Magická střela

Formule: Igni Ow Van (Výboj vyšší magie)

Mana: 5 za každou střelu

Dosah: 10

Rozsah: každá střela může mít jiný cíl

Reagence: 2x křišťálový prach

Doplňkový skill: dovednost „Evokace“ zvyšuje počet střel (max. 10 střel)

Účinnost: 4 – 6 bodů magického poškození každá šipka

Úspěšné odolání: poloviční zranění

Vystraš

Plošná verze kouzla „Vyvolej strach“. Způsobí že cíle v dané oblasti budou po nějakou dobu prchat před kouzelníkem a vyhýbat se boji.

Formule: Igni Rhea Evart Neg

Mana: 20

Dosah: 10

Rozsah: 5×5 pole (zacílené pole je střed)

Reagence: 1x síra, 3x rulík zlomocný, 1x olověný prach

Doplňkový skill: dovednost „Necromancie“ ovlivní dobu působení kouzla (min. 5, max. 20 s)

Úspěšné odolání: kouzlo neúčinkuje

Zrcadlový obraz

Vytvoří zrcadlové kopie kouzelníka. Při útoku na kouzelníka je šance na zásah kopie místo něj. Při útoku na kopii je kopie zničena.

Formule: Asm Ji Quis Syan

Mana: 20

Dosah: 0

Rozsah: kopie se objeví pod kouzelníkem – jako by se rozdvojil

Reagence: 1x ženšen, 1x stříbrné zrcátko, 1x pavučina

Doplňkový skill: dovednost „Astrologie“ určí počet kopií (min. 1, max. 7 kopií)

Doplňkový skill: dovednost „Astrologie“ určí dobu působení kouzla (min. 10, max. 60 sekund)

Úspěšné odolání: neodolává se

Otevři

Kouzlo se pokusí otevřít magicky zamčenou truhlu nebo dveře. Kouzlo neodstraňuje magický zámek - dveře/truhla se při uzavření opět uzamknou.

Formule: Igni Pyro Gatra

Mana: 20, 60

Dosah: 10

Rozsah: jedna magicky zamčená truhla, nebo dveře

Reagence: 2x síra, 1x černá perla

Doplňkový skill: dovednost „Magie“ – je porovnána výše dovednosti „Magie“ zaznamenaná u magického zámku a výše dovednosti „Magie“ otevírajícího

Úspěšné odolání: neodolává se

Melfův kyselinový šíp

Kouzelník odpálí na cíl projektil podobný šípu. Ten při zásahu způsobí zranění a poleptá cíl kyselinou.

Formule: Igni Yeno Evart

Mana: 15

Dosah: 10

Rozsah: jedna bytost

Reagence: 2x rulík zlomocný, 1x orichalcum

Doplňkový skill: dovednost „Evokace“ určí, kolikrát se bude opakovat poškození kyselinou (min. 1, max. 10 krát)

Úspěšné odolání: poloviční zranění

Denní světlo

Silnější varianta kouzla „Světlo“.

Formule: Bor Ow Um Pyro

Mana: 20

Dosah: 10

Rozsah: jedna bytost

Reagence: 2x esence života, 1x síra

Doplňkový skill: dovednost „Evokace“ určí dobu trvání kouzla (min. 100 sekund, max. 15 minut)

Úspěšné odolání: neodolává se

Býčí síla

Kouzlo zvýší sílu cílového summonu.

Formule: Igni Cero Matt Van

Mana: 20

Dosah: 10

Rozsah: jeden summon

Reagence: 1x kořen mandragory, 3x křišťálový prach

Doplňkový skill: dovednost „Povolávání“ – síla summonu je zvýšena min. o 10, max. o 50 bodů

Doplňkový skill: dovednost „Meditace“ určí dobu trvání kouzla (min. 50 sekund, max. 5 minut)

Úspěšné odolání: kouzlo neúčinkuje

Kočičí obratnost

Kouzlo zvýší obratnost cílového summonu.

Formule: Igni Cero Van

Mana: 20

Dosah: 10

Rozsah: jeden summon

Reagence: 1x kořen mandragory, 2x křišťálový prach

Doplňkový skill: dovednost „Povolávání“ – obratnost summonu je zvýšena min. o 10, max. o 50 bodů

Doplňkový skill: dovednost „Meditace“ určí dobu trvání kouzla (min. 50 sekund, max. 5 minut)

Úspěšné odolání: neodolává se

Pravý úder

Kouzelník má na jeden útok (ať se trefí nebo ne) vysoký bonus.

Formule: Asm Pyro Teo

Mana: 10

Dosah: 0

Rozsah: -

Reagence: 1x síra, 1x zlatý prach

Doplňkový skill: dovednost „Meditace“ určí výši bonusu (min. 10, max. 50)

Doplňkový skill: dovednost „Meditace“ určí dobu trvání kouzla (max. 100 sekund, nebo do prvního úderu)

Úspěšné odolání: neodolává se

Zruš kouzla

Dispell se pokusí zrušit kouzla na cílovém objektu / bytosti. Nelze vybrat na co Dispell bude a na co nebude účinkovat, zasažena jsou všechna kouzla.

Formule: Igni Neg Van Zuu

Mana: 15, 50

Dosah: 10

Rozsah: jakýkoliv cíl

Reagence: 1x olověný prach, 2x křišťálový prach, 1x dřevěný kroužek

Doplňkový skill: dovednost „Magie“ – je porovnána výše dovednost „Magie“ zaznamenaná u rušeného kouzla a výše dovednost „Magie“ toho kdo ruší. Každé kouzlo na cílovém objektu prochází tímto testem zvlášť

Úspěšné odolání: neodolává se

Dispell NEMŮŽE odstranit efekty modliteb nebo nápojů.

Přemístění

Silnější verze kouzla „Rozmazání“.

Cíl začne vypadat přízračně, jeho silueta se vlní a rozmazává. Je pak mnohem těžší jej zasáhnout.

Formule: Bor Ji Ow Quis Cero

Mana: 20

Dosah: 0

Rozsah: pouze kouzelník sám

Reagence: 1x ženšen, 2x stříbrné zrcátko, 1x kořen mandragory

Doplňkový skill: dovednost „Astrologie“ určí výdrž kouzla (min. 10, max. 60 sekund)

Doplňkový skill: dovednost „Astrologie“ určí šanci na minutí (min. 10, max. 50%)

Úspěšné odolání: neodolává se

Ohnivá koule

Klasické útočné kouzlo, tak jak je známe všichni. Lze cílit i na místo, ne jen na předmět / bytost. Tímto koulem lze rozpoutat požár, či poškodit ledovou zeď.

Formule: Igni Matt Pyro Rhea

Mana: 20

Dosah: 10

Rozsah: cílové pole plnou silou, 3×3 pole kolem cíle se sníženým poškozením

Reagence: 5x síra

Doplňkový skill: dovednost „Evokace“ určí sílu poškození (min. 18-21, max. 38 - 61 bodů ohnivého zranění)

Úspěšné odolání: poloviční zranění

Jemný odpočinek

Na určitou dobu ochrání tělo před zetlením (neubývá životní energie).

Formule: Bor Hielo Teo Xoth Cero

Mana: 20

Dosah: 1

Rozsah: jedna mrtvola

Reagence: 1x ledový kámen, 1x zlatý prach, 1x česnek, 1x kořen mandragory

Doplňkový skill: dovednost „Proměny“ stanoví prodloužení doby, po kterou neubývá životní energie (min. 100 sekund, max. 10 minut)

Úspěšné odolání: neodolává se

Zrychlení

Zvýší rychlost postavy, protikladem je kouzlo „Zpomalení“. Pokud je na postavu se „Zpomalením“ zakouzleno „Zrychlení“ (a naopak), dojde k automatickému zrušení obou kouzel.

Formule: Bor Cero Pyro

Mana: 20

Dosah: 10

Rozsah: jedna bytost

Reagence: 1x kořen mandragory, 1x síra

Doplňkový skill: dovednost „Meditace“ určí čas trvání kouzla (min. 15, max. 60 s)

Doplňkový skill: dovednost „Proměny“ určí zvýšení rychlosti útoku a pohybu (min. 10, max. 70 %)

Úspěšné odolání: neodolává se

Ostrá čepel

Po dobu působení zdvojnásobí všechna zranění, které kouzelník způsobí při boji se zbraní, nebo pěstmi (platí to i při střelné zbraně s vyjímkou foukačky). Dále zvýší šanci na kritický zásah u všech zbraní, kromě drtivých a přirozených (pěsti, drápy, …)

Formule: Bor Pyro Teo Yeno

Mana: 20

Dosah: 0

Rozsah: pouze sám kouzelník

Reagence: 1x síra, 1x zlatý prach, 1x orichalcum

Doplňkový skill: dovednost „Proměny“ určí čas trvání kouzla (min. 10 sekund, max. 1 minutu)

Úspěšné odolání: neodolává se

Blesk

Klasický blesk směřující od kouzelníka k cíli.

Formule: Igni Matt Ji

Mana: 15

Dosah: 10

Rozsah: jedna bytost

Reagence: 3x ženšen

Doplňkový skill: dovednost „Evokace“ určí poškození (min. 18-21, max. 38 – 71 bodů poškození elektřinou)

Úspěšné odolání: poloviční zranění

Ochrana před elementem

Nejsilnější verze kouzla „Odolnost elementům“.

Formule: Bor Wer Neg Pyro

Formule: Bor Wer Neg Hielo

Formule: Bor Wer Neg Ji

Formule: Bor Wer Neg Evart

Mana: 20

Dosah: 10

Rozsah: jedna bytost

Reagence: 3x olověný prach + 1x síra, nebo 1x ledový kámen, nebo 1x ženšen, nebo 1x rulík zlomocný

Doplňkový skill: dovednost „Magická odolnost“ určí o kolik se zvýší resistence daného elementu (min. 15, max. 40)

Doplňkový skill: dovednost „Meditace“ určí dobu trvání kouzla (min. 100 sekund, max. 15 minut)

Úspěšné odolání: neodolává se

Zpomalení

Protiklad „Zrychlení“. Způsobí zpomalení pohybu a rychlosti útoku.

Protikladem je kouzlo „Zrychlení“. Pokud je na postavu se „Zrychlením“ zakouzleno „Zpomalení“ (a naopak) dojde k automatickému zrušení obou kouzel.

Formule: Igni Cero Hielo

Mana: 20

Dosah: 10

Rozsah: jedna bytost

Reagence: 1x kořen mandragory, 2x ledový kámen

Doplňkový skill: dovednost „Meditace“ určí čas trvání kouzla (min. 15, max. 60 s)

Doplňkový skill: dovednost „Proměny“ určí snížení rychlosti útoku a pohybu (min. 10, max. 70 %)

Úspěšné odolání: neodolává se

Smradlavý mrak

V dané oblasti se vytvoří smradlavý oblak. Každý v zasažené oblasti riskuje silnou nevolnost, která brání možnosti bojovat. Pokud se zasažený pokusí rozběhnout, padne v mdlobách k zemi (na krátkou dobu). V případě jezdce je zasaženo i zvíře, a je zde šance pádu ze sedla.

Formule: Igni Evart Rhea

Mana: 20

Dosah: 10

Rozsah: jedno políčko; mrak má velikost 5×5 políček

Reagence: 3x rulík zlomocný, 1x síra

Doplňkový skill: dovednost „Necromancie“ určí dobu setrvání mraku (min. 10, max. 60 sekund)

Účinnost: Nevolnost trvá po celou dobu, co je oběť v mraku. Pokud z něj uteče, trvá ještě 10 sekund.

Úspěšné odolání: kouzlo neúčinkuje. Testuje se při každém pokusu mraku způsobit nevolnost cíli.

Silné Volání

Povolá zvíře na ochranu kouzelníka. Zvíře lze normálně ovládat. Seznam možných tvorů je uveden v tabulce summonů.

Formule: Bor Van Wer Syan

Mana: 20

Dosah: 10

Rozsah: zacílené políčko

Reagence: 1x křišťálový prach, 3x pavučina

Doplňkový skill: dovednost „Povolávání“ určí dobu trvání kouzla (min. 100 sekund, max. 10 minut)

Minimální potřebný skill: Povolávání = 30

Úspěšné odolání: neodolává se

Dotek upíra

Kouzlo napodobuje útok nemrtvého - Upíra.

Funguje jen na jediný úspěšný zásah, ale životy ubrané cíli jsou přidány kouzelníkovi.

Formule: Asm Evart Bor Ow Neg Cero

Mana: 20

Dosah: 0

Rozsah: -

Reagence: 1x rulík zlomocný, 2x olověný prach, 1x kořen mandragory

Doplňkový skill: dovednost „Nekromancie“ zvyšuje horní hranici poškození kouzlem (min. 14-16, v maximu 34 – 46). Způsobené poškození se přidá k životům kouzelníka

Úspěšné odolání: poloviční zranění a teda i poloviční lifesteal (odolává oběť)

Detektor odposlechu

Kouzelník odhalí pokusy o magické sledování a určí identitu špióna.

Kouzlo zacílené na místo odhalí Oči (od Kukátka) a Uši (od Naslouchadla).

Kouzlo zacílené na Oko nebo Ucho se pokusí odhalit identitu špióna (momentálního vlastníka Kukátka nebo Naslouchadla) a jeho přibližnou lokaci.

Formule: Bor Ow Fal Syan

Mana: 20

Dosah: 10

Rozsah: zacílené pole, Oko (od Kukátka) nebo Ucho (od Naslouchadla)

Reagence: 2x skleněná perla, 1x pavučina

Doplňkový skill: dovednost „Astrologie“ určí Rozsah detekce (min. 1, max. 10 políček od zacíleného políčka)

Úspěšné odolání: neodolává se

Iluze zdi

Kouzlo vytvoří kamennou zeď, která vypadá jako pravá. Kdo jí chce projít je testován na inteligenci – musí věřit, že zeď je jen iluzí.

Formule: Kel Ji Quis Neg Gatra

Formule: Kel rot Ji Quis Neg Gatra – ta samá zeď, jen otočená o 90 stupňů. Počítá se pak jako kouzlo IV. kruhu

Mana: 5 x počet polí

Dosah: 10

Rozsah: viz. Doplňkový skill Astrologie

Reagence: 1x popel, 1x ženšen, 1x stříbrné zrcátko, 1x olověný prach, 1x černá perla

Doplňkový skill: dovednost „Astrologie“ stanoví délku zdi (min. 3, max. 8 polí)

Doplňkový skill: dovednost „Astrologie“ stanoví výdrž zdi (min. 10 sekund, max. 1 minuta)

Doplňkový skill: dovednost „Astrologie“ zaznamenaná u zdi je porovnána s Inteligencí tvora který chce zdí projít

Úspěšné odolání: neodolává se

Otilukův paprsek chladu

Silná varianta kouzla Paprsek chladu. Tímto kouzlem je možné zmrazit kaluž.

Formule: Igni Wer Hielo Liq Cero

Mana: 15

Dosah: 10

Rozsah: jedna bytost

Reagence: 4x ledový kámen, 1x železný prach, 1x kořen mandragory

Doplňkový skill: dovednost „Evokace“ určí výši poškození (min. 18-21, max. 38 – 71 bodů poškození chladem)

Úspěšné odolání: poloviční zranění

Otilukův projektil chladu

Toto kouzlo je něco jako ledová varianta ohnivé koule. Tímto kouzlem je možné zmrazit kaluž, uhasit požár či posílit ledovou zeď.

Formule: Igni Bor Yeno Matt Hielo Rhea

Mana: 20

Dosah: 10

Rozsah: cílové pole plnou silou, 3×3 pole kolem cílového pole s nižším poškozením

Reagence: 4x ledový kámen, 1x orichalcum, 1x síra

Doplňkový skill: dovednost „Evokace“ určí poškození (min. 18-21, max. 38–61 bodů poškození chladem)

Úspěšné odolání: poloviční zranění