Přehled Interakčního systému

OnDoubleclick

dvojklik
Spustí při dvojpoklepání na NPC.

Parametry: Range Vzdálenost na kterou bude ještě na poklepání reagovat.
OnDamage

zranění
Spustí, jakmileje NPC nějak zraněno.

Parametry: MinDamage Minimální velikost zranění, při kterém dojde ke spuštění. MaxDamage Maximální velikost zranění, při kterém dojde ke spuštění.
OnEmote

emoce
Spustí při zadaném emote.

Parametry: Text Text emote na který se bude reagovat. Při nezadaném textu spustí u každého emote. Range Maximlní vzdálenost, na kterou bude NPC na emote reagovat.
OnGameTime

herní čas
Spustí když ve hře nastane zadaný čas.

Parametry: Moon Aktuální Manawydansky měsíc - střídají se po šesti hodinách. Toru, Novu, Sarva, Luna Hour Manawydanská hodina. Pohybuje se v rozmezí 0-5 Min Manawydanská minuta. Jako normální minuta: 0-59
OnHeal

léčení
Spustí, když je postava léčena.

Parametry: MinHeal Minimální velikost léčení, při kterém dojde ke spuštění. MaxHeal Maximální velikost léčení, při kterém dojde ke spuštění.
OnKill

smrt
Spustí, pokud NPC zemře.

Žádné parametry
OnPass

prošel
Spustí, když někdo prošel územím.

Parametry: X X-ová souřadnice severozápadního (tzn. horního) rohu hlidaného území. Při nezadání druhého rohu jediné políčko! Y Y-ová souřadnice severozápadního (tzn. horního) rohu hlidaného území. Při nezadání druhého rohu jediné políčko! Z Z-ová referenční (přbližná) hodnota hlídaného místa - pro případ vícepodlažního prostoru. RX X-ová souřadnice jihovýchodního (tzn. dolního) rohu hlidaného území. RY Y-ová souřadnice jihovýchodního (tzn. dolního) rohu hlidaného území. Map Mapa hlídaného území.
OnPlacedItem

vložen item
Spustí, když je do zadaného kontejneru vložen daný předmět.

Parametry: X X-ová souřadnice hlídaného kontejneru. Y Y-ová souřadnice hlídaného kontejneru. Z Z-ová hodnota hlídaného předmětu - pro případ že se na daném místě nachází víc kontejnerů nad sebou. Map Mapa hlídaného kontejneru.
OnRealTime

skutečný čas
Spustí v určenou dobu. Každý den.

Parametry: Hour Skutečná hodina. Pohybuje se v rozmezí 0-23 Min Skutečná minuta. Rozmezí: 0-59
OnSay

slyší
Spustí, když někdo něco vysloví.

Parametry: Text Text řeči na který se bude reagovat. Při nezadaném textu spustí u vyslovení čehokoliv. Range Maximlní vzdálenost, na kterou bude NPC na řeč reagovat.
OnSee

uvidí
Spustí, když někoho uvidí.

Parametry: Range Maximlní vzdálenost, na kterou bude NPC na někoho reagovat.
OnSkill

schopnost
Spustí, když někoho uvidí provádět určitou činnost.

Parametry: Name Jméno akce na kterou se má reagovat. Názvy akcí definovány ve skriptech. Za akci je považována pouze IExclusiveAction Range Maximlní vzdálenost, na kterou bude NPC na činnost reagovat.
OnTargetedByEffect

cíl efektu
Spsutí, když je NPC cílem zadaného efektu.

Parametry: Effect Systémové jméno efektu na který se má reagovat.
OnTargetedBySpell

cíl kouzla
Spustí, když je cílem zadaného kouzla.

Parametry: Spell Systémové jméno kouzla nebo modlitby na které se má reagovat.

skočit na Spouště | skočit na Příkazy | skočit na Výrazy

AddExperience

zkušenosti
Přidá hráči zkušenosti podle nastavení.

Parametry: Amount Kolik zkušeností se má přidat. NoMessage Hodnota (yes, true, 1) pro potlačení automatické hlášky o získání expů.
AddInteraction

přidat quest
Přidá NPC spoušť zvolené interakce. Platí na NPC vytvořené pomocí bloku tvorby NPC.

Parametry: Name Jméno (ID) NPC, na které se má interakce přidat. Interaction Jméno interakce ze které se bude vybírat spoušť. Trigger Jméno spouště (triggeru), která se má NPC přidat.
AddToBackPack

předej předmět
Předá do batohu předmět podle zadaného jména, který byl vytvořen pomocí bloku tvorby předmětů.

Parametry: Name Jméno (ID) předmětu, který se má do batohu vložit.
Animation

animace
Provede animaci postavy.

Parametry: Play Přehraje zadanou animaci. Lze zadat buď číslo animace, nebo „bow“ a „salut“ Duration Doba vykonávaní animace. Při nule animaci přehraje jednou, jinak je údaj v sekundách.
AskForDirection

Info pro turisty
Dotaz na cestu k lokaci v konkrétním městě. Zobrazí dialog se seznamem míst a ukončí interakci.

Žádné parametry
Blacklist

Nastavení blacklistu
Zařazeni nebo odstranění hráče z blacklistu.

Parametry: Range Vyhledá strážné v zadaném rozsahu, pro které se blacklist nastaví WholeCity Používá blacklist celého města. Při Revert odstraňuje i z blacklistu všech stráží ve městě Revert Funguje jako opak a z blacklistu hráče odstraňuje Timeout Počet sekund, na jak dlouho má být hráč v blacklistu
Call

volání
Zavolá zadaný blok příkazů a pak se vrátí zpátky k volajícímu bloku.

Žádné parametry
CreateItem

vytvoř předmět
Vytvoří předmět podle zadaných parametrů v bloku tvorby předmětů.

Parametry: Name Jméno (ID) předmětu, který se má vytvořit. Location Pokud je definováno, předmět se přesune na danou lokaci na mapě podle vlastníka interakce. Zadává se jako x;y;z
CreateNPC

vytvoř NPC
Vytvoří NPC podle zadaných parametrů v bloku tvorby NPC.

Parametry: Name Jméno (ID) NPC, který se má vytvořit. Location Pokud je definováno, NPC se přesune na danou lokaci na mapě podle vlastníka interakce. Zadává se jako x;y;z. Pokud ne, vytvoří se na místě vlastníka interakce.
DeleteItem

smaž předmět
Smaže předmět podle zadaného jména, který byl vytvořen pomocí bloku tvorby předmětů.

Parametry: Name Jméno (ID) předmětu, který se má smazat.
DeleteNPC

smaž NPC
Smaže NPC podle zadaného jména, který byl vytvořen pomocí bloku tvorby NPC.

Parametry: Name Jméno (ID) NPC, který se má smazat.
Emote

emotuj
Příkaz pro emotování zadaného textu.

Žádné parametry
End

konec
Konec vykonávaní interakce.

Žádné parametry
Expire

vypršení času
Zadá čas vypršení na který se můžeme zeptat v příkazu Req.

Parametry: Name Jméno (ID) vypršení. Pomocí jména se na zadaný čas ptáme. Zadavaný čas je reálný čas. Days Počet dnů za který má vypršet čas. Hours Počet hodin za který má vypršet čas. Minutes Počet minut za který má vypršet čas.
Get

vezme
Vezme z batohu zadané itemy. Pozor! Nekontroluje a není žádná odezva, pokud dotyčný ony předměty u sebe nemá!!! Je lepší použít Req: GetItem

Parametry: Item Systémový název předmětu. Amount Množství, které se má odebrat.
Give

dát
Dá do batohu zadané itemy. V případě přetížení pustí na zem!

Parametry: Item Systémový název předmětu. Amount Množství, které se má dát.
GiveMoney

dát peníze
Dá do batohu zadanou sumu. V případě přetížení pustí na zem!

Parametry: Gold Počet zlaťáků k přidělení. Silver Počet stříbrňáků k přidělení.
Go

běž k
NPC půjde k zadanému cíli.

Parametry: Location Místo kam se má dojít. MaxRange Určuje maximální vzdálenost od home pozice, pak to NPC vzdá a jde zpátky. (0 znamená, že se parametr ignoruje)
Hide

skryj se
NPC se ukryje pomocí svého skillu Stealth.

Žádné parametry
Hunt

lov
Započne lov na dané NPC na daném území.

Parametry: Name Jméno (ID) lovu, podle kterého se na něj budeme odkazovat. Type Systémový typ NPC, který se má lovit. Location Lokace lovu - na jakém území bude zabití daného NPC platné. Formát je: Mapa(x,y,x2,y2) nebo jen Mapa. Count Počet lovených potvor.
HuntEnd

konec lovu
Ukončí zadaný lov - nic nevyhodnocuje, pouze ruší!

Parametry: Name Jméno (ID) lovu, který se má zrušit.
If

když
Podmínka.

Žádné parametry
Invisible

zneviditelnit
NPC se systémově zneviditelní. To znamená bez použití skillu.

Žádné parametry
Jump

skok
Skočí na zadaný blok příkazů.

Žádné parametry
Jump

znakový skok
Vykonávání interakce skočí na zadanou značku.

Parametry: ToLabel Název značky na kterou se má skočit.
Log

Zaloguj
Zadaná zpráva se zapíše do interakčního logu.

Žádné parametry
Message

pošli zprávu
Příkaz pro poslání zadaného textu jako normální zprávy - výpis do journalu.

Žádné parametry
Move

přesun
Přesune cíl na zadanou pozici. Bez efektu a okamzite.

Parametry: Location Lokace kam se má přesouvat. Map Mapa kam se má přesouvat.
Outlaw

padoušství
Provede změnu hodnoty padoušství v zadaném regionu.

Parametry: Zone Jméno regionu pro který se má padoušství měnit. Give Hodnota, která se k aktuální má přičíst. Take Hodnota, která se od aktuální má odečíst.
Req

požadavek
Požadavek, který se používá v rozhodovací struktůře. Nutné ručně upravit!

Žádné parametry
Run

utíkej k
NPC poběží k zadanému cíli.

Parametry: Location Místo kam se má dojít. MaxRange Určuje maximální vzdálenost od home pozice, pak to NPC vzdá a jde zpátky. (0 znamená, že se parametr ignoruje)
Say

Řekni
Příkaz pro vyřčení zadaného textu.

Žádné parametry
SellScrolls

prodej svitků
Vyvolá obchodní nabídku pro prodej výrobních svitků.

Žádné parametry
Set

nastavit tag
Nastavit tag nebo hodnotu. Lze použít mnohdy stejné hodnoty jako v Req. Zpusob zapisu: promenna = hodnota

Žádné parametry
SetStage

zápisek
Zapíše do úkolníčku požadovaný zápisek vytvořený pomocí bloku zápisků.

Parametry: Name Jméno bloku zápisku ze kterého se má vybírat. ID ID zápisku, který se má zapsat. Nula vymaže zápisek z úkolníčku. Mínusové hodnoty jsou považovány za splněné úkoly - lze opět přepsat přepsáním na kladnou hodnotu.
Show

dialog
Ukázat zadanou stránku dialogu.

Žádné parametry
Sound

zvuk
Přehraje zadaný zvuk.

Parametry: Play ID zvuku, který se má přehrát.
Trust

důvěryhodnost
Provede změnu hodnoty důvěryhodnosti v zadaném regionu.

Parametry: Zone Jméno regionu pro který se má důvěra měnit. Give Hodnota, která se k aktuální má přičíst. Take Hodnota, která se od aktuální má odečíst.
Turn

natoč k
Natoč daný Mobile k zadanému cíli.

Parametry: To K čemu se má otočit.
Unhide

ukaž se
NPC přestane používat skill Stealth.

Žádné parametry
VendorBuy

vendorův obchod
Zobrazí nabídku vendora, pokud jde o vendora.

Žádné parametry
Visible

zviditelnit
NPC se zviditelní, pokud bylo systémově neviditelné.

Žádné parametry
Wait

čekej
Zadaný mobile bude čekat daný čas.

Parametry: Time Čas v sekundách, jak dlouho má čekat, než bude pokračovat ve vykonávaní interakce. POZOR! Po tuto dobu nebude reagovat!!! TargetInRange Argument určuje, že NPC má čekat, dokud hráč není v zadaném dosahu. Argument Time pak určuje maximální čekací dobu.
Whitelist

Nastavení whitelistu
Zařazeni nebo odstranění hráče z whitelistu (ochrana od stráží).

Parametry: Range Vyhledá strážné v zadaném rozsahu, pro které se whitelist nastaví WholeCity Používá whitelist celého města. Při Revert odstraňuje i z whitelistu všech stráží ve městě Revert Funguje jako opak a z whitelistu hráče odstraňuje

skočit na Spouště | skočit na Příkazy | skočit na Výrazy

Základní informace o postavě
Name

textový
Jméno postavy. Nebere se v potaz představování postav a znalost jména někým jiným.

Žádné parametry

Možný vlastník výrazu: npc (this), hráč (target) <Text>Jmenuji se @this.Name@</Text>
Level

číselný
Současná dosažená úroveň postavy.

Žádné parametry

Možný vlastník výrazu: npc (this), hráč (target) <Req>Level = 1</Req>
Female

logický
Postava je ženského rodu.

Žádné parametry

Možný vlastník výrazu: npc (this), hráč (target) <Req>!IsFemale</Req>
Hunger

číselný
Nasyceni postavy. Čím vyšší, tím více je postava najedená.

Žádné parametry

Možný vlastník výrazu: npc (this), hráč (target) <Req>Hunger < 50</Req>
Str

číselný
Síla postavy

Žádné parametry

Možný vlastník výrazu: npc (this), hráč (target) <Req>Str > 60</Req>
Int

číselný
Inteligence postavy

Žádné parametry

Možný vlastník výrazu: npc (this), hráč (target) <Req>Int >= 30</Req>
Dex

číselný
Obratnost postavy

Žádné parametry

Možný vlastník výrazu: npc (this), hráč (target) <Req>Dex > 40</Req>
Hits

číselný
Současný počet životů postavy.

Žádné parametry

Možný vlastník výrazu: npc (this), hráč (target)
Je možné změnit hodnotu výrazu. <Set>this.Hits = 200</Set>
HitsMax

číselný
Maximální počet životů postavy

Žádné parametry

Možný vlastník výrazu: npc (this), hráč (target) <Req>HitsMax >= 200</Req>
Mana

číselný
Současná velikost many

Žádné parametry

Možný vlastník výrazu: npc (this), hráč (target)
Je možné změnit hodnotu výrazu. <Set>this.Mana = this.ManaMax</Set>
ManaMax

číselný
Maximální velikost many

Žádné parametry

Možný vlastník výrazu: npc (this), hráč (target) <Req>ManaMax < 60</Req>
Stam

číselný
Současná velikost staminy

Žádné parametry

Možný vlastník výrazu: npc (this), hráč (target)
Je možné změnit hodnotu výrazu. <Req>Stam < 20</Req>
StamMax

číselný
Maximální velikost staminy

Žádné parametry

Možný vlastník výrazu: npc (this), hráč (target) <Req>StamMax > 100</Req>
BodyValue

číselný
Číselná podoba grafické podoby postavy.

Žádné parametry

Možný vlastník výrazu: npc (this), hráč (target) <Req>BodyValue = 400</Req>
IsHumanoid

logický
Postava má humanoidní tělo.

Žádné parametry

Možný vlastník výrazu: npc (this), hráč (target) <Req>IsHumanoid</Req>
IsDead

logický
Postava je mrtvá.

Žádné parametry

Možný vlastník výrazu: npc (this), hráč (target) <Req>!IsDead</Req>
Skill

číselný
Současná hodnota zadaného skillu. Použijte systémové (anglické) názvy skillů.Přejít na seznam skillů

Žádné parametry

Možný vlastník výrazu: npc (this), hráč (target) <Req>Anatomy >= 40</Req>
IsPlayer

logický
Postava je hráč (stupeň Player pouze)

Žádné parametry

Možný vlastník výrazu: npc (this), hráč (target) <Req>IsPlayer</Req>
IsGM

logický
Postava je GM (stupeň GameMaster a výše)

Žádné parametry

Možný vlastník výrazu: npc (this), hráč (target) <Req>!IsGM</Req>
AccessLevel

textový
Velikost oprávnění postavy

Žádné parametry

Možný vlastník výrazu: npc (this), hráč (target)
Možné výsledné hodnoty: Player (hráč), Counselor (kancléř), GameMaster, Administrator <Req>AccessLevel = „Administrator“</Req>

skočit na Spouště | skočit na Příkazy | skočit na Výrazy

Povolání, rasa a guildy
Race

textový
Rasa postavy

Žádné parametry

Možný vlastník výrazu: npc (this), hráč (target)
Možné výsledné hodnoty: Special (bez rasy), Human (člověk), Elf, Drow, Dwarf (trpaslík), Gnom, Ogre (ork), Hobit <Req>Race = „Dwarf“</Req>
Profession

textový
Povolání postavy

Žádné parametry

Možný vlastník výrazu: npc (this), hráč (target)
Možné výsledné hodnoty: Nobody (bez povolání), Warior (válečník), Ranger (hraničář), Mage (mág), Priest (kněz), Alchemist (alchymista), Rogue (zloděj), Craftsman (řemeslník), Blacksmith (kovář), Farmer (farmář), Bard (bard), CorellonPriest (kněz Corellona), HelmPriest (kněz Helma), GruumshPriest (kněz Gruumshe), JondalaPriest (kněz Jondaly), MoradinPriest (kněz Moradina), LlothPriest (kněz Lloth) <Req>Profession != „GruumshPriest“</Req>
InGuild

logický
Postava je v libovolné guildě. Bez ohledu na množství a druh guildy.

Žádné parametry

Možný vlastník výrazu: vždy hráč (target) <Req>!InGuild</Req>
IsCraft

logický
Postava je řemeslník, kovář, farmář nebo alchymista.

Žádné parametry

Možný vlastník výrazu: vždy hráč (target) <Req>IsCraft</Req>
IsPriest

logický
Postava je kněz bez ohlednou na zvoleného boha. Pro přesnější určení použijte Profession nebo Faith.

Žádné parametry

Možný vlastník výrazu: vždy hráč (target) <Req>!IsPriest</Req>
IsAdventurer

logický
Indikuje dobrodružného hráče (momentálně ten kdo má zapnutý PvP flag).

Žádné parametry

Možný vlastník výrazu: vždy hráč (target) <Req>IsAdventurer</Req>
Alignment

textový
Indikátor zvoleného přesvědčení.

Žádné parametry

Možný vlastník výrazu: npc (this), hráč (target)
Možné výsledné hodnoty: NeutralGood (dobro), TrueNeutral (neutrál), NeutralEvil (zlo) <Req>Alignment = „NeutralGood“</Req>
Faith

textový
Zvolená víra postavy. Pokud nemá žádnou zvolenou nebo je ateista, je vrácena prázdná hodnota.

Žádné parametry

Možný vlastník výrazu: npc (this), hráč (target)
Možné výsledné hodnoty: Helm, Corellon Larethian, Lloth, Moradin, Jondala, Gruumsh <Req>Alignment = „Lloth“</Req>
IsPartyPresent

logický
Zjišťuje, jestli je v požadovaném okolí potřebný počet členů party hráče.

Parametry: 1. Maximální vzdálost (výchozí hodnota: 10) číselný 2. Požadované množství členů party (výchozí hodnota: 2) číselný
Možný vlastník výrazu: vždy hráč (target) <Req>IsPartyPresent(5,3)</Req>

skočit na Spouště | skočit na Příkazy | skočit na Výrazy

Perky
IsLearningPerk

logický
Hráč se právě učí perk. Kontroluje se rovněž, jestli je současné NPC učitelem perku.

Žádné parametry

Možný vlastník výrazu: vždy hráč (target) <Req>IsLearningPerk</Req>
LearningPerkName

textový
Systémový název perku, který se hráč právě učí. Neověřuje učitele.

Žádné parametry

Možný vlastník výrazu: vždy hráč (target) <Req>LearningPerkName != „“</Req>
Perk

číselný
Vrací úroveň Perku, který se postava již naučila.Přejít na seznam perků

Žádné parametry

Možný vlastník výrazu: npc (this), hráč (target) <Req>this.UseLightArmor >= 2</Req>

skočit na Spouště | skočit na Příkazy | skočit na Výrazy

Reputace
trust

číselný
Důvěryhodnost hráče v zadané zóně.

Parametry: 1. Zóna reputace (obvykle název města) textový povinný
Možný vlastník výrazu: vždy hráč (target) <Req>Trust(„Ishar“) > 50</Req>
outlaw

číselný
Padoušství hráče v zadané zóně.

Parametry: 1. Zóna reputace (obvykle název města) textový povinný
Možný vlastník výrazu: vždy hráč (target) <Req>Outlaw(„Eldamar“) >= 70</Req>

skočit na Spouště | skočit na Příkazy | skočit na Výrazy

Questy
Stage

číselný
Naposledy nastavené ID pro zadanou Stage.

Parametry: 1. Název stage textový povinný
Možný vlastník výrazu: vždy hráč (target) <Req>Stage(„úkol“) > 1</Req>
Stage

logický
Ověřuje rovnost Stage proti zadanému ID

Parametry: 1. Název stage textový povinný 2. Ověřované ID textový
Možný vlastník výrazu: vždy hráč (target) <Req>Stage(„úkol“,1)</Req>
IsInStageTime

logický
Kontroluje čas poslední nastavené Stage. Vhodné pro hlídání, jestli hráč splnil úkol v časovém limitu. Počítá se skutečným časem, nikoliv herním.

Parametry: 1. Název stage textový povinný 2. Počet sekund číselný povinný 3. Počet minut číselný 4. Počet hodin číselný 5. Počet dnů číselný
Možný vlastník výrazu: vždy hráč (target) <Req>IsInStageTime(„úkol ze včerejška“,0,0,0,1)</Req>
IsExpired

logický
Vypršel už měřený čas ?

Parametry: 1. Název časovače textový povinný
Možný vlastník výrazu: npc (this), hráč (target) <Set>this.IsExpired(„městský trubač“)</Set>
Tag

textový
Nastavení tagu na postavě. Pro zrušení tagu použijte příkaz Unset. Vhodné pro testování textových hodnot.

Parametry: 1. Název tagu (globální) textový povinný
Možný vlastník výrazu: npc (this), hráč (target)
Je možné změnit hodnotu výrazu. <Set>Tag(„poslední návštěvník“) = Name</Set>
NumericTag

číselný
Nastavení tagu na postavě. Pro zrušení tagu použijte příkaz Unset. Vhodné pro testování číselných hodnot.

Parametry: 1. Název tagu (globální) textový povinný
Možný vlastník výrazu: npc (this), hráč (target)
Je možné změnit hodnotu výrazu. <Req>NumericTag(„mám dřevo“) >= 30</Req>
LogicTag

logický
Nastavení tagu na postavě. Pro zrušení tagu použijte příkaz Unset. Vhodné pro testování logických hodnot, kdy se jako úspěch bere hodnota 1, Ano, Yes nebo True.

Parametry: 1. Název tagu (globální) textový povinný
Možný vlastník výrazu: npc (this), hráč (target)
Je možné změnit hodnotu výrazu. <Set>LogicTag(„spím“) = true</Set>
PartyTag

textový
Nastavení tagu na postavě a členech party. Vhodné pro testování textových hodnot.

Parametry: 1. Název tagu (globální) textový povinný 2. Maximální vzdálenost členů party (výchozí hodnota: 10) číselný 3. Požadovaný počet členů party (výchozí hodnota: 2) číselný
Možný vlastník výrazu: npc (this), hráč (target)
Je možné změnit hodnotu výrazu. <Set>PartyTag(„hádanka“, 10, 5) = „Co je to ?“</Set>
PartyNumericTag

číselný
Nastavení tagu na postavě a členech party. Vhodné pro testování číselných hodnot.

Parametry: 1. Název tagu (globální) textový povinný 2. Maximální vzdálenost členů party (výchozí hodnota: 10) číselný 3. Požadovaný počet členů party (výchozí hodnota: 2) číselný
Možný vlastník výrazu: npc (this), hráč (target)
Je možné změnit hodnotu výrazu. <Req>PartyNumericTag(„má klíčů“, 5) >= 2</Req>
PartyLogicTag

logický
Nastavení tagu na postavě a členech party. Vhodné pro testování logických hodnot, kdy se jako úspěch bere hodnota 1, Ano, Yes nebo True.

Parametry: 1. Název tagu (globální) textový povinný 2. Maximální vzdálenost členů party (výchozí hodnota: 10) číselný 3. Požadovaný počet členů party (výchozí hodnota: 2) číselný
Možný vlastník výrazu: npc (this), hráč (target)
Je možné změnit hodnotu výrazu. <Req>PartyLogicTag(„byli tady“, 10, 3)</Req>
Hunt

číselný
Množství aktuálně ulovených potvor z lovu. Pro ověření dokončení lovu použijte výraz IsHuntDone.

Parametry: 1. Název lovu textový povinný
Možný vlastník výrazu: vždy hráč (target) <Req>Hunt(„medvědi“) > 5</Req>
IsHuntDone

logický
Je lov dokončený ?

Parametry: 1. Název lovu textový povinný
Možný vlastník výrazu: vždy hráč (target) <Req>!IsHuntDone(„vlci“)</Req>

skočit na Spouště | skočit na Příkazy | skočit na Výrazy

Předměty
HasItem

logický
Prohledá batoh postavy pro zadaný počet předmětů.

Parametry: 1. Název předmětu (systémový) textový povinný 2. Požadované množství (výchozí hodnota: 1) číselný 3. Jméno předmětu obsahuje tento text textový
Možný vlastník výrazu: npc (this), hráč (target) <Req>HasItem(„Apple“,5,„otrávené“)</Req>
GetItem

logický
Prohledá batoh postavy pro zadaný počet předmětů a pokud je požadované množství nalezeno, tak ho sebere.

Parametry: 1. Název předmětu (systémový) textový povinný 2. Požadované množství (výchozí hodnota: 1) číselný 3. Jméno předmětu obsahuje tento text textový
Možný vlastník výrazu: npc (this), hráč (target) <Req>GetItem(„Bread“,3)</Req>
HasMoney

logický
Zkontroluje, jestli postava má zadané množství peněz.

Parametry: 1. Počet stříbrných číselný povinný
Možný vlastník výrazu: npc (this), hráč (target) <Req>HasMoney(200)</Req>
GetMoney

logický
Zkontroluje, jestli postava má zadané množství peněz a pokud ano, tak je sebere.

Parametry: 1. Počet stříbrných číselný povinný
Možný vlastník výrazu: npc (this), hráč (target) <Req>GetMoney(200)</Req>

skočit na Spouště | skočit na Příkazy | skočit na Výrazy

Pomocné výrazy
Random

číselný
Náhodný výběr z určité množiny čísel. Pokud je použit pouze jeden parametr, tak zadané číslo určuje maximální číslo z výběru.

Parametry: 1. Minimální číslo (výchozí hodnota: 0) číselný 2. Minimální číslo (výchozí hodnota: 100) číselný
Možný vlastník výrazu: žádný <Set>NumericTag(„hodil jsem kostkou“) = Random(1,6)</Set>
RandomText

textový
Náhodný výběr textu. Množství parametrů nemá horní hranici, pouze každý další parametr přidá text do seznamu, ze kterého se náhodně vybírá.

Parametry: 1. První text textový povinný 2. Druhý text textový povinný 3. Další texty textový
Možný vlastník výrazu: žádný <Set>NumericTag(„hodil jsem kostkou“) = Random(1,6)</Set>
Text

textový
Převede hodnotu výrazu na řetězec pro zobrazení v textu.

Parametry: 1. Výraz pro převod neznámý povinný
Možný vlastník výrazu: žádný <Text>V Isharu máš důvěryhodnost @Text(Trust(„Ishar“))@</Text>
IfString

textový
Vybere druhý parametr, pokud je hodnota prvního logického parametru True, jinak je vybrán třetí parametr.

Parametry: 1. Kontrolovaná hodnota logický povinný 2. Hodnota pro True textový povinný 3. Hodnota pro False textový povinný
Možný vlastník výrazu: žádný <Text>Vítej @IfString(IsCraft, „řemeslníku“, „člověče“)@</Text>

skočit na Spouště | skočit na Příkazy | skočit na Výrazy

Dynamicky vytvářené objekty
ObjectItem

logický
Výraz pro kontrolu dynamicky vytvořené předměty, zda jsou přítomny v batohu

Parametry: 1. Název předmětu textový povinný 2. Kontrola existence předmětu v batohu (výchozí hodnota: inpack) textový 3. Určuje, že se má hledat v batohu hráče (výchozí hodnota: target) textový
Možný vlastník výrazu: npc (this), hráč (target) <Req>ObjectItem(„Modrá obálka“,„inpack“)</Req>
ObjectItem

neznámý
Výraz pro zjištění hodnoty vlasnosti dynamicky vytvořeného předmětu. Typ vrácené hodnoty se liší podle typu vlastnosti.

Parametry: 1. Název předmětu textový povinný 2. Hledání hodnoty vlasnosti ze 3. parametru (výchozí hodnota: props) textový povinný 3. Nazev hledané vlasnosti předmětu (výchozí hodnota: name) textový
Možný vlastník výrazu: npc (this), hráč (target)
Je možné změnit hodnotu výrazu. <Req>ObjectItem(„Modrá obálka“,„props“,„hue“) > 0</Req>
ObjectMobile

neznámý
Výraz pro zjištění hodnoty vlasnosti dynamicky vytvořené postavy. Typ vrácené hodnoty se liší podle typu vlastnosti.

Parametry: 1. Název předmětu textový povinný 2. Hledání hodnoty vlasnosti ze 3. parametru (výchozí hodnota: props) textový povinný 3. Nazev hledané vlasnosti předmětu (výchozí hodnota: name) textový
Možný vlastník výrazu: npc (this), hráč (target)
Je možné změnit hodnotu výrazu. <Req>ObjectMobile(„Velký zloun“,„props“,„hits“) > 0</Req>

skočit na Spouště | skočit na Příkazy | skočit na Výrazy