Kněz je svými dovednostmi hlavně zaměřen na podporu v boji, kde může vybírat z repertoáru léčivých nebo destruktivních modliteb, ale též se může specializovat na samotný boj za použití podpůrných a obraných modliteb.

Skupina dovednostíDovednost (odkaz)KnězCorellonův KnězHelmův KnězGruumshův KnězJondalin KnězMoradinův KnězKněz Lloth
BojovéSečné zbraně60606060606060
Tyčové zbraně60606060606060
Bodné zbraně60606060606060
Drtivé zbraně60606060606060
Sekery60606060606060
Střelné zbraně60606060606060
Hole60606060606060
Podpůrné bojovéTaktika40404040404040
Přesnost40404040404040
Uhýbání40404040404040
Anatomie 100, talent: 5 100, talent: 5 100, talent: 5 100, talent: 5 100, talent: 5 100, talent: 5 100, talent: 5
Léčení 100, talent: 5 100, talent: 5 100, talent: 5 100, talent: 5 100, talent: 5 100, talent: 5 100, talent: 5
Jezdectví40404040404040
MagieMeditace 100, počáteční: 15 100, počáteční: 15 100, počáteční: 15 100, počáteční: 15 100, počáteční: 15 100, počáteční: 15 100, počáteční: 15
Víra 100, počáteční: 15 100, počáteční: 15 100, počáteční: 15 100, počáteční: 15 100, počáteční: 15 100, počáteční: 15 100, počáteční: 15
Astrologie 100, talent: 5 100, talent: 5 100, talent: 5 100, talent: 5 100, talent: 5 100, talent: 5 100, talent: 5
Astrální rovina 100, talent: 5 100, talent: 5 100, talent: 50 100, talent: 5 100, talent: 50
Nekromancie 100, talent: 500 100, talent: 50 100, talent: 5 100, talent: 5
Povolávání 100, talent: 5 100, talent: 5 100, talent: 5 100, talent: 5 100, talent: 5 100, talent: 5 100, talent: 5
Proměny 100, talent: 5 100, talent: 5 100, talent: 5 100, talent: 5 100, talent: 5 100, talent: 5 100, talent: 5
Magická odolnost 100, počáteční: 15 100, počáteční: 15 100, počáteční: 15 100, počáteční: 15 100, počáteční: 15 100, počáteční: 15 100, počáteční: 15
PřírodaZálesáctví40404040404040
Znalost zvěře40404040404040
TuláckéVšímavost40404040404040
Hudebnictví20202020202020
ŘemeslnéPísemnictví 100, talent: 5 100, talent: 5 100, talent: 5 100, talent: 5 100, talent: 5 100, talent: 5 100, talent: 5
TrénovanéZápasení60606060606060
Rybolov60606060606060
Hornictví60606060606060
Dřevorubectví60606060606060


Tabulka ke stažení:
mw_priest_skills-public.ods

  • Všeobecné perky jsou pro kněze za normální cenu perků.
  • Magické perky jsou pro kněze za normální cenu perků.
  • Bojové perky jsou pro kněze za dvojnásobnou cenu perků.
  • Kněz začíná s perkem Zacházení s lehkou zbrojí na úrovni 4.

Seznam naučitelných perků

Léčitel

Hlavní dovednosti: Meditace, Víra

Vedlejší dovednosti: Léčení, Anatomie, Astrální rovina

Perky: Mistr léčení, Maximalizovaná modlitba

Léčení padlých hrdinů, jenž jdou znovu vstříc nebezpečí, jaká jiná práce může být čestnější, než zachaňování životů?

Temný služebník

Hlavní dovednosti: Meditace, Víra

Vedlejší dovednosti: Anatomie, Nekromancie

Perky: Mistr destrukce, Maximalizovaná modlitba

Seslat mor může jen bůh, tak proč takovému bohu nesloužit?

Svatý bojovník

Hlavní dovednosti: Meditace, Proměny

Vedlejší dovednosti: Bojové dovednosti, Víra, Magická odolnost

Perky: Sesílání v boji, Zacházení se štítem, Zacházení se střední zbrojí

Jen ti, co se zbraní ohánějí, mohou stanout v prvních řadách a nepodlehnout tlaku nepřátel, neboť jejich Víra je nezdolná.

Potulný kazatel

Hlavní dovednosti: Meditace, Povolávání

Vedlejší dovednosti: Víra

Perky: Odvrácení nemrtvých, Mistr duchovní sféry

Cestujte krajem a hlaste slovo boží, protože služebníci zla jsou všudepřítomní a jen vy je můžete z tohoto světa odehnat.