Poplach

Při sesílání kouzla určí kouzelník několik postav, poté určitou oblast. Pokud do dané oblasti vstoupí kdokoliv jiný, než určené postavy, kouzlo spustí poplach.

(1 kouzelník = 1 alarm, seslání dalšího předešlý zruší)

Formule: Igni Rhea Yeno

Mana: 10

Dosah: 10

Rozsah: 3 x 3 okolo zacíleného políčka (to je uprostřed)

Reagence: 1x síra, 1x orichalcum

Doplňkový skill: dovednost Magie určí počet postav které můžou do oblasti označené kouzlem vstoupit (max. 10 osob)

Doplňkový skill: dovednost Astrologie určí dobu trvání kouzla (min. 100 sekund, max. 10 minut)

Úspěšné odolání: neodolává se

Hořící ruce

Kouzelník vyvolá zášleh plamene v úhlu 90 stupňů v určeném směru. Zasáhne vše bez výjimky. Tímto kouzlem je možné rozpoutat požár či zníčit ledovou zeď.

Formule: Napa Matt Pyro

Mana: 10

Dosah: 0

Rozsah: výseč 90 stupňů o délce 3 (záleží na směru v kterém je otočen)

Reagence: 1x olej, 2x síra

Doplňkový skill: dovednost Evokace a invokace stanoví zranění ohněm (min. 12-14, max. 22 – 34)

Účinnost: ohnivé zranění každému v zasažené oblasti

Úspěšné odolání : poloviční zranění

Vyvolej Strach

Způsobí že daný cíl bude po nějakou dobu prchat a vyhýbat se boj

Pokud kouzelník oběť strachu jakkoliv zraní (kouzlo, útok…) bude efekt strachu zrušen.

Formule: Igni Evart Neg Dom

Mana: 10

Dosah: 10

Rozsah: jedna bytost

Reagence: 2x rulík zlomocný, 1x olověný prach, 1x krvavý mech

Doplňkový skill: dovednost Nekromancie určí čas působení (min. 5, max 20 sekund)

Úspěšné odolání: kouzlo neúčinkuje

Pozn. Kouzlo neúčinkuje na nemrtvé, elementály a konstrukty

Změň se

Kouzelník se krátkodobě změní do zvolené podoby.

Pro toto kouzlo je omezení, že se kouzelník může změnit pouze do podoby jiné hráčské rasy, nebo do podoby jiné pohlaví.

Formule: Asm Van Quis

Mana: 10

Dosah: 0

Rozsah: -

Reagence: 1x křišťálový prach, 1x stříbrné zrcátko

Doplňkový skill: dovednost Proměny určí možné proměny – viz. tabulka proměn

Doplňkový skill: dovednost Meditace určí dobu trvání kouzla (min. 50 sekund, max. 5 minut)

Úspěšné odolání: neodolává se

Okouzlení osoby

Kouzelník ovládne mysl vybraného humanoida, kterého může následně ovládat po dobu působení kouzla (ovládá ho jako klasického summona).

Kouzelník se po dobu trvání tohoto kouzla musí soustředit (nesmí nic dělat).

Formule: Igni Evart Teo Dom

Mana: 10

Dosah: 10

Rozsah: jedna bytost

Reagence: 2x rulík zlomocný, 1x zlatý prach, 1x krvavý mech

Doplňkový skill: Nekromancie určí dobu, po kterou může kouzelník udržet ovládnutého humanoida (min. 10, max. 30 sekund)

Úspěšné odolání: kouzlo neúčinkuje

Mrazivý dotek

Kouzlo přidá úspěšnému zásahu pěstí chladové poškození.

Kouzlo je zrušeno při pokusu o sundání ,chladových rukavic‘, nasazení jakýchkoliv rukavic, uchopení zbraně.

Formule: Asm Hielo

Mana: 10

Dosah: 0

Rozsah: -

Reagence: 1x ledový kámen

Doplňkový skill: dovednost Evokace a invokace určí poškození chladem (min. 12-14, max. 22-34)

Úspěšné odolání: Poloviční zranění

Odolnost elementu

Kouzelník cíli lehce zvýší odolnost elementům.

Formule: Bor Neg Pyro

Formule: Bor Neg Hielo

Formule: Bor Neg Ji

Formule: Bor Neg Evart

Mana: 10

Dosah: 10

Rozsah: jedna bytost

Reagence: 1x olověný prach + 1x síra, nebo 1x ledový kámen, nebo 1x ženšen, nebo 1x rulík zlomocný

Doplňkový skill: dovednost Magická odolnost určí, o kolik se zvýší resistence danému elementu (min. 5, max. o 15)

Doplňkový skill: dovednost Meditace určí dobu působení (min. 50 sekund, max. 5 minut)

Úspěšné odolání: neodolává se

Rychlý ústup

Kouzelník si po krátkou dobu zvýší rychlost. Kouzlo je předčasně zrušeno, pokud je cíl ve war-modu nebo začne kouzlit.

Formule: Asm Kel Pyro Um

Mana: 10

Dosah: 0

Rozsah: -

Reagence: 1x popel, 1x síra, 1x esence života

Doplňkový skill: dovednost Proměny určí dobu působení (min. 10, max. 60 s)

Doplňkový skill: dovednost Proměny určí zvýšení rychlosti pohybu (min. 10, max. 70%)

Úspěšné odolání: neodolává se

Vazelína

Kouzelník pokryje určenou oblast vysoce kluzkou vazelínou. Postava co na něj vkročí má šanci že upadne. Teprve potom postava opět stojí a může se pohybovat. Šance pádu je závislá na síle, nákladu a obratnosti oběti a na Proměnách sesílatele. Pohybuje se od 10 do 20%.

(1 kouzelník = 1 vazelína, seslání další předešlou zruší)

Formule: Igni Hielo Rhea Neg Yeno

Mana: 10

Dosah: 10

Rozsah: 5 x 5 okolo zacíleného políčka

Reagence: 1x síra, 3x ledový kámen, 1x olověný prach, 1x orichalcum

Doplňkový skill: dovednost Proměny určí dobu trvání kouzla - vazeliny (min. 10 sekund, max. 1 minuta)

Úspěšné odolání: neodolává se

Zpráva

Kouzelník může poslat cíli (cílům) utajenou zprávu.

Formule: Zuu Dom

Mana: 10

Dosah: 10

Rozsah: jedna bytost

Reagence: 1x dřevěný kroužek, 1x krvavý mech

Doplňkový skill: dovednost Astrologie určí max. počet osob, kterým je možné zasílat zprávy (min. 1, max. 10 cílů)

Úspěšné odolání: neodolává se

Štít

Kouzlo vytvoří neviditelnom magickou bariéru kolem kouzelníka. Bariéra má schopnost zaměnit fyzického zranění za ztrátu many.

Formule: Asm Ji Teo Xoth Cero

Mana: 1

Dosah: 0

Rozsah: -

Reagence: 1x ženšen, 1x zlatý prach, 1x česnek, 1x kořen mandragory

Doplňkový skill: dovednost Magická odolnost určí poměr převodu zranění na ztrátu many. Pohybuje se od 1:1 po 1:3 (1 mana za 3 životy).

Doplňkový skill: dovednost Meditace určí dobu působení kouzla (min. 10, max. 60 sekund)

Úspěšné odolání: neodolává se

Šokový chvat

Kouzlo podobné kouzlu Mrazivý dotek. Toto kouzlo přidá k jednomu úspěšnému zásahu pěstí poškození elektřinou.

Formule: Asm Ji

Mana: 10

Dosah: 0

Rozsah: -

Reagence: 1x ženšen

Doplňkový skill: výše dovednosti Evokace a invokace určí poškození elektřinou (min. 12-14, max. 22–34)

Úspěšné odolání: poloviční zranění

Spánek

Kouzlo způsobí že tvorové v zasažené oblasti usnou.

Formule: Igni Evart Rhea Neg Dom

Mana: 10

Dosah: 10

Rozsah: 5×5 políček okolo cílového políčka

Reagence: 3x rulík zlomocný, 1x síra, 1x olověný prach, 1x krvavý mech

Doplňkový skill: Necromancie určí dobu trvání kouzla (min. 5, max. 20 sekund)

Úspěšné odolání: kouzlo neúčinkuje

Pavoučí lezení

Kouzlo umožní přelézt přes magickou zeď.

Přelezení není automatické, závisí na typu zdi a na obratnosti přelézajícího.

Kouzlo může předčasně skončit po určitém počtu použití (ať už byly úspěšné nebo ne).

Formule: Bor Hielo Teo Matt Yeno

Mana: 10

Dosah: 10

Rozsah: jedna bytost

Reagence: 1x ledový kámen, 1x zlatý prach, 2x orichalcum

Doplňkový skill: dovednost Meditace určí dobu působení kouzla (min. 10, max. 30 sekund)

Doplňkový skill: dovednost Proměny určí počet pokusů na přelezení (min. 1, max. 5 pokusů)

Úspěšné odolání: kouzlo neúčinkuje

Slabé volání

Kouzelník povolá malé zvíře na svou ochranu. Zvířeti není možné nařídit útok, řídí se svým instinktem. Seznam možných tvorů je uveden v tabulce summonů.

Formule: Bor Van Syan

Mana: 10

Dosah: 10

Rozsah: zacílené políčko

Reagence: 1x křišťálový prach, 1x pavučina

Doplňkový skill: dovednost Povolávání určí dobu působení kouzla (min. 50 sekund, max. 5 minut)

Minimální potřebný skill : Povolávání = 1

Úspěšné odolání: neodolává se

Břichomluvectví

Kouzelníkovi je schopen vyslat svůj hlas, cizí hlas či podobný hlas tak, že vypadá jako by vycházel z jiného místa (z jiné postavy, sochy, zpoza dveří atd.).

(Po seslání kouzla se zacílí místo. Následující napsaná věta bude umístěna na toto místo.)

Formule: Kel Dom

Mana: 10

Reagence: 1x popel, 1x krvavý mech

Doplňkový skill: dovednost Meditace určí, zda se povedlo imitovat

Účinnost: Při neúspěchu se doplní za text do závorky kouzelníkovo jméno. Při neúspěchu vyšším než 50% se věta ozve od kouzelníka (jako by ji řekl normálně bez kouzla). Minimální šance byla zvýšená na 50 %.

Úspěšné odolání: neodolává se

Najdi objekt

Kouzlo se pokusí v daném dosahu najít předmět. Kouzelník musí předmět pojmenovat.

Formule: Kel Ji Fal Bor Asm

Mana: 5

Dosah: podle doplňkového skillu

Rozsah: Nejbližší objekt zadaného jména

Reagence: Magický sextant (-1 náplň), 1x popel, 1x ženšen, 1x skleněná perla

Doplňkový skill: dovednost Astrologie určí max. vzdálenost předmětu, do které je ještě detekovatelný

Doplňkový skill: dovednost Astrologie určí šanci na nalezení předmětu

Úspěšné odolání: neodolává se