Magická zbraň

Kouzelník dá nemagické zbrani dočasný +1 magický bonus

Formule: Bor Van Yeno

Mana: 15

Dosah: 1

Rozsah: jedna nemagická zbraň

Reagence: 1x křišťálový prach, 1x orichalcum

Doplňkový skill: dovednost „Proměny“ určí dobu působení kouzla (min. 50 sekund, max. 5 minut)

Úspěšné odolání: neodolává se

Mágova zbroj

Kouzlo vytvoří magické pole kolem cíle.

Toto pole do určité míry nahrazuje nebo vylepšuje kvalitu zbroje cílové bytosti.

Po seslání na cíl jsou: * nechráněné části těla považovány za chráněné zbrojí, její kvalita je odvozena od dovednosti „Magická odolnost“

  • zbroj na chráněných částech těla je posílena o kvalitu danou dovednosti „Magická odolnost“. Kvalita zbroje = odolnost na průraz pro všechny typy průrazu

Formule: Bor Hielo Xoth Cero

Mana: 15

Dosah: 0

Rozsah: pouze sám mág

Reagence: 1x ledový kámen, 1x česnek, 1x kořen mandragory

Doplňkový skill: dovednost „Magická odolnost“ určí kvalitu magické zbroje (min. 20, max. 80)

Doplňkový skill: dovednost „Meditace“ určí dobu působení kouzla (min. 50 sekund, max. 5 minut)

Úspěšné odolání: neodolává se

Drž dveře

Kouzlo po určitou dobu drží uzavřené dveře. Kouzelník se musí soustředit (nesmí seslat jiné kouzlo) a nesmí se vzdálit od dveří (dosah kouzla). Kouzlo se zruší i pokud kouzelník obdrží jakékoliv zranění.

Formule: Igni Neg Hielo Gatra

Mana: 15

Dosah: 10

Rozsah: 1 vchod s dveřmi

Reagence: 1x olověný prach, 2x ledový kámen, 1x černá perla

Doplňkový skill: dovednost „Meditace“ určí dobu trvání kouzla (min. 10 sekund, max. 1 minutu).

Účinnost: Po dobu trvání kouzla není možné dveře otevřít klasickým způsobem, pouze kouzlem „Otevři“, nebo dispelem

Úspěšné odolání: neodolává se

Oslepení

Silnější varianta triku „Světlice“. Oslepí protivníka - sníží mu útok a šanci na vyhnutí se útoku. Navíc má šanci srazit z koně.

Formule: Igni Wer Pyro

Mana: 15

Dosah: 10

Rozsah: jedna bytost

Reagence: 4x síra

Doplňkový skill: dovednost „Evokace“ určí dobu působení kouzla (min. 20 sekund, max. 1 minuta)

Doplňkový skill: dovednost „Evokace“ určí snížení šance na zásah a šance na vyhnutí se útoku

Úspěšné odolání: kouzlo neúčinkuje

Ohlušení

Cíl je postižen dočasnou hluchotou. Má sníženou úspěšnost kouzlení, a neslyší spoluhráče.

Formule: Igni Ji Neg Fal Cero

Mana: 15

Dosah: 10

Rozsah: jedna bytost

Reagence: 2x ženšen, 1x olověný prach, 1x skleněná perla, 1x kořen mandragory

Doplňkový skill: dovednost „Evokace“ určí dobu působení kouzla (min. 20 sekund, max. 1 minuta)

Doplňkový skill: dovednost „Evokace“ určí snížení úspešnost kouzlení (min. 5, max. 25 % postih k šanci na seslání kouzla)

Úspěšné odolání: kouzlo neúčinkuje

Pozn. Snížení šance na kouzelní je k celkové šanci. Postih se nepřipočítá. Např. při postihu 10 % a šanci na seslání kouzla 50%, nebude výslední šance 40 %, ale 45 %

Rozmazání

Cíl začne vypadat přízračně, jeho silueta se vlní a rozmazává. Je pak mnohem těžší jej zasáhnout.

Formule: Bor Ji Quis Cero

Mana: 15

Dosah: 0

Rozsah: pouze sám kouzelník

Reagence: 1x ženšen, 1x stříbrné zrcátko, 1x kořen mandragory

Doplňkový skill: dovednost „Meditace“ určí výdrž kouzla (min. 50 sekund, max. 5 minut)

Doplňkový skill: dovednost „Astrologie“ určí bonus na minutí (min. 10, max. 30% šance na minutí)

Úspěšné odolání: neodolává se

Stálý oheň

Trvanlivý zdroj světla, vhodný například k bezpečnému osvětlení kouzelníkovy knihovny. Světelný zdroj není vidět, a nelze jej přemístit. (Jeden kouzelník = jedno světlo. Zakouzlením nového se staré zruší.)

Formule: Bor Yeno Um Pyro

Mana: 15

Dosah: 10

Rozsah: 1 políčko

Reagence: malá svíčka, 1x orichalcum, 1x esence života, 1x síra

Doplňkový skill: dovednost „Evokace“ určí dobu působení kouzla (min. 5 minut, max. 1 hodinu)

Úspěšné odolání: neodolává se

Noční vidění

Klasické noční vidění.

Formule: Bor Fal Van

Mana: 15

Dosah: 10

Rozsah: jedna bytost

Reagence: 1x skleněná perla, 1x křišťálový prach

Doplňkový skill: dovednost „Proměny“ určí dobu působení kouzla (min. 100 sekund, max. 15 minut)

Úspěšné odolání: neodolává se

Plamenná koule

Plamenná koule, jejíž pohyb řídí kouzelník příkazy. Koule zraní ohněm vše, včetně neopatrného kouzelníka.

Formule: Kel Um Ow Pyro

Mana: 15

Dosah: 10

Rozsah: jedno políčko

Reagence: 1x popel, 1x esence života, 2x síra

Doplňkový skill: dovednost „Meditace“ určí dobu trvání kouzla (min. 15 sekund, max. 1 minuta)

Doplňkový skill: Evoc/Invoc určí poškození ohněm (max. 14 - 26 bodů ohnivého zranění každé 3 vteřiny

Úspěšné odolání: poloviční zranění

Dotek Ghůla

Kouzlo napodobující efekt doteku nemrtvého – ghůla - způsobuje paralýzu.

Kouzlo je zrušeno při pokusu o sundání ,ghůlích rukavic‘, nasazení jakýchkoliv rukavic, uchopení zbraně a po Úspěšném útoku pěstí.

Formule: Asm Evart Neg Cero

Mana: 15

Dosah: 0

Rozsah: -

Reagence: 1x rulík zlomocný, 1x olověný prach, 1x kořen mandragory

Doplňkový skill: dovednost „Necromancie“ určuje dobu trvání paralýzy (min. 10, max. 30 s)

Doplňkový skill: bonus za dovednost „Necromancie“ se přičítá k dovednosti „Zápasení“ (max. 60 % bonus).

Úspěšné odolání: kouzlo neúčinkuje

Magická ústa

Vytvoří past, která při spuštění pronese určenou větu.

Formule: Bor Dom

Mana: 15

Dosah: 10

Rozsah: jedno místo, kam lze umístit past

Reagence: 1x krvavý mech

Doplňkový skill: dovednost „Astrologie“ určí počet pastí na jednoho kouzelníka (max. 5 pastí)

Doplňkový skill: Meditace určí dobu trvání kouzla (min. 50 sekund, max. 5 minut)

Úspěšné odolání: neodolává se

Velká odolnost Elementu

Silnější verze kouzla „Odolnost elementu“.

Formule: Bor Ow Neg Pyro

Formule: Bor Ow Neg Hielo

Formule: Bor Ow Neg Ji

Formule: Bor Ow Neg Evart

Mana: 15

Dosah: 10

Rozsah: jedna bytost

Reagence: 2x olověný prach + 1x síra, nebo 1x ledový kámen, nebo 1x ženšen, nebo 1x rulík zlomocný

Doplňkový skill: dovednost „Magická odolnost“ určí, o kolik se zvýší odolnost vůči danému elementu (min. 10, max. 25)

Doplňkový skill: dovednost „Meditace“ určí dobu působení kouzla (min. 100 sekund, max. 10 minut)

Úspěšné odolání: neodolává se

pozn. postava může mít na sobě resistenci jen jednomu prvku – další resistence ruší předchozí.

Roztříštění

Poškozování předmětů sonickými vlnami. Snižuje zacílenému předmětu durabilitu.

Formule: Bor Hielo Neg Yeno

Mana: 15

Dosah: 10

Rozsah: jeden předmět

Reagence: 1x ledový kámen, 1x olověný prach, 1x orichalcum

Doplňkový skill: dovednost „Proměny“ určí úroveň poškození durability (min. 5, max. 30)

Úspěšné odolání: neodolává se

Volání

Povolá zvíře na ochranu kouzelníka. Zvířeti již je možno nařídit útok. Seznam možných tvorů je uveden v tabulce summonů.

Formule: Bor Ow Van Syan

Mana: 15

Dosah: 10

Rozsah: jedno pole

Reagence: 2x křišťálový prach, 1x pavučina

Doplňkový skill: dovednost „Povolávání“ určí dobu působení kouzla (min. 100 sekund, max. 10 minut)

Minimální potřebný skill: Povolávání = 15

Úspěšné odolání: neodolává se

Roj

Vytvoří se roj malých živočichů či brouků, který napadá všechny bytosti v dané oblasti. Hejno setrvá dokud se kouzelník soustředí (nesmí se pohnout ani dělat cokoliv jiného) a nejde ho zničit. Postavy které se hejnu brání (peacemod) jsou zraněny za 1 život, ostatní víc. Roj zcela brání kouzlení / modlení napadeného - pokud se v oblasti napadené hmyzem nachází kouzelník, nebo kněz, tak po dobu setrvání v zasažené oblasti není schopen seslat žádné kouzlo, nebo modlitbu (kouzlo „Roj“ zcela ruší koncentraci oběti).

Formule: Igni Van Syan Rhea

Mana: 15

Dosah: 10

Rozsah: jedno pole

Reagence: 3x křišťálový prach, 1x pavučina, 1x síra

Doplňkový skill: dovednost „Povolávání“ určí zranění těch co se nebrání (9 – 12)

Doplňkový skill: dovednost „Meditace“ určí trvání roje (min. 15 sekund, max. 1 minutu)

Účinnost: Vše v dané ploše je zraňováno každé 3 sekundy, dokud se kouzelník soustředí. Postavy které mají čas věnovat se obraně před rojem (jsou v peacemodu) jsou zraňovány za 1 život. Postavy které se obraně před rojem nevěnují (warmod) jsou zraňovány za (9 – 12) životů

Úspěšné odolání: neodolává se

Tashin škaredý chechtač

Cíl je postižen nekontrolovatelným záchvatem smíchu. Kouzelník se musí soustředit na udržení kouzla, jinak pouze přeruší jedinou akci.

Formule: Igni Evart Liq Dom

Mana: 15

Dosah: 10

Rozsah: jedna bytost

Reagence: 2x rulík zlomocný, 1x železný prach, 1x krvavý mech

Doplňkový skill: dovednost „Necromancie“ určí max. dobu po kterou je kouzlo možné držet (min. 10, max. 30 sekund)

Účinnost: Cíl je neschopen činnosti po dobu udržování kouzla (kouzla, útoky, jízda na zvířeti, běh)

Úspěšné odolání: kouzlo neúčinkuje

Slot Aury: Generic

Šeptající vítr

Kouzlo využitelné pouze v tandemu s kouzlem Naslouchadlo. Pokud je Vítr zacílen na Naslouchadlo v Batohu, uslyší jeho zprávu všichni kolem ucha Naslouchadla.

Formule: Bor Ji Dom Igni

Mana: 15

Dosah: 0

Rozsah: Naslouchadlo v batohu

Reagence: 2x ženšen, 1x krvavý mech

Doplňkový skill: není, jediný požadavek je fungující Naslouchadlo v batohu

Úspěšné odolání: neodolává se

Naslouchadlo

Kouzlo vytvoří na určeném místě Ucho, malý, nehmotný, viditelný předmět (lze jej zrušit Dispellem). Druhý předmět, Naslouchadlo je vytvořeno v kouzelníkově batohu. Cokoliv je řečeno okolo Ucha, je slyšet z Naslouchadla. Nefunguje to však opačně, na to je třeba použít kouzlo Šeptající Vítr.

(Jeden kouzelník = jedno naslouchadlo, při opakovaném kouzlení se první zruší. Naslouchadlo je možné dát někomu jinému.)

Formule: Bor Fal Cero Igni

Dosah: 5

Rozsah: zacílené pole

Mana: 15

Reagence: 1x skleněná perla, 1x kořen mandragory

Doplňkový skill: dovednost „Astrologie“ určí dobu trvání (min. 5, max. 60 minut)

Úspěšné odolání: neodolává se

Kukátko

Kouzlo vytvoří na určeném místě Oko, malý, nehmotný, viditelný předmět (lze jej zrušit Dispellem). Druhý předmět, Kukátko je vytvořeno v kouzelníkově batohu. Kouzelník se může kdykoliv po dobu trvání kouzla Kukátkem podívat, co se děje u Oka. (Jeden kouzelník = jedno oko, při opakovaném kouzlení se první zruší. Kukátko je možné dát někomu jinému.)

Formule: Bor Ow Fal Cero Igni

Mana: 15

Dosah: 5

Rozsah: zacílené pole

Reagence: 2x skleněná perla, 1x kořen mandragory

Doplňkový skill: dovednost „Astrologie“ určí dobu trvání (min. 5, max. 60 minut)

Úspěšné odolání: neodolává se

Ohnivý šíp

Kouzlo vytvoří ohnivý šíp, který se pokusí zasáhnout cíl. Šíp má konstantní fyzické zranění (8-10 bodů) a dodatečné ohnivé zranění, které závisí na dovednostech kouzelníka. Tímto kouzlem je možné zapálit oheň nebo rozpoutat požár.

Formule: Igni Yeno Matt Pyro

Mana: 15

Dosah: 10

Rozsah: jedna bytost

Reagence: 1x orichalcum, 3x síra

Doplňkový skill: dovednost „Evokace“ určí výši ohnivého poškození (min. 4-6, max. 14 – 26)

Úspěšné odolání: poloviční zranění

Evardova černá chapadla

Kouzlo vytvoří dlouhá chapadla, vyrůstající přímo ze země. Chapadla se pokusí zasahovat vše kolem sebe (nemají inteligenci, takže i samotného kouzelníka, jeli moc blízko). Chapadla se nepohybují, je možné je „zabít“ nebo dispellovat.

Formule: Igni Van Liq Syan

Mana: 15

Dosah: 10

Rozsah: 3×3 pole (zprostředka vyrůstají chapadla, zde je zesílený účinek)

Reagence: 2x křišťálový prach, 1x železný prach, 1x pavučina

Doplňkový skill: dovednost „Povolávání“ určí dobu trvání kouzla (min. 50 sekund, max. 5 minut)

Doplňkový skill: dovednost „Povolávání“ určí životy chapadel (min. 30, max. 130 životů)

Doplňkový skill: dovednost „Povolávání“ určí poškození a šanci na paralýzu (poškození min. 3-5, v maximu 13-25, šance na paralýzu min. 10, max. 50 % při každém zranění)

Úspěšné odolání: neodolává se

Povolej nižšího nemrtvého

Povolá nižšího nemrtvého na ochranu kouzelníka - nekromanta. Nemrtvého lze normálně ovládat.

Formule: Bor Ow Evart Syan

Mana: 20

Dosah: 10

Rozsah: zacílené políčko

Reagence: 1x kost + 2x rulík zlomocný, 1x pavučina

Doplňkový skill: dovednost „Necromancie“ určí dobu trvání kouzla (min. 100 sekund, max. 10 minut)

Minimální potřebný skill: Necromancie = 30

Úspěšné odolání: neodolává se