Bard je svými dovednostmi zaměřen na boj, podporu v boji, odolání magii a na magii samotnou, respektive na sesílání kouzel ze svitků.

Hlavní dovednosti

Zápasení 100, Sečné zbraně 100, Tyčové zbraně 100, Hole 100, Bodné zbraně 100, Drtivé zbraně 100, Sekery 100, Střelné zbraně 100, Hudebnictví 100, Kartografie 100

  • I když má v hlavních dovednostech uvedeny všechny bojové dovednosti, vybírá si na začátku jen jednu z nich

Podpůrné dovednosti

Vedlejší dovednosti

Trénovatelné dovednosti

  • Všeobecné perky jsou pro barda za normální cenu perků.
  • Tulácké perky jsou pro barda za normální cenu perků.
  • Bojové perky jsou pro barda za dvojnásobnou cenu perků.
  • Bard začíná s perkem Zacházení s lehkou zbrojí na úrovni 4.

Seznam naučitelných perků

Barda můžeme rozdělit v základu na 2 větve. První je bojová s prvky jeho specializace a druhá je hudební či vzdělanecká s prvky jeho další specializace. Ať zvolíme kteroukoli z těchto dvou cest má bard jistě co nabídnout. Je to skvělý pomocník v boji a bojovníkem sám také není špatný. Nudnou chvíli dokáže zahnat hrou na nástroj a sem tam něco zakouzlí ze svitku. Nesmíme ale opomenout fakt, že bard může být kromě bojovníka a hudebníka i vzdělanec, který se třeba jen hudbou zaobírá stejně jako jinými obory jako jsou historie, písemnictví, knihovnictví, kartografie, atd.

Bard

Hlavní dovednosti: Hudebnictví

Vedlejší dovednosti: -

Perky: Hudební nadání

Klasicky hudebně založený bard. Hudbou dokáže podpořit sebe i spolubojovníky v boji a zastrašit nepřátele. Dodá morálku každé armádě a sníži ji oponentům.

Bojovník

Hlavní dovednosti: Bojové dovednost, Anatomie, Taktika

Vedlejší dovednosti: Léčení, Jezdectví, Znalost jedů, Přesnost, Uhýbání

Perky: Pohyblivost, Obranný postoj, Protiútok

Jde prakticky o klasického bojovníka, kterého je možné kombinovat s další specializací barda. S dobrou kombinací dovedností a perků lze vytvořit velmi kvalitního šermíře. Co více dodat?

Zbojník

Hlavní dovednosti: Bojové dovednosti, Uhýbání

Vedlejší dovednosti: Plížení, Pasti, Všímavost, Zálesáctví, Znalost zvěře, Anatomie, Taktika

Perky: Ostražitost, Nenápadnost, Pohyblivost, Bleskové reflexy

Podobné jak bojovník jen s taktickými prvky místo bojových. Zbojník se vyzná ve městě i v lese, je takovým kompromisem mezi hraničářem a bojovníkem.

Tulák

Hlavní dovednosti: Kradení, Plížení, Zámky

Vedlejší dovednosti: Pasti, Všímavost

Perky: Maskování, Nenápadnost, Ostražitost, Bleskové reflexy

Tulák může být dobře skombinován s bojovníkem nebo zbojníkem. Opět je to kompromis mezi hraničářem a zlodějem (tulákem). Město je jeho domovem a lidi v něm jsou příležitostí si vydělat. Perk maskování mu dodává anonymity.

Vzdělanec

Hlavní dovednosti: Kartografie, Písemnictví

Vedlejší dovednosti: Hudebnictví, Léčení, Anatomie

Perky: Bardské vědomosti

Nebojová specializace vhodná do křesla někde na úřadu či v knihovně. Jeho dovednosti jsou velkou oporou v RP. Narozdíl od vzdělaného mága se zajímá o všechna řemesla a technologie.

Bojový mág

Hlavní dovednosti: Bojové dovednosti, Písemnictví, Magická odolnost

Vedlejší dovednosti: Taktika, Anatomie, Léčení, Uhýbání

Perky: Znalost svitků, Magická věda, Magická pouta

Ano čtete správně. Největší předností této specializace je sesílání kouzel ze svitků a obrana před magií pomocí dovednosti i perků. Není nic lepšího než paralyzovat nepřítele pár slovy přečtenými z cáru papíru a následně ho prošpikovat třeba kopím. Jako už několikrát je to opět kompromis a nyní mezi bojovníkem a mágem. Má slabiny i silné stránky.