) ​ ^
 +| LogicTag( jméno ) |
 +| <​code><​!-- Nastavení tagu na NPC -->
 +<​Set>​this.LogicTag("​bylo_spusteno"​) = "​True"</​Set>​
 +
 +<!-- Je hodnota tagu "​bylo_spusteno"​ nastavena na False ? -->
 +<​Req>​this.LogicTag("​bylo_spusteno"​) = False</​Req>​
 +
 +<!-- Odstranění tagu ? -->
 +<​Unset>​this.LogicTag("​bylo_spusteno"​)</​Unset></​code>​ |
 +
 +====== NumericTag ======
 +^ NumericTag - Číselná hodnota na NPC/​hráči ​ ^
 +| NumericTag( jméno ) |
 +| <​code><​!-- Nastavení tagu na NPC -->
 +<​Set>​this.NumericTag("​hodina"​) = 2</​Set>​
 +
 +<!-- Je hodnota tagu "​hodina"​ neco jineho nez 2 ? -->
 +<​Req>​this.NumericTag("​hodina"​) != 2</​Req>​
 +
 +<!-- Odstranění tagu ? -->
 +<​Unset>​this.NumericTag("​hodina"​)</​Unset></​code>​ |
 +
 +====== ObjectItem ======
 +^ ObjectItem - Vrátí vlastnost na kterou se zeptáme u itemu ^
 +| ObjectItem( jméno itemu z interakce, "​inpack",​ kde hledat )\\ ObjectItem( sériové číslo (DEC), systémové jméno, "​props",​ vlastnost ) |
 +| <​code><​ItemCreator Name="​dopis2"​ Type="​QuestItem">​
 +  <Props Name="​Name"​ Value="​Dopis od Druna" />
 +</​ItemCreator>​
 +<​CreateItem Target="​target"​ Name="​dopis2"​ />
 +
 +<!-- Zjistí jestli má hráč dopis u sebe -->
 +<​Req>​target.ObjectItem( "​dopis2",​ "​inpack",​ "​target"​ )</​Req>​
 +
 +<!-- Zjistí jestli jsou určité dveře ve světě otevřené -->
 +<​Req>​ObjectItem(1073761608,"​GenericHouseDoor","​props","​Open"​) = "​True"</​Req></​code>​ |
 +
 +====== ObjectMobile ======
 +^ ObjectMobile - Vrátí vlastnost na kterou se zeptáme u NPC ^
 +| ObjectMobile( jméno NPC z interakce, "​props",​ co hledat )\\ ObjectMobile( sériové číslo (DEC), systémové jméno, "​props",​ vlastnost ) |
 +| <​code><​MobileCreator Name="​krysa_valecnik1"​ Type="​Ratman"​ Multiple="​yes">​
 +  <Props Name="​MaxHits"​ Value="​250"​ />
 +  <Props Name="​Hits"​ Value="​250"​ />
 +</​MobileCreator>​
 +<​CreateNPC Name="​krysa_valecnik1"​ Location="​1788;​1721;​0"/>​
 +
 +<!-- Zjistí jestli má NPC zdraví větší nebo rovno 1 -->
 +<​Req>​target.ObjectMobile("​krysa_valecnik1","​props","​Hits"​) >= 1</​Req></​code>​ |
 +
 +====== PartyLogicTag ======
 +^ PartyLogicTag ​ - ??? ^
 +| PartyLogicTag( jméno, hodnota, hodnota ) |
 +| <​code>???</​code>​ |
 +
 +====== PartyNumericTag ======
 +^ PartyNumericTag ​ - ??? ^
 +| PartyNumericTag( jméno, hodnota, hodnota ) |
 +| <​code>???</​code>​ |
 +
 +====== PartyTag ======
 +^ PartyTag ​ - ??? ^
 +| PartyTag( jméno, hodnota, hodnota ) |
 +| <​code>???</​code>​ |
 +
 +====== Random ======
 +^ Random - Vygeneruje náhodné číslo ^
 +| Random\\ Random( číslo )\\ Random( minimální číslo, maximální číslo ) |
 +| <​code><​!-- Vygeneruje náhodné číslo mezi 10 až 30 -->
 +Random(10,​30)
 +
 +<!-- Vygeneruje náhodné číslo mezi 0 až 50 -->
 +Random(50)
 +
 +<!-- Vygeneruje náhodné číslo mezi 0 až 100 -->
 +Random</​code>​ |
 +
 +====== RandomString ======
 +^ RandomString - Vybere náhodný text ze zadaných ^
 +| RandomString( pole textů ) |
 +| <​code><​!-- Vybere náhodně text -->
 +<​Emote>​@RandomString("​Dláždí","​Otřel si čelo","​Protáhl se","​Klepl se do prstu a zaskučel","​Vzdychl","​Praštil kladívkem na zem a zanadával"​)@</​Emote></​code>​ |
 +
 +====== RandomText ======
 +^ RandomText - Vybere náhodný text ze zadaných ^
 +| RandomText( pole textů ) |
 +| <​code><​!-- Vybere náhodně text -->
 +<​Emote>​@RandomText("​Dláždí","​Otřel si čelo","​Protáhl se","​Klepl se do prstu a zaskučel","​Vzdychl","​Praštil kladívkem na zem a zanadával"​)@</​Emote></​code>​ |
 +
 +====== Stage ======
 +^ Stage - Zjistí stav úkolu ^
 +| Stage( jméno úkolu ) \\ Stage( jméno úkolu, ID zápisku ) |
 +| <​code><​Req>​Stage("​Lovci nestvůr"​) = -1</​Req>​
 +<​Req>​Stage("​Lovci nestvůr",​-1)</​Req></​code>​ |
 +
 +====== Tag ======
 +^ Tag - Textova hodnota na NPC/hráči ^
 +| Tag( jméno ) |
 +| <​code><​!-- Nastavení tagu na NPC -->
 +<​Set>​this.Tag("​pozdrav"​) = "​ahoj"</​Set>​
 +
 +<!-- Je hodnota tagu "​pozdrav"​ rovna "​ahoj"​ ? -->
 +<​Req>​this.Tag("​pozdrav"​) = "​ahoj"</​Req>​
 +
 +<!-- Odstranění tagu ? -->
 +<​Unset>​this.Tag("​pozdrav"​)</​Unset></​code>​ |
 +
 +====== Text ======
 +^ Text  - Převod jakéhokoliv výrazu do textové podoby pro vypsání v některém z textů ^
 +| Text( hodnota ) |
 +| <​code><​Say>​Číselná hodnota TAGu hodina je @Text(NumericTag("​hodina"​))@</​Say>​
 +<​Say>​Mám @Text(Level)@. level</​Say>​
 +<​Say>​Datum TAGu po expire: @target.Tag("​ISDate.holic_ishar.pauze"​)@</​Say></​code>​ |