Parametry tučným textem jsou povinné!!!

U parametrů podtrženým textem nebylo zjištěno zda jsou nebo nejsou povinné.

AcceptGuildMember

AcceptGuildMember Přijmout kandidáta za člena guildy
Guild Jméno guildy do které bude člen přijat Default = „“
???

AddExperience

AddExperience Přidání zkušeností (v záporných číslech ubrání zkušeností)
Type Typ přidávaných zkušeností (stačí zadat počáteční písmeno)
Možnosti:
Main - Hlavní skill postavy
Craft - Řemeslné
War - Válečné
Default = „“
Amount Počet expů Default = „“
NoMessage Zobrazit zprávu o přidaných zkušenostech
True - Zobrazit
False - Nezobrazovat
Default=„False“
FreshSystem ???
True - ???
False - ???
Default = „False“
<AddExperience Type="M" Amount="100" NoMessage="True"/>

AddInteraction

AddInteraction Přidá NPC spoušť zvolené interakce. Platí na NPC vytvořené pomocí bloku tvorby NPC
Name Jméno (ID) NPC, na které se má interakce přidat Default = „“
Interaction Jméno interakce ze které se bude vybírat spoušť Default = „“
Trigger Jméno spouště (triggeru), která se má NPC přidat Default = „“
<AddInteraction Name="Ork_Cil" Interaction="Cesta_k_osviceni" Trigger="Doubleclick_Cil"/>

AddToBackPack

AddToBackPack Předá do batohu předmět podle zadaného jména, který byl vytvořen pomocí bloku tvorby předmětů
Name Jméno (ID) předmětu, který se má do batohu vložit Default = „“
<AddToBackPack Name="dopis1"/>

After

After Blok příkazů spuštěný po určité akci v Dialozích
<Text>Jste blázen.</Text>
<After>
 <Say>Možná jsem, ale ten drak tam je!</Say>
 <Emote>Zašklebil se</Emote>
 <End/>
</After>

Animation

Animation Provede animaci postavy
Play Přehraje zadanou animaci. Lze zadat buď číslo animace, nebo „bow“ a „salut“ Default = „“
Duration Doba vykonávaní animace. Při nule animaci přehraje jednou, jinak je údaj v sekundách Default = 0
<Animation Play="17" Duration="1"/>

AskForDirection

AskForDirection Dotaz na cestu k lokaci v konkrétním městě. Zobrazí dialog se seznamem míst a ukončí interakci
<AskForDirection/>

Attack

Attack Zaútočí na hráče nebo NPC
Berserk Použít Berserk AI ?
True - Ano
False - Ne
Default = „False“
MaxRange Maximální vzdálenost na jakou bude útočit Default = 0
<Attack Target="target" MaxRange="30"/>

Before

Before Blok příkazů spuštěný před určitou akcí v Dialozích
<Before>
 <Set>NumericTag("vypocetni") = NumericTag(target.Name)/2</Set>
</Before>

Blacklist

Blacklist Zařazeni nebo odstranění hráče z blacklistu
Range Vyhledá strážné v zadaném rozsahu, pro které se blacklist nastaví Default = „10“
WholeCity Používá blacklist celého města. Při Revert odstraňuje i z blacklistu všech stráží ve městě
True - Ano
False - Ne
Default = „False“
Revert Funguje jako opak a z blacklistu hráče odstraňuje
True - Ano
False - Ne
Default = „False“
Timeout Počet sekund, na jak dlouho má být hráč v blacklistu Default = 0
<Blacklist Target="Target" Range="5"/>

Call

Call Zavolá zadaný blok příkazů a pak se vrátí zpátky k volajícímu bloku
Recur Vrátí, jestli se jump blok nemá testovat na rekurzi, protože je rekurzivní úmyslně
True - Ano
False - Ne
Default = „False“
<Say>Odskočíme si do jiného bloku</Say>
<Call Block="cesta_knihovna_cesta"/>
<Say>A jsme zase zpět</Say>

Cast

Cast Seslání kouzla, nebo modlitby
Spell Systémový název třídy kouzla, můžete jej zjistit např. v souboru Spells.xml, Prayer.xml, nebo ve skriptech Default = „“
Affect Na koho kouzlo působí Default = „“
Formula Standardně formule kouzla. U modliteb je záhodno text psát Default = „“
<Cast Spell="LightSpell" Affect="target"/>

CreateItem

CreateItem Vytvoří předmět podle zadaných parametrů v bloku tvorby předmětů
Name Jméno (ID) předmětu, který se má vytvořit Default = „“
Location Pokud je definováno, předmět se přesune na danou lokaci na mapě podle vlastníka interakce. Zadává se jako x;y;z Default = „0;0;0“
<CreateItem Target="target" Name="dopis1"/>
<CreateItem Target="target" Name="klic" Location="1239;974;0"/>

CreateNPC

CreateNPC Vytvoří NPC podle zadaných parametrů v bloku tvorby NPC
Name Jméno (ID) NPC, který se má vytvořit Default = „“
Location Pokud je definováno, NPC se přesune na danou lokaci na mapě podle vlastníka interakce. Zadává se jako x;y;z. Pokud ne, vytvoří se na místě vlastníka interakce
<CreateNPC Name="kostra1"/>
<CreateNPC Name="pes1" Location="6055;3000;0"/>

DeleteItem

DeleteItem Smaže předmět podle zadaného jména, který byl vytvořen pomocí bloku tvorby předmětů
Name Jméno (ID) předmětu, který se má smazat Default = „“
<DeleteItem Target="target" Name="dopis1"/>

DeleteNPC

DeleteNPC Smaže NPC podle zadaného jména, který byl vytvořen pomocí bloku tvorby NPC
Name Jméno (ID) NPC, který se má smazat Default = „“
<DeleteNPC Name="kostra1"/>

Direction

Direction Natočí postavu do určitého směru
Location Směr do kterého se má natočit
Možnosti: North, Right, East, Down, South, Left, West, Up
Default = „“
<Direction Location="North"/>

Eat

Eat Sní jídlo
Food Typ jídla, které se má sníst (systémové jméno) Default = „“
Quality Kvalita jídla Default = „Average“
<Eat Target="target" Food="VegetableSoup" Quality="Poor"/>

Equip

Equip Pokusí se nasadit si předmět z batohu
???

Emote

Emote Příkaz pro emotování zadaného textu
<Emote>zazubil se a mávl rukou</Emote>
<Emote Target="target">bouchl##a# pěstí do stromu</Emote>

End

End Konec vykonávaní interakce
<End/>

Expire

Expire Zadá čas vypršení na který se můžeme zeptat v příkazu <Req>IsExpired</Req>
Name Jméno (ID) vypršení. Pomocí jména se na zadaný čas ptáme. Zadávaný čas je reálný čas Default = „“
Days Počet dnů za který má vypršet čas Default = 0
Hours Počet hodin za který má vypršet čas Default = 0
Minutes Počet minut za který má vypršet čas Default = 0
Cancel Pokud chcete počítadlo času zrušit, při testu na IsExpired se tedy bude tvářit jako nespuětěný
True - Zrušit
False - Nerušit
Default = „False“
<Expire Target="this" Name="prodleva" Minutes="12"/>
<Req>this.IsExpired("prodleva")</Req>

Get

Get Cíli bude sebrán předmět nebo předměty - používat pouze, pokud jsem si jisti, že je má. Jinak je lepší použít <Req>GetItem</Req>
Item Item, který se má sebrat Default = „“
Amount Počet Default = 1
Quality Minimální kvalita Default = Poor (možné hodnoty: Poor, BelowAverage, Average, Good, Excelent, MasterPiece
<Get Item="SilverCoin" Amount="30"/>
<Req>GetItem("SilverCoin",30)</Req>

Pokud je na NPC Tag se jménem GetItemDamagedMessage (pro výraz GetItem) a hráč má potencíálně ony předměty, ale jsou poškozené, neúplné či zničené, tak NPC řekne automaticky hlášku z daného Tagu. Pokud NPC Tag nemá, tak řekne defaultní hlášku „Poškozené a neúplné věci neberu!“.

Give

Give Cíl dostane předmět(y)
Item Item, který se má dát Default = „“
Amount Počet Default = 1
Quality Kvalita Default = „“
<Give Item="Rope" Amount="1" Quality="Poor"/>

GiveMoney

GiveMoney Dá do batohu zadanou sumu. V případě přetížení pustí na zem
Gold Počet zlaťáků k přidělení Default = 0
Silver Počet stříbrňáků k přidělení Default = 0
<GiveMoney Silver="100"/>
<GiveMoney Gold="1" Silver="684"/>

Go

Go NPC půjde k zadanému cíli
Location Místo kam se má dojít Default = „“
MaxRange Určuje maximální vzdálenost od home pozice, pak to NPC vzdá a jde zpátky. (0 znamená, že se parametr ignoruje) Default = 0
<Go To="target"/>
<Go Location="(1948,1675,0)"/>
<Go Location="(1948,1675,0)" MaxRange="5"/>

Hide

Hide NPC se ukryje pomocí svého skillu Stealth
<Hide/>

Hunt

Hunt Inicializace FragHunt systému (registrování počtu zabití dle konkrétních podmínek)
Name Jméno (ID) lovu, podle kterého se na něj budeme odkazovat Default = „“
Type Systémový typ NPC, který se má lovit Default = „“
Location Lokace lovu na jakém území bude zabití daného NPC platné. Formát je: Mapa(x,y,x2,y2) nebo jen Mapa nebo Mapa(Region) Default = „“
Count Počet lovených potvor Default = 22000
<Hunt Name="pes" Type="WarDog" Location="Manawydan(1505, 1800, 1591, 1841)"/>
<Hunt Name="pes" Type="WarDog" Location=""Manawydan(Ishar)"/>

HuntEnd

HuntEnd Ukončí zadaný lov - nic nevyhodnocuje, pouze ruší!
Name Jméno (ID) lovu, který se má zrušit Default = „“
<HuntEnd Name="pes"/>

If

If Podmínka. Musí být vždy ukončena pomocí </If>
<if>
 <Req>target.NumericTag( "TestVymeny" ) = 0</Req>
 <End />
</if>

Invisible

Invisible NPC se systémově zneviditelní. To znamená bez použití skillu
Single Zneviditelnit NPC pouze hráči, který s ním komunikuje ?
True - Ano
False - Ne
Default = „False“
<Invisible/>

Jump

Jump Skočí na zadaný blok příkazů
Recur Vrátí, jestli se jump blok nemá testovat na rekurzi, protože je rekurzivní úmyslně
True - Ano
False - Ne
Default = „False“
<Say>Odskočíme si do jiného bloku</Say>
<Jump Block="konec"/>

Log

Log Zadaná zpráva se zapíše do interakčního logu
<Log>Galeje [@target.Name@]: Hráč @target.Name@ přijal první poleno na galejích</Log>

Message

Message Příkaz pro poslání zadaného textu jako normální zprávy - výpis do journalu
<Message>Bylo vám přidáno: 200 zkušeností</Message>

Move

Move Přesune cíl na zadanou pozici. Bez efektu (a petů), okamžitě
<Move x="5909" y="3179" z="0" DisablePets="False"/>

Objective

Objective Úkol definující se v <Stage>
ID Číslo úkolu Default = „“
<Stage Name="Prubeh" Title="Orkova cesta za poznáním">
 <Objective ID="-1">Starý ork má docela sílu, radši ho nechám na pokoji...</Objective>
 <Objective ID="-2">Řekl jsem starému orkovi, že už se dál nebudu zabývat orkem z jeskyně.</Objective> 
 <Objective ID="1">Starý ork Brugagh pro mě má práci. Asi se za ním stavím.</Objective>
 <Objective ID="2">Co nejdřív musím vyrazit na cestu a najít nějakého orka z jeskyně, prý je na cestě za poznáním, musím zjistit co se to děje.</Objective>
 <Objective ID="3">Ork z jeskyně sešel z Gruumshovi cesty a dal se na cestu démonů! Musím to říct starému orkovi.</Objective>
</Stage>

Outlaw

Outlaw Provede změnu hodnoty padoušství v zadaném regionu
Zone Jméno regionu pro který se má padoušství měnit Default = „“
Give Hodnota, která se k aktuální má přičíst Default = „“
Take Hodnota, která se od aktuální má odečíst Default = „“
<Outlaw Zone="Ishar" Give="20"/>
<Outlaw Zone="Ishar" Take="20"/>

PerkTeach

PerkTeach Výuka konkrétních perků
Name Systémové jméno perku Default = „“
MaxLevel Zvýší hodnotu perku na určitý level. Pokud je hodnota -1, zvýší se perk o 1 Default = „-1“
???

Req

Req Požadavek, který se používá v rozhodovací struktůře
<Req>Magery >= 50</Req>
 <Say>Vítejte u nás, #pane#paní#!</Say>

ResetStageTime

ResetStageTime ???
Name Jméno bloku zápisku Default = „“
???

Run

Run NPC poběží k zadanému cíli
Location Místo kam se má dojít Default = „“
MaxRange Určuje maximální vzdálenost od home pozice, pak to NPC vzdá a jde zpátky. (0 znamená, že se parametr ignoruje) Default = 0
<Run Location="target"/>
<Run Location="3109,3637,4"/>

Say

Say Příkaz pro vyřčení zadaného textu
<Say>Vítejte u nás, #pane#paní#</Say>
<Say Target="target">Toto vysloví hráč/cíl.</Say>

SellScrolls

SellScrolls Vyvolá obchodní nabídku pro prodej výrobních svitků
<SellScrolls/>

Set

Set Nastavit tag nebo hodnotu. Lze použít mnohdy stejné hodnoty jako v Req. Zpusob zapisu: promenna = hodnota
<Set>target.NumericTag("nehehe") = 1</Set>
<Set>this.Hits = this.Hits + 50</Set>
<Set>NumericTag("kouzlooka") = random(1,6)</Set>

SetHome

SetHome Nastaví NPC Home pozici na místo na kterém právě stojí
<SetHome/>

SetLight

SetLight Nastaví lightlevel postavě
Level O kolik se má změnit světlo proti globálnímu Default=0
<SetLight Level="-13"/>

SetStage

SetStage Zapíše do úkolníčku požadovaný zápisek vytvořený pomocí bloku zápisků
Name Jméno bloku zápisku ze kterého se má vybírat Default = „“
ID ID zápisku, který se má zapsat. Nula vymaže zápisek z úkolníčku. Mínusové hodnoty jsou považovány za splněné úkoly - lze opět přepsat přepsáním na kladnou hodnotu Default = „“
ResetTime ???
True - Ano
False - Ne
Default = „False“
NoMessage Zobrazit zprávu o změně
True - Zobrazit
False - Nezobrazovat
Default=„False“
<SetStage Name="Prubeh" ID="-1"/>

Show

Show Ukáže zadaný dialog
<Show Dialog="Pozdraveni_Z_Dialogu"/>

Sound

Sound NPC poběží k zadanému cíli
Play ID zvuku, který se má přehrát Default = „“
<Sound Play="316"/>

Stage

Stage Vytvoří seznam úkolů pro použití v úkolníčku
Name Jméno bloku zápisku. Pokud není definováno Title, slouží i jako název questů Default = „“
Title Jméno questu Default = „“
Hidden Tím říkate, že se stage nebude hráči nijak ukazovat i přesto, že ji máte nadefinovanou
True - Skrytá
False - Zobrazí se
Default = „False“
<Stage Name="zadano" Title="Krysař v Cyproně">

Trust

Trust Provede změnu hodnoty důvěryhodnosti v zadaném regionu
Zone Jméno regionu pro který se má důvěra měnit Default = „“
Give Hodnota, která se k aktuální má přičíst Default = „“
Take Hodnota, která se od aktuální má odečíst Default = „“
<Trust Zone="Ishar" Give="5"/>

Turn

Turn Natoč daný Mobile k zadanému cíli
To K čemu se má otočit Default = „“
<Turn To="target"/>

UnEquip

UnEquip Pokusí si sundat výbavu
<UnEquip Target="Target" Item="Torch"/>

UnHide

UnHide NPC přestane používat skill Stealth
<UnHide/>

Unset

Unset Zrušení tagu
<Unset>target.NumericTag("nehehe")</UnSet>
<UnSet>Tag("kouzlooka")</Unset>

UseEquipment

UseEquipment Použít vybavení, které má cíl na sobě (nebo v ruce) - doubleclick
???

UseStorageItem

UseStorageItem Použít předmět v batohu, nebo v opasku - doubleclick
???

UseWorldObject

UseWorldObject Slouží pro vynucení dvojkliku na předmět daným NPC. Mějte však na paměti, že je nutné dodržet stejná pravidla jako u hráče
Location Místo na kterém se Item nachází Default = „“
Item Systémové jméno itemu. Pokud jde o dveře spojené s jinýma, musí se to řešit přes ItemPropertyChanger Default = „“
Mobile Systémové jméno NPC. Default = „“
Při použití použijte buď jenom Item a nebo jenom Mobile
<UseWorldObject Location="1112,2110" Item="GenericHouseDoor"/>

VendorBuy

VendorBuy Zobrazí nabídku vendora, pokud jde o vendora
<VendorBuy/>

Visible

Visible NPC se zviditelní, pokud bylo systémově neviditelné
Single Zviditelnit NPC pouze hráči, který s ním komunikuje ?
True - Ano
False - Ne
Default = „False“
<Visible/>

Wait

Wait Zadaný mobile bude čekat daný čas
Time Čas v sekundách, jak dlouho má čekat, než bude pokračovat ve vykonávaní interakce. POZOR! Po tuto dobu nebude reagovat!!! Default = „“
TargetInRange Argument určuje, že NPC má čekat, dokud hráč není v zadaném dosahu. Argument Time pak určuje maximální čekací dobu Default = -1
JumpBlock Určuje ID Command bloku provedeného po doběhnutí stanoveného času. Klíčové zde je, že takto nedochází k blokování probíhající interakce Default = „“
<Wait Time="10"/>

<Procedure ID="xxx">
 <Trigger WaitOn="Doubleclick" />
 <Wait Time="10" JumpBlock="hotovo" />
 <Say>čekám</Say>
</Procedure>
<Command ID="hotovo">
 <Say>dočkal jsem se</Say>
</Command>

WhiteList

WhiteList Zařazeni nebo odstranění hráče z whitelistu (ochrana od stráží)
Range Vyhledá strážné v zadaném rozsahu, pro které se whitelist nastaví Default = 10
WholeCity Používá whitelist celého města. Při Revert odstraňuje i z whitelistu všech stráží ve městě Default = „False“
Revert Funguje jako opak a z whitelistu hráče odstraňuje Default = „False“
<WhiteList Target="target" Range="5"/>