Smrt ve světě Manawydan se řídí svými vlastními zákony, které se velmi liší od zákonů reálných, proto neprovádějte srovnání. Základní myšlenkou tohoto systému je snížit počet úmrtí, protože smrt postavy je vážná věc.

Životní síla

Lze si ji představit jako druh „paliva“, který Duše potřebuje aby mohla existovat ve hmotném Těle. Životní síla se neváže na Duši, ale na Tělo, neboť duše jako energie nemá možnost jak přenášet jiný typ energie (rozuměno přenášet u sebe). Životní síla nejsou životy (HP) postavy!

Při vstupu Duše do Těla vzniká mezi nimi určitý druh pouta, který umožňuje Duši mít neustálý přehled o tom, kde se Tělo nachází, případně co se s ním děje. Díky tomuto poutu se rovněž může kdykoliv přenést ke svému Tělu.

Každé tělo má definované maximální množství Životní síly, které je schopno pojmout a udržet. Toto maximální množství se nijak nemění. Všechna hráčská těla mají maximum nastaveno na hodnotu 100.

Tělo bez duše působí pouze jako schránka na udržení Životní síly, kterou ale čerpá pro vlastní udržovací proces rychlostí 1 bod za 1 hodinu.

Pobyt v těle

Jak již bylo řečeno, pro přebývání v Těle potřebuje Duše dostatek Životní síly. Nezávisle na činnosti, která je s tělem vykonávána, klesá Životní sila s časem, konkretně 1 bod síly za 10 deset minut života. S plnou životní sílou by jste měli hrát zhruba 16 hodin, pokud ji neztratíte ještě jinak.

Regenerace životní síly

Tělo dokáže Životní sílu vytvářet, ale potřebuje k tomu Duši a klid. Při spánku postavy dochází k postupnému dobíjení Životní síly rychlostí 1 bod za 5 sekund. Pokud je postava odhlášená (odlogovaná) dochází k samovolnému doplňování rychlostí 1 bod za 10 minut (tzn. jak dlouho jsem odlogovaný, tak dlouho pak můžu hrát).

Samovolné opuštění těla

Každé tělo má určenou minimální hranici Životní síly, kterou potřebuje pro udržení Duše. Pokud Životní síla poklesne na tuto hranici včetně, Tělo odmítne duši opět přijmout zpět

Hráčské tělo má minimální hranici nastavenou na 6 bodů Životní síly. Znamená to že nedokážete vstoupit do těla které má 6 a méně bodů.

Omráčení

Při každém k omráčení postavy dojde ke snížení životní síly o 8 bodů. V případě, že životní energie je 18 bodů a méně bodů nedojde k omráčení, ale ihned k smrti - postava by totiž potřebovala 8 bodů na probrání z omráčení a dalších 10 na vstup do těla (viz. dál).

Smrt

Příčiny mohou být různé a jsou probírány v jiných dokumentech. Důsledek je ovšem vždy stejný, dojde k násilnému vypuzení Duše z a uzamčení Těla. Zbytková Životní síla v tomto Těle není nijak ovlivněna, ovšem do Uzamčeného těla se nelze vrátit vlastními silami.

Na uzamčeném těle je třeba provést proces Resurekce, která tělo odemkne a Duše může opět vstoupit. Ovšem Resurekcí není myšlen vnucený návrat do Těla, pouze samotné odemčení. Poté se Tělo chová jakoby vypudilo Duši z nedostatku Životní síly. Silnější typ Resurekce může vedle odemčení také doplnit Životní sílu na nějakou úroveň.

Rozklad těla

Pokud množství Životní síly v Těle klesne na hranici 0, Tělo se rozpadá a již s ním nelze nic provést. Rovněž zaniká pouto mezi Duší a tímto tělem.

V tomto momentě nezaniká tělo ještě úplně, na místě zůstává kostra a veškeré vybavení, které bylo na celém těle včetně samostatně položeného batohu. Toto vše zůstává na místě po standardní dobu pro odstranění předmětů ze světa (v současnosti 1 hodina).

Návrat do těla

Pokud není Tělo uzamčeno a je v něm dostatek Životní síly, může se Duše sama do Těla vrátit. Návrat stojí 10 bodů Životní síly, to mimo jiné znamená že se se lze vrátit pouze do Těla s minimem 16 bodů Životní síly. (10 na návrat a 6 je minimum pro přijmutí duše)

Jestliže není v Těle dostatek Životní síly, je potřeba jí doplnit. Hlavním principem je vysávaní z padlých NPC.

Hráč-Duše může vysávat Životní sílu z padlých těl NPC. Díky Poutu ke svému Tělu dochází k automatickému transferu Životní síly do Těla. Při pokliku na mrtvé NPC bude vysáta veškerá zbytková energie a toto tělo se pak mění na kosti. (jedno tělo může být vysáto pouze 1x)

Do Těla lze přenést libovolné množství Životní síly, ovšem nepřesahující maximální kapacitu Těla. Obecně platí, čím více, tím lépe, není nutno poté ihned spát na doplnění. Whitey