Osobní Runa

Kouzelník zapíše své jméno na předmět. Předmět MUSÍ být v jeho batohu.

Jméno není vidět, dokud se nepoužije kouzlo Čtení osobních run. Jméno je možno smazat pomocí kouzla Smaž.

Formule: Bor Asm

Mana: 5

Dosah: 0

Rozsah: jeden předmět v batohu (nelze štosovatelné předměty)

Reagence: -

Doplňkový skill: -

Úspěšné odolání: neodolává se

Magický Podpis

Kouzelník očaruje předmět. Při odcizení předmětu se kouzlo probudí, a označí předmět Osobní runou (jménem) vlastníka.

Formule: Bor Ow Asm

Mana: 5

Dosah: 0

Rozsah: jeden předmět v batohu (nelze štosovatelné předměty)

Reagence: -

Doplňkový skill: -

Úspěšné odolání: neodolává se

Tančící světla

Kouzelník vytvoří pohybující se světélko - bludičku. Bludička se pohybuje chaoticky v jeho blízkosti. Svítí.

Bludička se počítá jako summon, a bude omezena bodovým systémem summonů.

Formule: Kel Um

Mana: 5

Dosah: 0

Rozsah: 1 políčko

Reagnce: -

Doplňkový skill: dovednost Povolávání určí čas trvání. Čas trvání byl zvýšen i při nízké hodnotě dovednosti (min. 50 sekund)

Úspěšné odolání: neodolává se

Oslnění

Pokusí se přerušit činnost cíle. Zruší útok, kouzlení, výrobní činnost apod. (bude následovat test koncentrace cíle)

Již slabá resistence (dovednost Magická odolnost) kouzlo zcela zruší.

Zrušena je pouze ta akce, kterou cíl provádí v okamžiku zasažení kouzlem „Oslnění“.

Formule: Igni Neg

Mana: 5

Dosah: 10

Rozsah: jedna bytost

Reagence: -

Doplňkový skill: dovednost Evokace a invokace určí šanci na přerušení akce u cíle. Celkově šance zvýšená

Úspěšné odolání: kouzlo neúčinkuje

Najdi magii

Kouzelník se pokusí určit, zda je předmět magický (ve smyslu Ano/Ne, nepozná jak je magický).

Formule: Bor Fal

Mana: 5

Dosah: 1

Rozsah: jeden předmět

Reagence: -

Doplňkový skill: dovednost Astrologie zvyšuje šanci na určení

Úspěšné odolání: neodolává se

Světlice

Kouzelník oslní protivníka, a sníží mu útok (procentuální dočasné snížení bojových skillů a šance na vyhnutí se zásahu). Doba působení a šance na způsobení postihu byla zvýšená i při nízke hodnote Evokace.

Formule: Igni Ow Neg

Mana: 5

Dosah: 10

Rozsah: jedna bytost

Reagence: -

Doplňkový skill: dovednost Evokace a invokace určí dobu působení

Doplňkový skill: dovednost Evokace a invokace určí snížení šance na zásah a šanci na vyhnutí se útoku

Úspěšné odolání: kouzlo neúčinkuje

Hlas duchů

Kouzelník vyvolá v zvoleném místě strašidelný zvuk a objeví se i mlhavý přízrak.

Formule: Kel Neg Um

Mana: 5

Dosah: 10

Rozsah: jedno pole

Reagence: -

Doplňkový skill: dovednost Nekromancie určí dobu setrvání přízraku

Úspěšné odolání: neodolává se

Světlo

Vyčaruje světlo okolo postavy. Světlo má sílu jedné pochodně.

Formule: Bor Um

Mana: 5

Dosah: 10

Rozsah: jedna bytost

Reagence: -

Účinek: čas trvání kouzla je napevno 300 sekund

Úspěšné odolání: neodolává se

Sprav

Kouzlo opraví předmět, i magický. Trvale ale sníží max. durabilitu.

Formule: Bor Yeno

Mana: 5

Dosah: 0

Rozsah: jeden předmět v batohu

Reagence: -

Doplňkový skill: dovednost Proměny určí snížení max. durability. Čím vyšší dovednost Proměny, tím nižší je snížení durability předmětu

Úspěšné odolání: neodolává se

Čtení Osobních Run

Kouzlo zobrazí na 1 minutu jméno, vepsané na předmět pomocí kouzel Osobní runa nebo Magický podpis.

Formule: Bor Fal Asm

Mana: 5

Dosah: 0

Rozsah: jeden předmět v batohu

Reagence: -

Doplňkový skill: -

Úspěšné odolání: neodolává se

Ochrana před magií

Kouzlo lehce zvýší resistenci proti magii (dovednost Magická odolnost).

Formule: Bor Xoth

Mana: 5

Dosah: 10

Rozsah: jedna bytost

Reagence: -

Doplňkový skill: dovednost Magická odolnost určí výši bonusu (min. 5, max. 15)

Doplňkový skill: dovednost Magická odolnost určí dobu působení kouzla (min. 50 sekund, max. 5 minut).

Úspěšné odolání: neodolává se

Zápalka

Kouzelník vyvolá paprsek ohně, kterým zasáhne cíl.

Formule: Igni Pyro

Mana: 5

Dosah: 10

Rozsah: jedna bytost

Reagence: -

Účinnost: 8 – 10 ohnivého poškození

Úspěšné odolání: poloviční zranění

Paprsek chladu

Kouzelník vyvolá paprsek chladu, kterým zasáhne cíl.

Formule: Igni Hielo

Mana: 5

Dosah: 10

Rozsah: jedna bytost

Reagence: -

Účinnost: 8 – 10 poškození chladem

Úspěšné odolání: poloviční zranění

Hadí zub

Kouzelník vyvolá paprsek kyseliny, kterým zasáhne cíl.

Formule: Igni Evart

Mana: 5

Dosah: 10

Rozsah: jedna bytost

Reagence: -

Účinnost: 8 – 10 poškození kyselinou

Úspěšné odolání: poloviční zranění

Jiskra

Kouzelník vyvolá paprsek energie, kterým zasáhne cíl.

Formule: Igni Ji

Mana: 5

Dosah: 10

Rozsah: jedna bytost

Reagence: -

Účinnost: 8 – 10 poškození elektřinou

Úspěšné odolání: poloviční zranění

Magický výboj

Kouzelník vyvolá paprsek magie, kterým zasáhne cíl.

Formule: Igni Van

Mana: 5

Dosah: 10

Rozsah: jedna bytost

Reagence: -

Účinnost: 8 – 10 magické zranění

Úspěšné odolání: poloviční zranění

Smaž

Kouzlo mazající kouzla Osobní Runa a Magický podpis.

Formule: Bor Neg Asm

Mana: 10, 30

Dosah: 0

Rozsah: jeden předmět v batohu, očarovaný kouzlem Osobní Runa, nebo Magický podpis

Reagence: 1x olověný prach

Doplňkový skill: -

Úspěšné odolání: neodolává se